Vredesproces onder Trump mogelijk al mislukt

Alfred Muller

De Amerikaanse regering van president Donald Trump ziet in dat het stichten van vrede in het Midden-Oosten moeilijk is. Trumps schoonzoon en adviseur, Jared Kushner, betwijfelt of Israël en Palestina een deal kunnen sluiten.

„We proberen rustig met de partijen te werken om te kijken of er een oplossing is”, zei hij tegenover stagiaires die werken voor het Amerikaanse Congres. „Er is misschien geen oplossing, maar het is een van de problemen waarvan de president ons heeft gevraagd ons op te concentreren. Dat gaan we dan ook doen en we hopen in de nabije toekomst tot de juiste conclusie te komen.”

De laatste woorden zijn onduidelijk. Bedoelt hij dat hij overweegt het bijltje erbij neer te gooien of dat het mogelijk is beide zijden weer met elkaar te laten praten? Dat laatste zou wenselijk zijn. Maar de kansen dat er een doorbraak kan worden bereikt is gering – hoe jammer…

View original post 360 woorden meer

Babyloniërs lieten sporen van verwoesting na

Alfred Muller

Opgravingen in de Stad van David bevestigen dat Jeruzalem 2600 jaar geleden door de Babyloniërs werd verwoest.

De Stad van David is het oudste deel van Jeruzalem, dat koning David op de Jebusieten veroverde rond het jaar 1003 voor Christus. David kocht van Arauna een dorsvloer op de hoge heuvel ten noorden van de stad, waar hij een altaar oprichtte. Zijn zoon Salomo, die regeerde van 965 tot 932 voor Christus, bouwde daar de Eerste Tempel.

De Eerste Tempel ging ten onder toen in 586 voor Christus de Babyloniërs de stad veroverden en verwoestten. Van de destructie zijn onlangs sporen teruggevonden.

Graan

De archeologen Ortal Chalaf en Joe Uziel onderzochten de afgelopen vier maanden ingestorte gebouwen op de oostelijke helling van de Stad van David. „Als archeologen hebben we gemengde gevoelens als we verwoestingslagen vinden”, zegt Uziel. „De vondsten in de verwoestingslagen zijn zeer de moeite waard, maar de bewoners…

View original post 491 woorden meer

Een eiland voor Gaza

Alfred Muller

Minister Israel Katz wil graag dat er een eiland komt voor Gaza. Palestijnen moeten dat straks gebruiken voor handel en industrie. Maar zullen er investeerders worden gevonden?

Dat Israël de laatste jaren grote stappen vooruit maakt op het gebied van de aanleg van nieuwe en moderne autowegen, spoorlijnen, tramlijnen en havens is voor een groot deel te danken aan Israel Katz, minister van Transport sinds 2009 en verbonden aan de Likud. Katz is geen politicus van mooie praatjes, maar iemand die doet wat hij zegt.

Enkele weken geleden bezocht ik een persconferentie waarop Katz nieuwe ideeën presenteerde. Hij toonde een video over de aanleg van een haven pal voor de kust van Gaza. Het kunstmatige haveneiland moet enkele kilometers buiten de kust van Gaza komen en gaat vier bij twee kilometer meten. Op het eiland komen energiebedrijven, een watercentrale die van zeewater drinkwater maakt, een haven, opslagplaatsen en mogelijk een…

View original post 378 woorden meer

Slechts een kwart van de toeristen aan Israël zijn van Joodse origine

Vlaamse Vrienden van Israël

Masada, een populaire vakantiebestemming in Israël

Jewish News Service (JNS) publiceerdegisteren nieuwe gegevens die werden verzameld door Israel Hayom waarin het toenemend aantal touristen dat de Joodse Staat bezoekt, wordt geanalyseerd naar leeftijd van de bezoekers, hun religie en de aard van hun reis.

Een record aantal van 2,9 miljoen toeristen bezochten Israël in 2016. Opmerkelijke conclusie die kan worden getrokken is dat de boosaardige kwakkel dat het alleen maar Joden zouden zijn die Israël bezoeken, door dit onderzoek gebaseerd op feitelijk cijfermateriaal de facto wordt tegengesproken.

Vierenvijftig procent van de toeristen die Israël bezochten waren christenen. Van de christen bezoekers waren 38 procent Katholiek, 28 procent waren Protestants en 28 procent waren Oosters-Orthodoxe christenen. Joden omvatten slechts 24 procent van de toeristen die Israël bezochten in 2016. Daarnaast zeiden 15 procent van de toeristen dat ze geen religieuze banden hebben. Drie procent van de toeristen waren moslims, gevolgd door…

View original post 153 woorden meer

Slechts een kwart van de toeristen aan Israël zijn van Joodse origine

Vlaamse Vrienden van Israël

Masada, een populaire vakantiebestemming in Israël

Jewish News Service (JNS) publiceerdegisteren nieuwe gegevens die werden verzameld door Israel Hayom waarin het toenemend aantal touristen dat de Joodse Staat bezoekt, wordt geanalyseerd naar leeftijd van de bezoekers, hun religie en de aard van hun reis.

Een record aantal van 2,9 miljoen toeristen bezochten Israël in 2016. Opmerkelijke conclusie die kan worden getrokken is dat de boosaardige kwakkel dat het alleen maar Joden zouden zijn die Israël bezoeken, door dit onderzoek gebaseerd op feitelijk cijfermateriaal de facto wordt tegengesproken.

Vierenvijftig procent van de toeristen die Israël bezochten waren christenen. Van de christen bezoekers waren 38 procent Katholiek, 28 procent waren Protestants en 28 procent waren Oosters-Orthodoxe christenen. Joden omvatten slechts 24 procent van de toeristen die Israël bezochten in 2016. Daarnaast zeiden 15 procent van de toeristen dat ze geen religieuze banden hebben. Drie procent van de toeristen waren moslims, gevolgd door…

View original post 153 woorden meer

The Donald stuurt onderhandelingsdelegatie om vrede tussen Israël en de Palestijnen te scheppen

Vlaamse Vrienden van Israël

De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij nog steeds “optimistisch” blijft omtrent de vooruitzichten op vrede tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit, optimistisch genoeg om opnieuw een andere delegatie te sturen naar het gebied voor een zoveelste ronde van gesprekken met Jeruzalem en Ramallah.

De delegatie die wordt geleid door Jared Kushner, de schoonzoon van president Donald Trump en belangrijkste adviseur van het Witte Huis, omvat onder meer Bijzonder Vertegenwoordiger voor Internationale Onderhandelingen Jason D. Greenblatt en Vice-adviseur voor Nationale Veiligheid Dina Powell. De delegatie zal naast Israël en de Palestijnse Autoriteit, tevens leiders ontmoeten uit Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Qatar, Jordanië en Egypte.

Geen oplossing mogelijk
In het algemeen lijkt er maar weinig enthousiasme te bestaan onder de betrokken partijen en ook bij de Amerikanen leeft er veel scepsis. Eerder, op maandag 31 juli 2017, vertelde Jared Kushner tegenover een groep leden van het…

View original post 679 woorden meer

Oost-Europa en Israël: voorvechters voor vrijheid

OpinieZ

Er zijn genoeg verschillen tussen de zogenaamde Oost-Europese Visegrád 4 (bestaande uit Polen, Hongarije, Slovakije en Tsjechië) en Israël. Echter verschillen zijn er om overbrugd te worden en overeenkomsten zijn belangrijker. En de overeenkomsten tussen de vijf eerdergenoemde landen zijn tijdens de laatste top in juni besproken en versterkt. De sfeer was zo goed dat Netanyahu de landen uitnodigde om hun volgende top in Israël te houden.

Bemoeizucht
Wat is het dat de sfeer zo goed was waardoor de al bestaande samenwerking kon worden versterkt en nog hechter gemaakt? Een van de aanjagers was de bemoeizucht van de Europese Unie. Alle vijf landen hebben een broertje dood aan die ongebreidelde bemoeizucht. Israël heeft er een hekel aan omdat de EU Israël een Apartheidsbehandeling geeft en de V4 hebben een groeiende weerstand tegen Brussel omdat juist zij weten hoe het is om onder het juk van een centrale macht te staan…

View original post 465 woorden meer