Verplichte Tolerantie is éénrichtingsverkeer

eunmask

De multiculturele samenleving is een nakomertje van de Tweede Wereldoorlog!

We kennen allemaal de politieke lotgevallen van het ideaal van een multiculturele samenleving, positief opgevat als een ideaal waarin ‘vele bloemen bloeien’, waarin culturele ‘diversiteit’ als een verrijking wordt ervaren.
‘Openheid’ jegens diversiteit en jegens de praktijken en opvattingen van de culturele en religieuze ander gold daarbij meestal als goed, een gebrek daaraan, aarzelingen of weerzin tegen bepaalde uitingen van diversiteit als dubieus en problematisch, als een soort aandoening, werd aangeduid als ‘xenofobie’.
RP: Ook mogen wij de golf van terroristische aanslagen in Europa niet veroordelen, omdat deze niet door de moslims worden gepleegd, maar door een stel “verwarde mannen”!

“Politiek correct” krijgt in de EU bewust een geheel nieuwe definitie. Vergis je niet: daar wordt achter de schermen hard aan gewerkt, en wat blijkt: met succes. Onze normen en waarden moeten weg, de samenleving moet kapot. En verplichte en…

View original post 225 woorden meer