Oost-Europa en Israël: voorvechters voor vrijheid

OpinieZ

Er zijn genoeg verschillen tussen de zogenaamde Oost-Europese Visegrád 4 (bestaande uit Polen, Hongarije, Slovakije en Tsjechië) en Israël. Echter verschillen zijn er om overbrugd te worden en overeenkomsten zijn belangrijker. En de overeenkomsten tussen de vijf eerdergenoemde landen zijn tijdens de laatste top in juni besproken en versterkt. De sfeer was zo goed dat Netanyahu de landen uitnodigde om hun volgende top in Israël te houden.

Bemoeizucht
Wat is het dat de sfeer zo goed was waardoor de al bestaande samenwerking kon worden versterkt en nog hechter gemaakt? Een van de aanjagers was de bemoeizucht van de Europese Unie. Alle vijf landen hebben een broertje dood aan die ongebreidelde bemoeizucht. Israël heeft er een hekel aan omdat de EU Israël een Apartheidsbehandeling geeft en de V4 hebben een groeiende weerstand tegen Brussel omdat juist zij weten hoe het is om onder het juk van een centrale macht te staan…

View original post 465 woorden meer