OPROEP AANKLACHT & PETITIE: Voor Collectieve Belasting Overeenkomst (CBO)

eunmask

Herstel de recht-/zorgstaat, stop de illegale belastingclaim (=slavernij), ondemocratische wanbeleid, corruptie, belangenverstrengelingen & oorlogsvoeringen!

Beste Nederlanders,

Inleiding: De enige oplossing “DE BELASTINGHERZIENING” om onze democratische soevereine rechtstaat & zorgstaat te herstellen, corruptie te bestrijden en het beëindigen van onrechtmatig vrijgeven van onze belastinggelden, die de algemene samenleving niet dienen…. Wij willen gezamenlijk het Nederlandse democratische systeem herzien en reorganiseren. Overheidsinstituten dienen de wens van de democratisch gekozen stem te volgen. In een democratie regeert het volk die het systeem financiert en wie betaald, bepaalt!

Via deze petitie willen wij een invoering van de Collectieve Belasting Overeenkomst (CBO) eisen of gerechtelijk afdwingen, waarmee de plichten & rechten van de ingehuurde Overheidsinstanties vastgelegd worden in een collectieve overeenkomst die een einde maakt aan het ondemocratische wanbeleid, corruptie, belangenverstrengeling, onrechtmatig vrijgeven van belastinggelden en oorlogvoeringen. Ter bescherming v/d Nederlandse democratie, herstel v/d zorgstaat en de rechten v/d Nederlandse burgers. Deze eis is simpel…

View original post 505 woorden meer