Uit het nieuws 30-10-2017

Door: Franklin ter Horst

Opnieuw Joden onder de Nobelprijswinnaars  2017

Het moet toch als een enorme frustatie worden ervaren onder de virulente Jodenhaters dat nu de Nobelprijzen van 2017 bekend zijn, er opnieuw weer een aantal Joden bij de prijswinnaars zitten. Probeer maar eens vol te houden dat er niets bijzonders met dit volkje aan de hand is. Het is, zoals Israel Today al meldde, misschien niet politiek correct om zelfs maar te wijzen op de mogelijkheid dat de ene etnische groep uitblinkt boven de andere, toch behoorde maar liefst 37 procent van alle winnaars in 2017 tot het Joodse volk.

Tot en met 2017 zijn er in totaal 892 Nobelprijzen uitgereikt waarvan 201 aan Joden. Dat is maar liefst 22.5%. En dat terwijl de 14 miljoen Joden maar 0.2% van de wereldbevolking uitmaken. Een van de eerste Joodse Nobelprijswinnaars was Albert Einstein. Hij ontving in 1921 de Nobelprijs voor de Natuurkunde.

Albert Einstein

Bijzonder opvallend daarentegen is dat de 1.6 miljard moslims, dat is 23 procent van de totale wereldbevolking, minder dan 1% leveren van het totale aantal beoefenaars van wetenschap. Praktisch alles wat ze aan gemakken hebben is in het westen ontwikkeld en geproduceerd.

Dat was de Saoedische intellectueel Ibrahim Al-Buleihi ook al opgevallen toen hij in 2009 de Arabieren opriep om de grootsheid van de westerse cultuur en de tekortkomingen van de eigen cultuur te erkennen. Hij prees de westerse beschaving de hemel in. Op de vraag waarom hij zo gefascineerd was door de westerse cultuur, zei hij tegen de interviewer: ,,Kijk om je heen. Al het mooie in ons leven komt voort uit de westerse beschaving. De pen in je hand, de recorder waarmee je ons gesprek opneemt, het licht in deze kamer, de krant waarvoor je werkt…zonder de uitvindingen van het westen was ons leven dor. De westerse beschaving is superieur in alle aspecten van het leven. Het heeft de mensheid bevrijd van zijn illusies en tekortkomingen. De westerse cultuur is de enige cultuur die het individu erkent en hem de mogelijkheid geeft zijn dromen na te jagen.” De Israëlische president Simon Peres zei ooit: “de Israëlisch halen meer uit hun hersenen dan Saoedi-Arabië aan olie uit de grond.”

De wetenschap bij moslims lijkt slechts tot doel te hebben om het geloof in Allah te bevestigen. Dat is kennelijk ook de belangrijkste reden waarom islamitische landen wetenschappelijk praktisch gezien volledig zonder betekenis zijn. Er bestaat wat dat betreft een enorm verschil tussen het Joodse volk en de Arabieren en de volgelingen van Mohammed in zijn algemeenheid. Wat bijvoorbeeld door het bewind in Ramallah onder leiding van Mahmoud Abbas tot het hoogst haalbare in het leven wordt beschouwd, is het aantal Joden dat ze hebben vermoord. Ook de barbaren van ISIS, Al-Qaeda, Al Nusra en andere terreurbendes wedijveren met elkaar- niet om hun volgelingen aan te moedigen om de kwaliteit van het leven te verbeteren- maar wie de gruwelijkste moordpartijen weet te scoren.

De uit Syrië afkomstige Farid N.Ghadry, schetste reeds in 2004 in een artikel “Israel Builds for Nobel Prizes, Arabs Build for Suicide Bombers”, een duidelijk beeld van wat de Arabieren bezield. Volgens hem is het een algemeen bekend verschijnsel dat de islam in ontwikkeling eeuwen achterloopt met de joods-christelijke cultuur., “Daar waar de Israëli’s het individu aanmoedigen om de kwaliteit van het leven te verbeteren, is in de Arabische cultuur het bereiken van het zelfmoordmartelaarschap, het hoogst haalbare” aldus Ghadry.

“In verscheidene islamitische landen is wetenschappelijk onderzoek vrijwel niet mogelijk omdat het in strijd zou zijn met de islam. Het moslimextremisme zorgt ervoor dat de islamitische wereld op terreinen als onderwijs, onderzoek en gezondheidszorg ver achter blijft bij het westen.”. Dit is niet de uitspraak van een islamhater maar van de voormalige Libische leider Moammer Gadhaffi, geciteerd in de Gazet van Antwerpen, 25 maart 2006.

Waarom je kind een boek geven, als ze ook wat ‘nuttigs’ kunnen doen…

Qanta Ahmed, een dokter en moslima van Pakistaanse origine, en inwoner van Groot-Brittannië, noemt Israël een bron van “Inspiratie voor de hele Islamitische wereld”. Ahmed is auteur  van “In the Land of Invisible Women: A Female Doctor’s Journey in Saudi Arabia.” Zij vertelde United With Israelvirtueel het hele Midden-Oosten te zijn  doorgereisd en geen land tegengekomen te zijn met zo’n nivo van “vrijheid en integratie”.

VN-onderzoek: Arabier leest slechts 4 pagina’s per jaar

Een door Verenigde Naties verricht onderzoek heeft uitgewezen dat de gemiddelde Arabier in het Midden Oosten slechts vier pagina’s ‘literatuur’ leest per jaar. Uit het onderzoek bleek verder dat er in de Arabische wereld elk jaar één nieuw boek per 12.000 inwoners wordt gepubliceerd. In Israël komen jaarlijks meer dan 4000 nieuwe titels uit. Volgens de Arab Thought Foundation, die de culturele ontwikkeling in de Arabische landen in de gaten houdt, wil maar iets meer dan 8% van de Arabieren een hogere opleiding volgen.

Niet alleen het hoge percentage Joden onder de Nobelprijswinnaars is verbazend, maar zo bestaan er nog een hele serie andere bijzondere vaardigheden. Zo maar een paar voorbeelden. Zo is bijvoorbeeld 60 procent van de afgestudeerden van de Yale Universiteit in de Verenigde Staten, Jood. 26 procent van alle professoren in de rechtswetenschappen in de Verenigde Staten is Jood en 40 procent van de leidende advocaten in New York en Washington zijn eveneens van Joodse afkomst. In verhouding tot de totale bevolking van de VS zijn deze getallen des te verbazingwekkender. Slechts twee procent van de Amerikaanse burgers is Jood. Israël is wereldleider in een aantal wetenschappelijke en technische middelen, dat is 63% meer dan de Verenigde Staten. Het heeft ook het hoogste aantal artsen en ingenieurs per hoofd van de bevolking. Israëlische instellingen voor wetenschappelijk onderzoek worden gepositioneerd als derde in de wereld.

Zo heeft een Israëlisch bedrijf een apparaat ontwikkeld voor het opsporen van huidkanker in een vroeg stadium. “Met de vroege opsporing zijn bijna alle vormen van huidkanker te genezen”, zegt Yossi Biderman, Bestuursvoorzitter van Skin Cancer Scanning, een Israëlisch bedrijf dat de technologische doorbraak ontwikkelde door met behulp van glasvezelkabels te scannen op mogelijk kwaadaardige moedervlekken. Klinische proeven bij het Rabin Medical Center in het centrum van Israël laten zien dat het systeem met een efficiëntie van 92% bepaalde vormen van huidkanker opspoort. een hoger percentage dan dat van thans beschikbaar apparaat.

In de Verenigde Staten zijn meer octrooien geregistreerd afkomstig uit Israël dan uit Rusland, India en China samen (2.5 miljard inwoners). Israëlische bedrijven zijn de uitvinders van het systeem van druppelirrigatie en is daarmee wereldleider op het gebied van waterbesparingssystemen. Men hun kennis op dit gebied helpen ze ontwikkelingslanden bij het terugdringen van de woestijn. Het heeft hiertoe honderden centra opgericht in deze landen om expertise over te dragen.  Israël loopt voorop op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van preventieve geneeskunde. Zij ontdekten tientallen nieuwe medicijnen waaronder het meest gebruikte medicijn in de wereld voor de bestrijding van multiple sclerose.

Tel Aviv staat na Silicon Valley in Californië, op een lijst van belangrijkste high-tech centra van de wereld op basis van een internationale studie. Silicon Valley is de thuishaven van bedrijven zoals Google, Apple, Facebook en anderen.

Verder staat Israël met gemiddeld 11.500  kg melk per koe per jaar op eenzame hoogte aan de wereldtop.Momenteel zijn er in Israël bijna 1000 melkproductiebedrijven waarvan een deel zich bevindt in Negev. Gezien de moeilijke en harde omstandigheden, vanwege de soms ondragelijke hitte, is  dit zonder meer een schier ongelooflijke prestatie.

11.500  kg melk per koe per jaar

In het Middeleeuwse Spanje was 41 procent van de geleerden Jood, terwijl het aandeel van de bevolking 2.7 procent bedroeg. In de 14e eeuw n.Chr., was één procent van de wereldbevolking van Joodse herkomst; toch vormden zij destijds 17.6 procent van alle geleerden. Tussen 1819 en 1935 was ongeveer 20 procent van de Duitse economische elite Jood, terwijl hun aandeel aan de Duitse bevolking nauwelijks meer dan één procent bedroeg.

In 2014 werden volgens BdiCoface, de grootste zakelijke informatiegroep in Israël, 3555 ‘Israëlische’ patenten geregistreerd. Dat betekent een toename van 21 procent ten opzichte van het 2013. Hiermee blijft Israël koploper in het registreren van nieuwe patenten in de Verenigde Staten, en neemt het land, na Japan en Taiwan, de derde plaats in de wereld in. Universiteiten in Tel Aviv, het Weizmann Instituut, Technion in Haifa en de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem lieten talloze nieuwe uitvindingen registreren. Uit een enguête van marktonderzoeker TNS blijkt dat maar liefst 82 procent van de Israëli’s trots is op hun land. Bijna de helft van de ondervraagden was bovendien tevreden met zijn leven. Vooral de jongere generatie Israëli’s gaf aan gelukkig te zijn,ondanks de hoge kosten voor levensonderhoud en de moeilijke veiligheidssituatie. Het leger werd bijzonder positief beoordeeld, en kreeg gemiddeld 4.5 van de maximale 5 punten.

Volgens Harry Ostrer, een medisch geneticus en professor aan het ‘Albert Einstein College of Medicine’ in New York, hebben Joden een aparte genetische ‘handtekening’.

Harry Ostrer

Met DNA-onderzoek kan dus worden vastgesteld of iemand tot het Joodse volk behoort of niet. En dat heeft alles te maken met wat de Bijbel ‘Gods uitgekozen volk’ noemt.Zij staan symbool voor een onverbrekelijk verbond tussen God en Israël, dat dienstbaar is aan het grotere doel om al het leven op aarde te verbeteren. En dat dit verbond met geheel Israël is, blijkt wel uit het feit, dat de meeste Joden die Nobelprijzen winnen, allesbehalve religieus zijn. De Joodse prestatie’s  zijn des te opmerkelijker, gezien de sterke toename van de wereldbevolking, waarvan het percentage Joden juist dramatisch is afgenomen. Slechts tweetiende van één procent van alle mensen die vandaag leven, zijn Joden. Zoals ik aan het begin van deze nieuwsbrief al meldde: Probeer maar eens vol te houden dat er niets bijzonders met dit volkje aan de hand is.

Franklin ter Horst

Bron: http://www.franklinterhorst.nl