Shomron weeknieuws nummer 91

Shalom beste lezers,

Hier is ie weer, na een pauze van drie weken hebben we weer een volledig Shomron Nieuws.

Nog zijn we niet uit het werk en zijn we aan het verven, maar de spullen staan op hun plaats. De muren zijn klaar, het appartement is ook klaar voor gebruik maar het houtwerk in het grote huis was gewoon kaal en er was veel achterstallig onderhoud, maar langzaam maar zeker begint het er nu toch echt op te lijken. We voelen ons meer en meer thuis en zijn blij dat we in ons mooie dorpje konden blijven wonen en nog steeds onze roeping uit kunnen dragen, juist vanuit Na’ale, wat letterlijk betekent ‘Laat ons opgaan’ uit de tekst in Jeremia 31:6. ‘De dag zal komen dat de notsrim (de volgelingen van de Man uit Natsereth) zullen staan op de heuvels van Ephraim en de volken zullen toeroepen: laten ons opgaan naar Jeruzalem om te leren van onze God.’ Dat is waarom wij geloven dat wij hier mogen wonen en we hopen dat ons onderwijs en onze gastvrijheid veel mensen wakker zal maken voor de roeping die ook het Joodse volk heeft als voorbeeldvolk van God voor de gehele wereld. Als Christenen zijn we niet in de plaats van het Joodse volk gekomen, maar we mogen juist in Jeruzalem, met en van hen leren van Zijn wegen. Wij hopen daar een bescheiden inbreng in te hebben.

Wij wensen u allemaal een heerlijk weekend, shabat shalom,

Karen en Yair Strijker

91 vanuit shomron