Opgravingen in Israël verdienen aandacht

Alfred Muller

JERUZALEM. Regelmatig komen ze langs in het RD: berichten over archeologische vondsten in Israël. De afgelopen tijd ook weer: over vaten in Galilea, over Bethsaïda, over de pelgrimsweg van Siloam naar de tempel. Zijn zulke berichten eigenlijk wel zo het vermelden waard? En hoe komt het dat ze aan de lopende band verschijnen? Acht vragen en antwoorden.

Is het niet veel te veel eer, al die berichten over opgravingen in Israël?

Nee. Het betreft opgravingen die betrekking hebben op de tijd van de Bijbel en die licht werpen op het leven in de tijd van de Bijbel. Vaak bevestigen ze de geschiedenissen in de Bijbel, hoewel dat niet het doel is van de archeologie. Mede door de archeologie is de kennis van het leven in Bijbelse tijden de laatste tientallen jaren toegenomen. Wie geen kennis neemt van het Joodse leven in de oudheid kan de Bijbel niet goed begrijpen…

View original post 662 woorden meer

Pelgrimsweg verbond badwater Siloam met Tempel

Alfred Muller

Archeologen in de stad van David in Jeruzalem graven de weg op die het badwater van Siloam met de Tweede Tempel verbond. Pontius Pilatus, die stadhouder was van 26 tot 36 na Christus, legde de weg aan.

In de Tweede Tempelperiode (536 v. Chr.-70 n. Chr.) trokken Joodse pelgrims drie keer per jaar naar de tempel. Dat gebeurde tijdens Pesach, het Wekenfeest en het Loofhuttenfeest. Voordat ze de tempel binnentraden, namen ze een ritueel bad. Dat gebeurde in het badwater van Siloam. Het Nieuwe Testament noemt dit badwater in Johannes 9, in de geschiedenis van de genezing van een blinde man.

De weg liep omhoog. Het plaveisel bestond uit rechthoekige stukken steen, die ongeveer 2,6 ton per stuk wogen.

Afwateringskanaal

Onder de straat loopt een afwateringskanaal dat regenwater uit de stad Jeruzalem afvoerde. Toeristen kunnen nu door dit droge kanaal wandelen.

Inmiddels is 200 van de 600 meter lange route…

View original post 504 woorden meer

Is Bethsaïda gevonden?

Alfred Muller

Archeoloog dr. Mordechai Aviam van het Kinneret College in Noord-Israël heeft begin deze maand gezegd dat hij mogelijk overblijfselen van het Bijbelse Bethsaïda heeft gevonden. Maar niet iedereen is overtuigd.

Bethsaïda (”huis van de visser”) was belangrijk in de oudheid. De apostel Johannes vermeldt dat drie apostelen –Petrus, Andreas en Filippus– uit Bethsaïda kwamen. Kerkvaders geloofden dat ook Jakobus en Johannes zelf in dit vissersplaatsje hebben gewoond.

De Joods-Romeinse historicus Flavius Josephus vermeldt dat de Joodse koning Filippus Herodes, zoon van koning Herodes de Grote, het dorp Bethsaïda in het jaar 30 na Christus veranderde in een Romeinse stad of ”polis”. Hij noemde de stad Julias, naar Livia Drusilla of Julia Augusta, de vrouw van keizer Augustus en de moeder van keizer Tiberius.

Dr. Mordechai Aviam van het Kinneret College zei tegenover het Israëlische dagblad Ha’aretz dat hij in el-Araj, aan de noordzijde van het Meer van Galilea, overblijfselen ontdekte…

View original post 258 woorden meer

Palestijnse terreurgroep PFLP plant nieuwe aanslagen tegen Israël’s parlementsleden

Vlaamse Vrienden van Israël

Gaza, 9 februari 2014. Leden van de Abu Ali Mustafa Brigades, het doodseskader van het marxistische Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP), dragen hun gesneuvelde militant Ibrahim Mohammad Saidi ten grave. [beeldbron: website van de PFLP]

De Palestijnse gewapende vleugel van de marxistische terreurorganisatie PFLP, de Abu Ali Mustapha Brigades(plaatje hierboven), dreigen ermee om Israëlische parlementsleden in de Knesset om te brengen op basis van informatie van de inlichtingendiensten die ze hebben kunnen bemachtigen.

In een verklaring die op dinsdag 22 augustus ’17 werd uitgegeven, zegt dat een van hun eenheden die zich bezighoudt met electronische beveiliging, erin geslaagd is om een database van alle Israëlische parlementsleden te bemachtigen, waarin hun persoonlijk gegevens staan vermeld, zoals adressen, emailadressen enz.

“Onze boodschap op Herinneringsdag [*], die gericht is aan de leiders van de criminele bezetting, is dat ons antwoord nog steeds van kracht is…

View original post 503 woorden meer

Het stationsplein. de suikerpatiënt en GeenStijl: Keulse toestanden in de polder

The Logic Free Zone

Aanslagje of niet?

Een tijdje geleden reed een ‘Amsterdammer’ in op een paar mensen op het Stationsplein:

[10 juni 2017]: De man die gisteren zeven voetgangers schepte op het Stationsplein voor CS is een 45-jarige Amsterdammer.

Verklaring van de politie: was suikerpatient, werd onwel. En drie van z’n slachtoffers waren joden maar dat is toeval. Doorlopen mensen, hier is niets te zien!

Echt?

Doofpotje erbij?

Het duurt een paar maanden maar dan trekt GeenStijl toch de deksel van de doofpot: blijkt een Marokkaan te zijn, iets wat heel zorgvuldig door de politie en alle MSM er om heen voor de burger verborgen is gehouden. Marokkanen komen namelijk wel vaker een pietsje negatief in beeld de laatste tijd. Volledig tegen het zere linker been van de linkse deugpolitie: allemaal stemmingmakerij!

Ondertussen houdt de politie een Spaans busje aan in Rotjeknor en wordt een concert van een Amerikaanse…

View original post 208 woorden meer

Regering medeverantwoordelijk voor toenemende Jodenhaat

OpinieZ

Het antisemitisme groeit gestaag. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Wat is de oorzaak en is het tij nog te keren? In deze column focus ik mij op Nederland en de passiviteit en onverschilligheid van de Nederlandse overheden om antisemitisme actief te bestrijden. Sterker nog door het handelen van onze eigen Nederlandse regering wordt antisemitisme versterkt en salonfähig gemaakt.

Een uitspraak die de oorzaken van antisemitisme weergeeft is deze:

Eerst werden Joden vervolgd wegens hun geloof, vervolgens wegens hun ras en tegenwoordig vanwege hun land.

Daar is geen woord van gelogen, hoewel Joden tegenwoordig nog steeds worden gehaat en vervolgd wegens alle drie genoemde kenmerken.

Nederland was na 1945 relatief antisemitismevrij tot de jaren ’70 – ’80. Door de toename van islamitische immigranten echter is antisemitisme weer “normaal” geworden in Nederland en wordt er door lokale overheden en door de regering niet tegen opgetreden wegens angst voor diezelfde islamitische immigranten…

View original post 702 woorden meer

Terreurdreiging vraagt om integraal Plan van Aanpak

OpinieZ

Steeds meer wordt duidelijk dat de aanslagen in Barcelona en Cambrils, hoe gruwelijk ook, niet meer waren dan een onbehouwen wanhoopsdaad van een groep vastbesloten islamisten, die eigenlijk iets nog veel gruwelijkers van plan waren. Dat mislukte door voortijdige ontploffingen in hun villa. Waren ze in hun opzet geslaagd, met simultane ontploffingen op meerdere toeristische hotspots waaronder de Sagrada Familia, dan hadden we nu over een Europees 9/11 gesproken met honderden, misschien duizenden doden.

Titelfoto: Screenshot door redactie OpinieZ van YouTube-video, kanaal CBS New York

Churchill in plaats van Chamberlains
We zijn dus op het nippertje aan een nog veel grotere ramp ontsnapt. Maar bij het huidige beleid van open grenzen,  ruimhartig toelatingsbeleid van islamitische migranten en het vrijelijk kunnen opereren van aanhangers van het salafisme en andere radicale stromingen, zal het niet lang duren of die grote klap valt alsnog. De politiek ontkomt er dus niet…

View original post 991 woorden meer

De verkeerde diagnose van Frans Timmermans

E.J. Bron

Screenshot_58

(Door: Prof. Paul Cliteur)

‘Niet nationalisme lijkt het gevaar te zijn, maar een gebrek daaraan’

De wereld lijkt in verwarring over de aanhoudende stroom aanslagen die overheden kennelijk niet kunnen voorkomen. De vraag is: waarom niet? Het falen van die overheden is zo massaal dat zich het vermoeden opdringt dat die overheden (de Franse, Duitse, Spaanse en die van andere landen in Europa) collectief een verkeerde filosofie aanhangen; een verkeerde manier van denken, een ‘waan’ wellicht waarvan zij zich niet kunnen bevrijden, zodat de kar steeds verder in de modder blijft steken.

Een mooie illustratie van die verkeerde benadering vinden we in de opvattingen van Eurocommissaris Frans Timmermans die de problemen ziet in “nationalisme en xenofobie”. Een artikel in het AD en de daarin opgevoerde opvattingen van Timmermans zijn in zoverre interessant dat wat Timmermans zegt niet zozeer weinig overtuigend is, maar dat precies het omgekeerde wat hij…

View original post 22 woorden meer

Orwells roman ‘1984’ wordt steeds meer werkelijkheid.

Gerard de Boer

De uit Amerika overgewaaide tirannieke politiek correcte waanzin heeft onze samenleving al meer in de greep gekregen.
Politieke correctheid streeft ernaar de mensen een uniformiteit van denken en gedrag op te leggen en tolereert daarbij geen tegenspraak. Daarom is het dan ook totalitair en een regelrechte bedreiging van het vrije woord. Precies waar George Orwell in zijn boek voor gewaarschuwd heeft. Inmiddels is het dus ook in ons land not-done om het beestje bij de naam noemen. Het kan heden ten dage zelfs strafbaar zijn. Stond eerder de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel, nu worden – mede door een al groter intolerant deel van de bevolking – deze verworvenheid langzaam teniet gedaan.
Mensen lopen op eieren of iets nog wel of niet gezegd kan worden en men past steeds meer zelfcensuur toe. Zeer politiek incorrect is tegenwoordig bijvoorbeeld het woord Eskimo. Kinderen worden op school door met name…

View original post 278 woorden meer

Over links Nederland en religie.

Gerard de Boer

Al vanaf het begin van de oprichting van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) in 1894 waren de socialisten fel gekant tegen iedere vorm van religie (“Godsdienst onderdrukt de arbeidersklasse”).
Later, met name in de jaren ’60 en begin ’70, konden linkse media en cabaretiers er geen genoeg van krijgen katholieken en protestanten te bespotten en door het slijk te halen. Totdat door de massa-immigratie van Marokkanen en Turken de islam vaste voet in Nederland kreeg. Terwijl links het christendom bleef bekritiseren en bestrijden, werd aan de andere kant de totalitaire islam door hen omarmd en iedere vorm van islamkritiek, zoals over de gelijkwaardigheid van man en vrouw, scheiding van kerk en staat, etc., door hen weggezet als islamofobie. Verscheidene linkse politici en intellectuelen wilden Nederland zelfs deels islamitisch ‘verrijken’.
Zo stond PVDA-minister Asscher in juni 2016 voor de volle honderd procent achter het idee om alle Nederlanders aan te sporen mee…

View original post 66 woorden meer