Paul Cliteur: ‘Occidentofobie doet onze samenleving geen goed’

eunmask

Een zeer zelfreflecterend artikel! Europa is inderdaad volkomen doorgeschoten in tolerantie!

Wat is occidentofobie? Hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap Paul Cliteur muntte de term in een opiniestuk op de website ThePostOnline. Cliteur betoogt dat het tijd is voor een Europese aanpak van westerse zelfhaat, en pleit voor een nieuw meldpunt.

‘Ik heb deze term bedacht om de afkeer en haat tegen het Westen te vatten in één woord. Soms hebben we woorden nodig om het debat op gang te krijgen. Ik bedacht occidentofobie naar analogie van holle termen als xenofobie en islamofobie. Het betekent westerse zelfhaat.’

Waar uit occidentofobie zich in?
‘Daar zal ik een voorbeeld van geven. We hebben bijvoorbeeld een enorme preoccupatie met het slavernijverleden. We moeten ons daar erg schuldig over voelen. De slavernij is natuurlijk niet goed geweest, maar niemand betwist dat. Door de slavernij zo centraal te stellen in onze geschiedenis, wordt het schuldgevoel dominant…

View original post 134 woorden meer