Wachtersavond met ds. Henk Poot in ‘s-Gravendeel op 21 april a.s.

Shalom Israëlvrienden,

image002Hierbij willen wij jullie van harte uitnodigen voor de wachtersavond op D.V. donderdag 21 april a.s. met ds. Henk Poot, die als predikant is verbonden aan Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is: Jeremia, de dromen van een profeet.

In Jeremia’s dagen zijn er profeten die overspel plegen en in de naam van God leugens profeteren. Ze beloven vrede om het volk hoop te geven. Maar het is valse hoop, omdat het eigen verzinsels zijn. Jeremia heeft ook een hoopvolle belofte voor het volk, maar hij verkondigt woorden die de HEER hem heeft opgedragen:

“Wees niet bang, Mijn dienaar Jakob, heb geen angst, Israël – spreekt de HEER. Ik zal je uit dat verre land bevrijden, uit de ballingschap breng Ik je nageslacht terug. Het volk van Jakob keert terug en zal in vrede leven, zonder zorgen, zonder dat het nog wordt opgeschrikt (Jeremia 30:10, NBV).

Deze woorden zijn deels in vervulling gegaan toen zo’n vijftigduizend Joden gehoor gaven aan de oproep van de Perzische koning Cyrus om terug te keren naar Jeruzalem en de Tempel te herbouwen (Ezra 1:2-3). Maar veruit de meeste Joden bleven in de diaspora wonen. Toch bleef er altijd het verlangen bij Gods volk om terug te keren naar het aloude Vaderland, zoals God dat had beloofd.

Wordt niet juist in onze dagen deze belofte zichtbaar vervuld? Zonder twijfel! Het is hét bewijs dat God volop bezig is Zijn volk in gereedheid te brengen voor de grote dag.

Van harte nodigen we jullie uit om deze studieavond met ds. Henk Poot bij te wonen. De avond wordt gehouden in Concordia, Dr. Bossersstraat 11, ‘s-Gravendeel, en begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Er is ook een tafel van het Israël Producten Centrum aanwezig. Aan het einde van de avond wordt er een collecte gehouden voor het werk van Christenen voor Israël.

 We zien naar jullie uit op donderdag 21 april a.s.

Een hartelijke groet,

 Anja & Bas van Twist

Wherever I stand I stand with Israel!