Misdrijven tegen de menselijkheid!

eunmask

Ernstige misdrijven, met name massamoord, tegen grote groepen van de eigen bevolking in of buiten oorlogstijd. Deze categorie is voor het eerst benoemd op de processen van Neurenberg (1945-46) en Tokio (1946-1948) om misdaden tegen de eigen bevolking aan te duiden.

In het Statuut van het Internationaal Strafhof zijn misdrijven tegen de menselijkheid gedefinieerd als ‘moord, uitroeiing, slavernij, deportatie, willekeurige gevangenneming, marteling, verkrachting, vervolging op politieke, raciale of religieuze gronden en andere onmenselijke daden, indien deel uitmakend van een wijdverbreid of stelselmatig patroon’. In Nederland kunnen degenen die verantwoordelijk zijn voor misdrijven tegen de menselijkheid worden vervolgd op grond van de Wet internationale misdrijven.

Van een dictatoriale regering is sprake als de machthebber(s) geheel zelf bepalen wat er in het land gebeurt. De bewoners hebben hier geen inspraak in en worden er in de meeste gevallen slechter van. Deze leiders hebben veelal een (zelfverrijkend) doel! Een dictatuur wordt daarom…

View original post 112 woorden meer