Brief voor vd Laan

The Other Side Is Real

Time to Stand up for Israel
Pa. Xxxxxxxxxxxx
Xxxx  xxxxxxxxxxx
Tel: 061234567

Gemeente Amsterdam
T.a.v. Eberhardt Van Der Laan
T.a.v. Gemeente raad
Postbus 90395
1006 BJ AMSTERDAM

Alkmaar, 29 augustus 2017.

 
Betreft: Voortdurende verspreiding van Haat en Antisemitisme in Amsterdam.

Hoogedelachtbare heer Eberhardt Van Der Laan,  Edelachtbare leden van de gemeenteraad,

Op 8 juli 2017 kregen wij, Time to Stand Up For Israel (TTSUFI), een zogenaamde WOM-brief uitgereikt.  Deze brief had betrekking op de situatie op het Damplein en onze demonstratie.

Wij hebben tot nu toe niet officieel gereageerd, mede door het feit dat we blij waren dat de haat verspreiding door “Pro Palestina” door deze maatregel geminimaliseerd leek te zijn.  Hoewel wij wél met verbijstering bovengenoemde brief gelezen hebben. Wij hebben nooit geweld gebruikt, we hebben ons altijd aan de 25 meter grens gehouden, we hebben nooit gescholden, zijn nooit gestart met geweld, hebben nooit bedreigd, nooit geroepen…

View original post 464 woorden meer