Democratie is volksverlakkerij!

eunmask

In een democratie wordt onze vrijheid gewaarborgd omdat wij samenleven volgens onze eigen wetten. Democratie wil precies zeggen: mee kunnen doen en praten over de totstandkoming van wetten die voor jou gelden.

De Tweede Kamer heeft zijn eigen verantwoordelijkheid ontlopen en de functie waarvoor deze is gekozen niet vervuld en dus de democratie geschonden! Men heeft, zonder de toestemming van het eigen volk, desastreuze beslissingen genomen, die dit land naar de afgrond hebben geholpen.

Beginnende met de (grondwet met voeten getredend) lidmaatschap van de ongekozen dictatoriale EU, die o.a. de wijdgeopende grenzen door de strot van ons volk heeft geduwd. Met als gevolg de enorme tsunami van massa-immigranten, met alle gevaren van dien (terroristische aanslagen, enorme stijging criminaliteit, besmettelijke ziektes) en de gerelateerde enorme kosten van bovenstaande, die voor rekening van het eigen volk is gekomen.

Er is verkiezingsfraude gepleegd (lees dit) om dit kabinet aan de macht te laten…

View original post 250 woorden meer