10de verjaardag oorlog tussen Hamas en Al Fatah aka de Strijd om Palestina

Vlaamse Vrienden van Israël

Door de summiere berichtgeving door de westerse pers, zijn slechts bijzonder weinig mensen op de hoogte van het interne conflict tussen de verscheidene Palestijnse politieke facties, en in het bijzonder wat betreft de Palestijnse Burgeroorlog (2006-2007). De reden voor dat gebrek aan westerse aandacht is simpel: het was een conflict onder Arabieren waarbij de Joodse Staat Israël nauwelijks of niet in betrokken was. Wanneer Arabieren elkaar afslachten en er is geen enkele Jood in betrokken, heeft dat in het Westen nu eenmaal geen enkele nieuwswaarde. Raar maar waar.

Zo bijvoorbeeld haalde de burgeroorlog in Syrië pas in het najaar van 2015 de westerse pers nadat de vluchtelingen van dat conflict massaal Europa’s grenzen overspoelden. Nochtans was die burgeroorlog, die begon in maart 2011, toen al 4 ½ jaar aan de gang en had al aan bijna een half miljoen mensen het leven gekost. De westerse pers had, wat het…

View original post 1.361 woorden meer

Wachtersavond met ds. Henk Poot op dinsdag 12 september

Shalom Israël vrienden,

Graag willen wij u hierbij van harte uitnodigen voor de studieavond op D.V. dinsdag 12 september a.s. met ds. Henk Poot.

Aan de hand van het Oude en het Nieuwe Testament zal ds. Poot ingaan op de bijzondere verhouding tussen Israël, Gods eerstgeboren zoon (Exodus 4:22), en Jeshua (Jezus), Gods eniggeboren Zoon (Johannes 3:16). Zo heeft God Israël en Jeshua allebei geroepen nog vóór ze waren geboren, noemt Hij hen allebei Mijn dienaar en toont Hij in allebei Zijn luister (Jesaja 49:1-6). Ook hebben Israël en Jeshua allebei messiaans geleden (Psalm 44:23, 1 Petrus 2:23) en staan ze allebei op de derde dag uit de dood op (Hosea 6:2, Mattheüs 20:19). Vooral de profeten moet je vaak aandachtig lezen om te begrijpen over wie het gaat: Israël of de Messias? En soms loopt het zo vloeiend in elkaar over, dat het lijkt alsof het om één en dezelfde gaat (Jesaja 42:1-3, 18-19).

image002Ds. Poot is als predikant verbonden aan Christenen voor Israël. Hij heeft verschillende boeken geschreven en is een begenadigd spreker.

De studieavond wordt gehouden in gebouw Concordia, dr. Bossersstraat 11, ‘s-Gravendeel, en begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Er is ook een tafel van het Israël Producten Centrum (IPC) aanwezig. Aan het einde van de avond wordt er een collecte gehouden voor het werk van Christenen voor Israël.

We zien naar u uit op dinsdag 12 september a.s. En neem gerust familie en vrienden mee die meer willen horen over Gods majestueuze reddingplan voor Israël en via Israël voor de wereld.

Een hartelijke groet,

Anja & Bas van Twist

Wherever I stand I stand with Israel!

Tolerantie en verdraagzaamheid lost niets op!

eunmask

Tolerantie  betekent niet het tolereren van intolerantie

Zoals vele media ooit linkse cultfiguren als Stalin, Mao, Che Guevara en Fidel Castro bejubelden en hun moorddadige handelen bagatelliseerden, doen ze dit nu bij het thema islam. Meer nog: tegenover de onverholen machtsaanspraken en de dagelijks toenemende aanvallen van de moslims op de fundamentele principes van onze cultuur en onze rechtstaat wordt het gedrag van de meeste Europese elites en het grootste deel van het Europese establishment gekenmerkt door lafheid en een bijna hondse onderworpenheid.

Beter één dag te leven als een leeuw, dan vele jaren als een lam.
Al weigert de Europeaan het spel van de identiteitspolitiek mee te spelen, dan nóg zal de identiteitspolitiek in Europa voortwoekeren: zie de levensvatbare partijen en bewegingen als Denk. Deze identiteitspolitiek wordt door de bevolkingsopbouw gevoed, maar ook door subsidies en NGO’s.

Tolerantie voor de ‘Religie van vrede’: de islam maakte al 270 miljoen…

View original post 262 woorden meer

Bizar: Ook de VN doet aan Trump bashen

The Logic Free Zone

Spring maar op de bandwagon!

Tump is slecht. Want oom Donald zegt iets over die nepnieuwstsunami van agit-prop zendertjes als CNN en dat mag helemaal niet!

Mensenrechtenchef VN wijst Trump terecht over aanvallen op persvrijheid

Tja. En nu?

Hypocriet

Dat baasje van de mensenrechtenclub van de VN, ene Zeid Ra’ad al-Hussein is een Jordaniërs en natuurlijk ook moslim. Daarmee komt wel een heel stinkend stukje stront bovendrijven. De islam staat namelijk niet bekend om haar liberale zienswijze t.a.v. de vrijheid van meningsuiting.

Nog lachwekkender wordt het als je kijkt hoe het met de persvrijheid in thuisland Jordanië staat. Wat blijkt: dat is helegaar geen fijn land. Journalisten worden routineus opgepakt en beschuldigd van allerlei vage ‘terrorisme’ aanklachten, de overheid sluit ongeveer elke website die niet de koning prijst als ware het Kim Jong Un plus natuurlijk dat alleen journalisten die een pas van de overheid hebben aan de slag…

View original post 106 woorden meer

Israël-boycotters hebben heus niks tegen Joden (Elma Drayer)

Martien Pennings

“Op de kop af een week geleden besloot het stadsbestuur van Frankfurt om de BDS-beweging voortaan het leven zuur te maken. Deze wereldwijde activistenclub – de afkorting verwijst naar Boycot, Desinvesteren en Sancties – probeert sinds 2005 iedereen in diskrediet te brengen die handel drijft met Israël, iedereen die er academische, culturele of sportieve contacten mee onderhoudt.”

Aldus begint Elma Drayer haar meest recente column. Zou het een trend zijn? Dat wakker worden van een deel  van onze quasi-elites inzake Israël en islam? Op “Veren of Lood” kon “Hannibal” al berichten dat in Nederland haat-en-fraude-moskeeën (bestaan er andere?) worden aangepakt.

Is een deel van regressief links de weg terug ingeslagen in progressieve richting? Zijn ze uit hun coma aan het ontwaken?

Enfin, Drayer schrijft achter een betaalmuur, dus zal ik haar belangwekkende column maar even samenvatten en de pareltjes eruit jatten.

Drayer:

“BDS’ers beschouwen Israël namelijk als de Verschrikkelijkste…

View original post 494 woorden meer

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars gaan samen dure medicijnen inkopen!

eunmask

De Farmaceutische  Monopolie 

De uitgaven aan dure geneesmiddelen stijgen de afgelopen jaren sterk, onder andere door de introductie van nieuwe medicijnen tegen kanker en zeldzame aandoeningen. Volgens de meest recente gegevens van de Nederlandse Zorgautoriteit namen de uitgaven aan dure geneesmiddelen toe van €1,74 mrd in 2014 naar €1,8 mrd in 2015. De groei kan volgens de toezichthouder hoger uitvallen, omdat de cijfers over 2015 nog niet compleet zijn.

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars gaan samen dure medicijnen inkopen. De brancheorganisaties van de ziekenhuizen en zorgverzekeraars hebben daarover een akkoord gesloten, zo maakten zij vrijdag bekend. De samenwerking moet zorgen voor een sterkere onderhandelingspositie ten opzichte van de farmaceutische industrie.

De eerste pilot van het nieuwe samenwerkingsverband gaat volgend jaar van start met een groep kankermedicijnen.

FD.nl

RP: DIT BETEKENT DUS DAT DE ZORGVERZEKERINGEN NU OOK KUNNEN MEEPROFITEREN IN DE VETTE WINST VAN DE FARMACEUTISCHE INDUSTRIE! Want NIET de patiënten, maar de…

View original post 5 woorden meer