Het huidige immigratiebeleid bedreigt de sociale vrede in Nederland!

eunmask

RP: Niet alleen de sociale vrede maar ook de persoonlijke veiligheid van alle Nederlandse burgers!

‘Feitelijk is het migratiebeleid één grote daad van agressie van elite tegen laaggeschoolde burgers’

In het huidige vluchtelingendebat is in toenemende mate sprake van ongerustheid, angst, boosheid en agressie, met name van mensen aan de zogenaamde ‘onderkant’ van de samenleving. Een belangrijke verklaring hiervoor is dat de immigratie van de afgelopen decennia langzaam maar zeker de verzorgingsstaat vernietigt. Dit proces is nu zo ver voortgeschreden dat de sociale vrede in Nederland bedreigd wordt. Met dit stuk wil ik de urgentie van dit probleem naar voren brengen.

Werkelijke kosten veel hoger dan 100 duizend euro

Daarnaast becijferde het CPB de kosten voor de schatkist van de komst van één immigrant – afhankelijk van de leeftijd bij binnenkomst – op 50 duizend tot 100 duizend euro over de gehele verblijfsduur. Een politieke reactie op dit verontrustende CPB-rapport bleef…

View original post 168 woorden meer