Touring the Former Warsaw Ghetto

Holocaust Studies in Haifa

IMG_3947 Near the apartment complex, there is this small memorial to those that died in the ghetto, and some information about ghetto.

On Shabbat, the study tour group took a walking tour through what was previously the Warsaw Ghetto. Despite Nazi intentions to destroy Warsaw as they pulled out of Poland, pieces of the city still stand, including sections of the wall. We visited a quiet corner of an apartment complex where a portion of the Warsaw Ghetto wall remained. At this intersection, we talked about smuggling into the Warsaw Ghetto. During the first few months after the establishment of the ghetto, walls were built between buildings using existing walls, so houses at the edge of the ghetto had windows that gave access to the outside world. As a result, children were often used as smugglers and breadwinners for their families because they could fit through windows and were often less…

View original post 504 woorden meer

Rutte: “Gebruik vakantiegeld bijstandsgerechtigden voor opvangen vluchtelingen”.

eunmask

In februari pleitte VVD-leider, Mark Rutte voor het afschaffen van vakantiegeld voor bijstandsgerechtigden. Volgens hem moet je bijstandsgerechtigden niet belonen, maar juist meer stimuleren om werk te gaan zoeken.

Om het vakantiegeld van bijstandsgerechtigden goed te kunnen gebruiken, kwam de VVD met het idee om deze te gaan gebruiken om meer vluchtelingen op te kunnen vangen. “Dit zou nog wel eens de oplossing kunnen wezen om het vluchtelingenproblematiek op te kunnen lossen.”.

Nu moeten veel vluchtelingen uit oorlogsgebieden wachten voor opvang in Nederland. Maar door het vakantiegeld van bijstandsgerechtigden te gaan gebruiken voor het opvangen van vluchtelingen zouden deze mensen veel sneller in aanmerking kunnen komen voor tijdelijke opvang, beweerd de Minister President.

“Een deel van dat geld kan worden gebruikt om woningen te creëren, zodat huidige vluchtelingen gehuisvest kunnen worden, op deze manier ontstaat er weer ruimte in het opvangcentrum.”, aldus Rutte. De VVD hoopt dat volgende jaar het…

View original post 9 woorden meer

Moslims bidden bij de Leeuwenpoort

Alfred Muller

Bij de Leeuwenpoort in de Oude Stad van Jeruzalem kwam het de afgelopen dagen verschillende keren tot botsingen tussen Palestijnen en de Israëlische politie.

Moslims protesteren tegen de inzet van metaaldetectors bij de ingangen van de Tempelberg in Jeruzalem.

De meeste moslims weigerden gebruik te maken van de poortjes met metaaldetectors. Ze baden daarom de afgelopen dagen bij de Leeuwenpoort van de Oude Stad van Jeruzalem, vlakbij de Tempelberg.

Lees hier het hele artikel van woensdag in het RD.

Foto: Moslims bidden voor de Leeuwenpoort. © Alfred Muller

View original post

De heilige huisjes van het linksliberalisme

Weblog Jan Gajentaan

Waar iedereen begin dit jaar de doorbraak van het zogenaamde “populisme” verwachtte, is het druk door de media gespinde linksliberalisme ineens weer hot. De beelden die doorgeseind werden vanaf de G7 afgelopen week lieten Trump zien als de boosdoener en schurk, terwijl de twee jeune premiers van het linksliberalisme Emmanuel Macron en Justin Trudeau in idyllische poses werden afgebeeld in vrijwel alle kranten en op alle televisiekanalen.

Ook in Nederland wordt victorie gekraaid door het linksliberalisme in de persoon van Alexander Pechtold en zijn linksbuiten Jesse Klaver, al lijkt het er nu op dat Pechtold met zijn eigenmachtig optreden versus de Christen Unie zijn hand overspeeld heeft.

Geen goed gevoel

Bij deze linksliberale of sociaal-liberale lente heb ik bepaald geen goed gevoel. Wat eigenlijk vreemd is omdat ik mijn hele leven een sociaal-liberaal was en tot een paar jaar geleden altijd op de linkervleugel van de VVD of de…

View original post 745 woorden meer

Breek moslimkartel van de PvdA

Zijn we net bekomen van de zelfverrijking van ’diversiteitsadviseur’ Fatima Elatik (PvdA), is er een nieuwe rel rond een gemeente-moslima. In Amsterdam is topambtenaar Saadia a. T. geschorst, na verdenking van vriendjespolitiek, belangenverstrengeling en fraude. Ze zou een ex-geliefde forse opdrachten hebben toegeschoven. De zaak is ernstig, het OM zit erop.

Foto: Telegraaf

Een soap! Niet alleen spekte dit PvdA-bestuurslid haar eigen bedgenoot. Zij heeft ook Fatima Elatiks echtgenoot Mounir Dadi aangenomen voor het Meldpunt Radicalisering van de gemeente. Het hechte trio viert gezamenlijk vakantie. Ach, goede collega’s onder elkaar, kun je denken. Wat nepotisme en fraude betreft, geven andere partijen ook thuis. Niet typisch PvdA, niet typisch een moslimdingetje.

Tóch is hier sprake van etnisch en religieus cliëntelisme. Altijd hetzelfde liedje. Vier jaar geleden al meldde Geen Stijl de schimmige vriendjespolitiek rond PvdA-moslims en a. T.. Wat blijkt: hun praktijken zijn die van de maffiose famigliawaarbinnen leden elkaar voortrekken en de hand boven het hoofd houden. Zo schoof a. T. werk toe naar jongeren-imam Elforkani, dé dubbele pet zelve. Als bestuurder van het door Koeweit aangestuurde moslimbroedersnest Blauwe Moskee was hij ook woordvoerder van het Contactorgaan Moslims en Overheid en runde hij een eigen adviesbureau over integratie en deradicalisering. De PvdA-connecties van partijlid Elforkani zaten diep. Hij was kind aan huis bij verschillende islamitische PvdA-bestuurders in Amsterdam en ook bij Mohammed Azahaf, projectleider polarisatie van Fatima Elatik en bekend van zijn juichende uitlatingen op internetfora over Osama Bin Laden, de moord op Theo van Gogh en de dodenlijst van zijn moordenaar.

Geplaagd Amsterdam. De rebelse, dappere Theo is ritueel geslacht en de PvdA-huichelaars uit islamitische kongsi’s die hij zo goed doorhad en fileerde, zitten aan de knoppen van de macht en schuiven elkaar baantjes toe.

Noem dat bij naam: islamitisch en Marokkaans cliëntelisme binnen de PvdA. Anders zou de gemeente geen secondant van de moslimbroeders vertrouwen als deradicaliseringsadviseur. Was er sprake van fatsoenlijk bestuur, dan stond Elforkani alleen op de screeningslijst van de AIVD en niet in de rolodex van PvdA-toppers. En Fatima’s vriendin Saadia, godbetert de ’rechterhand van de burgemeester’ genoemd, had zich verre van Elforkani gehouden. Evengoed zou Elatik het niet in haar hoofd hebben gehaald dat ongeleide haatprojectiel Azahaf aan te stellen. Was Elatik een integere politica geweest, dan had ze zo’n hetzemoslim geen ambtenaar gemaakt.

Maar het algemeen belang is kennelijk niet de prioriteit van deze PvdA-moslims. Hun islamitische agenda wel. Wie zag ik laatst instemmend op de foto met de onbenullige politieagente die een hoofddoek opzette? PvdA-raadslid Sofyan Mbarki, woordvoerder Jeugd, Veiligheid, Burgerschap en Diversiteit in Amsterdam. In plaats van de scheiding van kerk en staat te verdedigen, propageerde hij de islamisering van de politie. Niemand die hem ter verantwoording roept bij de PvdA. Dat de ontsporing van hun troetelmoslims daar geen prioriteit is, blijkt ook uit de benoeming van PvdA’er Halim el Madkouri als gemeenteraadslid van Culemborg (2015) in een tijd waarin het OM onderzoek naar hem deed vanwege fraude, zelfverrijking en verduistering van subsidies voor advieswerk.

Voorspelbaar: daar waar de overheid in etnische of religieuze netwerken met subsidies strooit, ontstaat heibel. Drie jaar geleden onderzocht de overheid fraude- en corruptiezaken bij tenminste vijf grote anti-radicaliseringsprojecten. Weggegooid geld doordat schimmige moslimnetwerken belangrijk werk toevertrouwd werd zonder daarbij verantwoording en transparantie te eisen. Logisch dat het salafisme hier welig kan tieren.

De bakken geld die tegen radicalisering en diversiteit aan gesmeten worden lijken een moderne aflaat: de onmachtige, capitulerende overheid koopt haar progressieve schuldgevoel af met werkverschaffing voor moslims die kennelijk nergens anders aan de bak willen of kunnen.

Dan nog iets: waarom vangen adviesbureaus tienduizenden, zo niet tonnen voor broddelwerk? De politieagent levert topzwaar werk met gevaar voor eigen leven voor nog geen 2000 euro per maand. Leraren werken tegen een hongerloon. Personeel in de zorg wordt ontslagen en door puissant rijke graaibestuurders weer freelance aangenomen tegen mensonterende tarieven. Veel integere mensen werken hard, voor een habbekrats. Maar naar multicultureel lullende lapzwanzen met hun bureautjes en ’expertise’, die soms niet verder reikt dan het dragen van een hoofddoek, blijven de euro’s rollen. Volgens zogenaamd marktconforme tarieven.

Welnu: die markt is ziek. Kap met die verspilling. Reduceer die adviseursvergoedingen tot fatsoenlijke bedragen. Maak die onaantrekkelijk voor profiteurs die zichzelf en ingehuurde vriendjes willen verrijken. Wees niet bang dat ’goede’ mensen afdruipen. Goede mensen kunnen ook in dienst van de gemeente, tegen een normaal salaris, worden opgeleid. En zorg ervoor dat er geen vrijstaten ontstaan waarin de moskeeconnecties van de Elatikken en de a. T.’s dezer wereld voorrang krijgen. Ververs de aanwas, vermijd de beroepsmoslim. Maak je integratiedeskundigen daadwerkelijk divers, indien je als overheid nog een greintje zelfrespect hebt. Breek dat frauduleuze moslimkartel binnen de PvdA.

Bron: http://www.telegraaf.nl

 

Misdadige overmoed van westerse elites

Zevenentwintig jaar geleden, om precies te zijn: op 10 februari tussen vier uur ’s middags en halfzeven ’s avonds, spraken de ministers van Buitenlandse Zaken van West-Duitsland en de Sovjet-Unie met elkaar in Moskou.

Leon de Winter

Leon de Winter
Foto: Johannes Dalhuijsen

 

De machtsbalans in het hele oosten van Europa was aan het schuiven en het was van belang om fatale misverstanden uit te sluiten. Iedereen besefte dat dit historische tijden waren en dat de Sovjet-Unie door interne uitputting, en cynisme, het einde van het reëel bestaande socialisme doormaakte.

Maar gevaren lagen op de loer. De Sovjet-Unie had in het oosten van Europa grote legers gestationeerd; die stonden tegenover de legers van de westerse landen, georganiseerd in de NAVO onder de atoomparaplu van de VS.

MAD was het schrikbeeld: Mutually Assured Destruction. Niemand kon deze Koude Oorlog winnen. De belangrijkste spelers in dit machtsspel waren, ondanks ideologische verschillen, rationeel en waren zich hiervan bewust. Dus bleef de vrede van Europa in stand, een vrede die leidde tot de grootste economische, sociale en technologische bloeiperiode in de geschiedenis.

Wat bespraken die Duitse en Russische ministers van BZ op 10 februari 1990? Volgens de notulen, acht jaar geleden door het Duitse weekblad Der Spiegel geopenbaard, zei de Duitse minister het volgende: „Wij zijn ons ervan bewust dat lidmaatschap van de NAVO voor een verenigd Duitsland gecompliceerde vragen oproept. Voor ons, echter, is één ding zeker: NAVO zal niet naar het Oosten uitbreiden.”

In de notulen was de Duitse minister daarna nog duidelijker: „Wat betreft de niet-uitbreiding van de NAVO, dit betreft het geheel.” Waarmee hij bedoelde: aan de lijst van de landen die NAVO-lid zijn, zal niet worden getornd.

De Sovjet-Unie was een wereldmacht, en wat er ook zou gebeuren, de militaire en technologische kwaliteiten zouden de Sovjets overleven: de exacte disciplines aan Sovjet-universiteiten waren van wereldklasse. De Sovjet-Unie zou ophouden te bestaan en de Russische Federatie zou geboren worden, maar de Russische tradities, en de angsten en ambities die samenhingen met de uitzonderlijke geschiedenis en geografische ligging van het uitgestrekte land, bleven onveranderd. De Russen bleven een volk met een hang naar autoritair bestuur. Hun onzekerheden over de bedoelingen van westerse machten, die eeuwenlang Russische territoria infiltreerden en beheersten, bleven ook bestaan.

Tegenover Der Spiegel zei Mikhail Gorbatsjov, de Sovjetpresident die het einde van het communistische rijk faciliteerde, dat de westerse landen de belofte deden de NAVO „geen centimeter naar het Oosten uit te breiden”.

Maar onze westerse leiders hebben zich niet kunnen beheersen en hebben de afspraken met de Russen geschonden en daarmee een Koude Oorlog Light uitgelokt. Vaclav Havel, de schrijver en dissident die president werd van het vrije Tsjecho-Slowakije (dat ook al niet meer bestaat), wilde niet alleen een einde maken aan het Warschaupact, het instrument van de Sovjetoverheersing in het Oosten, maar ook aan de NAVO, die overbodig zou worden na het einde van de Koude Oorlog. We hebben niet naar Havel geluisterd.

Het was onvermijdelijk dat de Russen op een dag een lijn zouden trekken bij de problematiek van Oekraïne, een land dat ten diepste verdeeld was over de te volgen koers: naar het Westen of naar het Oosten? Bij peilingen in december 2013 was de verhouding onder de bevolking ongeveer 50/50. Konden de Russen zonder slag of stoot Oekraïne verliezen aan de NAVO en de EU?

Alarmbellen

EU-politici gooiden olie op het vuur en vuurden de prowesterse helft van de bevolking aan, terwijl de Russen de andere helft steunden. We zagen enkele dagen geleden foto’s van de gelukkig ogende Oekraïense president Porosjenko, de corrupte president van het corrupte Oekraïense staatsbestel, naast de ongekozen president van de EU, de (kinderloze) Luxemburgse alcoholist Juncker, twee mannen die pretenderen dat klassieke geopolitieke belangen niet meer gelden. Ze vierden opzichtig een nieuwe overeenkomst tussen de EU en Oekraïne. De foto’s lieten alle alarmbellen in het Kremlin rinkelen.

Er zijn directe schuldigen aan de ramp van de MH17, die zoveel Nederlandse families onbeschrijflijk leed berokkent. Maar er zijn ook indirect verantwoordelijken. Met name de westerse politieke elites hebben het conflict in Oekraïne opgespeeld. Uit machtswellust, verkeerd begrepen zelfbelang, de glorie van het uitbreiden van de EU? Zeker, iemand heeft op de knop gedrukt van die Buk-raket, maar hij was het sluitstuk van een ontwikkeling die begon in 1990. 193 Nederlandse families (en 90 buitenlandse) betalen de prijs voor de misdadige overmoed van de westerse elites die zich met geopolitiek bezighouden. Meer dan tienduizend mensen zijn inmiddels in Oekraïne door oorlogshandelingen gestorven. Wie moeten we berechten? Alleen degene die op die fatale knop drukte, of de elites die de omstandigheden creëerden? Wedden dat ze geheel buiten schot blijven en in het proces (als dat er ooit komt) niet eens worden genoemd?

Bron: http://www.telegraaf.nl

Rutte heeft haast met formatie? Dat blijkt nergens uit!

eunmask

De enige echte regisseur van de formatie is natuurlijk de eervorige, de vorige en de volgende premier – Mark Rutte. Wie wil weten waarom de formatie zo lang duurt moet dus bij hem zijn. Rutte heeft gewoon geen belang bij een nieuw kabinet vóór Prinsjesdag. Het zal wel oktober worden.

Weinig is wat het lijkt, deze zomer. Een bokkige PvdA, onderhandelaars met vakantie en een premier die bezig is met zijn volgende coalitie.

‘Ik hoop dat dit geen honderd dagen meer zal duren,’ zei pas benoemd informateur Gerrit Zalm (VVD) op 28 juni – daarmee ruimte latend voor de mogelijkheid dat het begin oktober of later wordt. Veel haast maken de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie niet, want rond 1 augustus neemt de formatie twee weken vakantie.

Elsevier.

Lees ook dit:
Komt de ongekozen PvdA in de coalitie?
DEN HAAG – In de zoektocht naar een nieuw kabinet…

View original post 87 woorden meer

[BOEK] Toekomst in eigen handen – Tom van Grieken

REACT

Wie de voorbije weken een Standaard Boekhandel-winkel binnenliep, kon er niet aan voorbij. Bij de afdeling ‘politiek en actualiteit’ keek Tom Van Grieken de bezoeker vrank en vrij in de ogen. Het boek straalt radicalisme uit. De jonge Vlaams Belang-voorzitter schaart zich aan de kant van de Vlaamse burger die zich door de hedendaagse politiek niet vertegenwoordigd voelt. ‘Een tegen allen’, want ook de N-VA als regeringspartij krijgt de kritiek veel te beloven, maar weinig te geven. Maar anderzijds kiest Van Grieken voor stijl. Geen provocatie om de provocatie, geen aanstootgevende titel zoals ‘F*ck de zijlijn’. Het rechts-nationale spectrum heeft voldoende sterke argumenten en de tijdsgeest met zich om het maatschappelijke debat naar zich toe te trekken.

Toen de auteur zich na de rampzalige verkiezingen van 2014 tussen de ruïnes van de partij aan het hoofd stelde, koesterde hij drie ambities. De eerste was een nieuwe stijl: radicaal maar stijlvol…

View original post 709 woorden meer