Regeerakkoord continueert Apartheidsbehandeling Israël

OpinieZ

Vertrouwen in de Toekomst heet het akkoord dat na een monsterformatie is gesloten door VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Mijn vertrouwen verdween echter als sneeuw voor de zon na het lezen van de buitenlandparagraaf van het regeerakkoord. Weet u hoeveel langlopende conflicten er zijn in de wereld? 105 grotere territoriale geschillen, u leest het goed. En verder nog een x-aantal kleinere disputen.

Aparte paragraaf
In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III is er van 104 van deze grote geschillen geen letter terug te vinden. Niets over de door Marokko bezette Westelijke Sahara, niets over het door Turkije bezette Noord-Cyprus, niets over het door China bezette Tibet, niets over het door Engeland bezette Gibraltar en zeker geen woord over de vrijheidsdrang van de Catelanen, maar weet u over welk dispuut er wel een aparte paragraaf wordt gewijd in het regeerakkoord? U weet het natuurlijk wel en jawel daar is het weer:…

View original post 464 woorden meer