Er zijn meer blanke slaven verkocht aan Noord Afrika dan zwarte slaven aan blanke landen

The Prager University, (Thomas Sowell) heeft met een statistische beschouwing een verhelderend inzicht gegeven in Slavernij en de samenstelling daarvan.  Zijn bevindingen leidden tot een reflectie die meteen op onze eigen situatie kan worden toegepast.

Er is een tendens dat men bij slaven meteen denkt aan Nederlandse of Britse slavenhandelaren die zorg droegen dat zwarte slaven aan plantage houders werden verkocht als goedkope arbeidskracht. Alleen daar al zouden wat feiten recht gezet moeten worden. De Nederlanders en Britten waren vervoerders van de slaven.  De slaven werden verhandeld op Afrikaanse markten door Arabieren.

De Arabieren kregen die slaven toebedeeld door dorpshoofden van Negerstammen die overtollige of ongewenste stamgenoten verkochten aan de Arabieren.

Een schip verhandelde dus koffie, zonder dat de investeerders die koffieplanten deden groeien.  Ze verhandelden een produkt. Een schip verhandelde een ander produkt buiten het scala van alles wat van het ene naar het andere land werd vervoerd. Mensen, in dit…

View original post 14 woorden meer