De bijdrage van Donner en Lubbers aan het multiculturele drama!

eunmask

Niet alleen de dubbele nationaliteit maar ook de bescherming van de islam is een CDA-strategie geweest!

Het CDA liet beleidsmatig de afstandeis, namelijk het nemen van afstand van de oorspronkelijke nationaliteit, buiten beschouwing. In 1990 vroegen slechts drieduizend Turken per jaar de Nederlandse nationaliteit aan. Maar met de beleidswijziging van Lubbers verkregen tussen 1992-1995 200.000 vreemdelingen, waaronder 85.000 Turken en 37.000 Marokkanen de Nederlandse nationaliteit. Uit deze groep van mensen behield 110.000 nieuwe Nederlanders hun oorspronkelijke nationaliteit. Dit proces ging onverminderd door. Zo kwam het multiculturele drama tot stand.

Interessant is om hier op te merken dat het CDA geen enkele inhoudelijke voorwaarde stelde in ruil voor die dubbele nationaliteit. Lubbers had bijvoorbeeld de voorwaarde kunnen stellen dat de oude nationaliteit na het verkrijgen van Nederlanderschap niet langer mag worden gevoerd. Daardoor zouden geen Nederlanders kunnen rondlopen met twee of meerdere paspoorten.

Niet alleen de dubbele nationaliteit, ook de bescherming…

View original post 156 woorden meer