Geen groeiende moslimhaat in Europa, maar groeiende jodenhaat

OpinieZ

“Ook buiten het VK groeit de moslimhaat. Islamofobie in Europa”, kopte de NRC vrijdag 23 juni. Ik moest even met de ogen knipperen. Heb ik iets gemist? Bij nadere lezing werd de alarmerende boodschap behoorlijk gerelativeerd en eigenlijk nauwelijks onderbouwd, maar het beeld dat de krant ons wilde opdringen was duidelijk: de moslims in Europa verkeren in groot gevaar.

Titelfoto: Screenshot door redactie OpinieZ van video ABS-CBN News

Ik geloof daar niets van, maar het is een beeld dat de media ons al jaren proberen voor te spiegelen: al die aanslagen door moslimextremisten, ach, een beetje vervelend, vooral voor de slachtoffers en hun nabestaanden, maar in het verkeer en thuis vallen veel meer doden (keukentrapje!) en de meeste moslims zijn vreedzame burgers.

Wegredeneren
Waar komt die onbedwingbare behoefte tot wegredeneren vandaan? Laat er geen twijfel over bestaan: de aanslag op moskeegangers in Londen is net zo goed…

View original post 612 woorden meer

Komt de eindstrijd naderbij?

Martien Pennings

(Door:Emmet Scott – Vertaling: “Wachteres” en “Henk V.”)

“In het debat ‘Clash of Civilizations’ zijn de heersende elites NIET neutraal; zij staan vastberaden aan de kant van de radicale islamieten. Inderdaad, elk hulpmiddel dat kan worden ingezet om alle oppositie tegen de islamisering van Europa de kop in te drukken, wordt ingezet: Alles, van de grove macht van de staatsdwang tot de subtielere en verraderlijke kracht van de propaganda van de media. Zolang de huidige elites de touwtjes in handen blijven houden, zal de islamisering van Europa doorgaan – ongeacht hoeveel gruweldaden de radicale islamieten plegen. De situatie ziet er dus buitengewoon somber uit. Degenen die alle macht in handen hebben, zijn Europa’s hardnekkigste en gevaarlijkste vijanden – en dit gaat op voor alle politieke partijen, zowel die van ‘rechts’ als van ‘links’. (Angela Merkel, het mag niet vergeten worden, is de leider van de veronderstelde “centrumrechtse” partij…

View original post 195 woorden meer

Wens Verenigde Naties: ‘Meer meer meer migranten!’

Martien Pennings

(Door Van Rossem)

Migranten zijn nuttig, wenselijk, ambitieus, geschoold, vindingrijk, hoopvol, dankbaar, succesvol en mens. Nou dat laatste klopt natuurlijk, maar over al die andere kwalificaties lopen de meningen, de feiten & de statistieken nogal uiteen en niet in het voordeel van de agenda van de Verenigde Naties. Maar er is een kwart miljard migranten op drift dus migratie is ‘onvermijdelijk’, zo beschouwt de VN. En daarom is migratie ook ‘nodig’, concluderen ze daaruit. Sterker nog, het is zelfs wenselijk. En daar zijn al hun ketenpartners hetover eens, dus . . . . . . .lees verder op GeenStijlen klik vooral datover eenseens aan.En hier zijnde vele, vele logo’s van de migranten-industrie. Enjoy!

_________

View original post

Met de methode iftar verliest de politie haar neutraliteit

Martien Pennings

(Door YorienvdH)

“Alles voor de opsporing? Alles voor de verbinding? Je kunt ook te ver gaan. Niet elke methode is acceptabel. In de IRT-affaire zagen we de politie afglijden richting de criminele wereld; vandaag de dag zien we ze afglijden in de religieuze wereld. De methode iftar gaat domweg te ver.

De mannen die zo nodig elke dag iftar moeten vieren, bewegen zelf namelijk geen centimeter in de richting van een westerse seculiere levensstijl. Juist niet. Ze gedragen zich steeds meer alsof ze in het Midden-Oosten of Noord-Afrika zijn, praten zalvend als zieltjeswinners en zijn niet bereid om iets van hun islamitische levensstijl in te leveren. Het is de politie die beweegt. Te veel. Te ver. Ze verliest haar neutraliteit en daarmee heeft zij de meerderheid van de Nederlandse bevolking al ernstig van zich vervreemd.”

De alinea’s die erboven en eronder staankunt lezen op OpinieZ >>>

________________

View original post

De zwarte kant van het Rode Kruis: pro-Palestijns en anti-Israëlisch activisme

Martien Pennings

(Door Uri van As)

Er stond vandaag een meet-up meisje aan mijn deur die opgewekt met haar collectebus schudde. Of ik iets zou willen doneren aan het Rode Kruis. Nou nee, ik geef nooit iets aan het Rode Kruis hield ik haar voor. Ze bevroor en zocht met open mond naar woorden.

Het Rode Kruis is immers een heilig instituut. En tegen een Rode Kruis-engel zegt niemand nee. Ik wel, en ik zal alle engelen en deugdonoren onder u uitleggen waarom.

Tweede Wereldoorlog
Na de dood van oprichter Henri Dunant – door Theodor Herzl betiteld als de eerste christelijke zionist – is het Rode Kruis veranderd in een organisatie doortrokken van oud-Europese Jodenhaat en moderne anti-Israël sentimenten. In de Tweede Wereldoorlog koos het Rode Kruis-bestuur voor collaboratie met de Duitse bezetter. Joodse medewerkers werden ontslagen, Joodse vrijwilligers aan de kant gezet en Joodse bloeddonoren uit de bloedtransfusiediensten geschrapt…

View original post 70 woorden meer

Uit het nieuws 26-06-2017

Door: Franklin ter Horst

Miljoenen Europeanen zijn geïnfecteerd met haat tegen de staat Israël

De Europese politiek ten aanzien van Israël is nog steeds openlijk antisemitisch. Een schrikbarend aantal Europeanen ziet Israël als ‘een duivel die een vernietigingsoorlog tegen de Palestijnen’ voert. Het is een eeuwenoud irrationeel en “duivels geloof” dat velen in Europa hebben over Joden. 150 miljoen volwassen Europeanen geloven dat het Zionisme een verkeerd ontworpen project is dat zo spoedig mogelijk moet worden opgedoekt. Uit een studie van de Duitse overheid blijkt dat maar liefst 33 miljoen Duitsers, 40% van de bevolking is geïnfecteerd met hedendaags antisemitisme en haat tegen de staat Israël. In 2014 was dat nog 28%. Ze zien Israël als het morele equivalent van nazi-Duitsland. Het bestaan van Israël bedreigen is een strategie geworden in Europa. Ook is een grote meerderheid van de Duitsers ziek van het horen over de Holocaust. En een nog grotere meerderheid zegt dat Israël zich onrechtvaardig gedraagt naar de Palestijnen toe. Ze staan achter een bende landrovers die uit zijn op de totale vernietiging van Israël. De mentaliteit van veel Europeanen tegenwoordig lijkt op die van grote delen van de bevolking in de middeleeuwen, die een vergelijkbaar irrationeel en van haat vervuld beeld van het Joodse volk hadden. Schoolboeken in diverse Europese landen maken zich schuldig aan Joden-en Israél haat. Leugens over Israëls geschiedenis worden openlijk op scholen onderwezen.

Onderwijs is een voorbeeld hoe een hele generatie jongeren besmet kunnen worden met het anti-Israël virus. Zo heeft een Duits-Israëlisch onderzoek vastgesteld dat de meeste Duitse schoolboeken Israël als een oorlogszuchtige entiteit neerzetten. Daarnaast hebben ze de grootste moeite om de Palestijnse terreurmachine tegen onschuldige Israëlische burgers als terroristische activiteiten voor te stellen. Als men steeds opnieuw Israël veroordeelt en aanvalt en grotendeels de enorme politieke criminaliteit in vele delen van de Arabische wereld buiten beschouwing laat, wordt er een sfeer gecreëerd, waarin de meest absurde ideeën en leugens ontstaan.

Om uiting te geven aan hun afkeer van Israël gaan diverse Europese volksvertegenwoordigers op bezoek bij anti-Israëlische organisaties om hun leugenachtige propaganda aan te horen zoals van de extreemlinkse NGO´s “B´Tselem” en “Breaking the Silence”, die eigen land en volk vervloeken. Daarnaast worden miljoenen in de kas van deze organisaties gestort. Beide organisaties hebben het vervloeken van eigen land en volk tot hun taak gemaakt door met regelmaat met manipulatieve en vervalste berichten te komen. Deze figuren deinzen er niet voor terug om zich bijvoorbeeld door de anti-Israël kliek in de VN-veiligheidsraad als “kroongetuigen” te laten misbruiken.

Onder de bezoekers van deze organisaties was ook de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel. Deze minister stond al bekend als een onnozele hals die zich zonder een greintje diplomatie in het binnen- en buitenland als een olifant door de porseleinkast pleegt te sjokken. Ook gooit meneer met regelmaat flink wat olie op het anti-Israëlische vuur. Zo noemt hij Israëls legaal gekozen leiders, illegaal. In 2012 noemde hij op zijn Facebook pagina Israël een “apartheid regime”.  Het is hem ook gelukt de Duits-Israëlische relatie behoorlijk te vertroebelen. In eigen land worden andersdenkenden door hem afgedaan als “tuig” of nazisten. Tijdens zijn bezoek aan Israël heeft hij nog eens duidelijk laten zien tot het Israël-vijandige kamp te behoren door tegen het advies van de Israëlische regering in, toch op bezoek te gaan bij zowel Breaking the Silence als “B´Tselem waarop de Israëlische premier Netanyahu weigerde hem te ontmoeten. Als reactie hierop probeerde Gabriel voor de Duitse tv de indruk te wekken dat hij door de regering in Jeruzalem gechanteerd zou zijn.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel.

Ook ging Gabriel op bezoek in het landroversnest Ramallah voor een gesprek Rami Hamdallah, de minister-president die de terreurbende Hamas en de in 1959 door de aartsterrorist Jasser Arafat opgerichte terreurorganisatie Fatah onder zich verenigt. Beide organisaties hebben de vernietiging van Israël ten doel gesteld. Maar ook dat belemmerde Gabriel niet met deze terreurleider te praten. Een feit is dat het Sigmar Gabriel is gelukt om Duitsland in diskrediet te brengen en de schijnheiligheid van de Duitse regering aan de hele wereld duidelijk te laten zien. Nog pijnlijker dan Gabriel kan men zich op zulke netelige diplomatieke terreinen nauwelijks nog gedragen. Hoewel!

De Duitse president Frank Walter Steinmeier was in mei van dit jaar een paar dagen op bezoek in Israël en Ramallah. Hij ging eerst naar het Holocaust museum in Jeruzalem om daar een krans te leggen ter nagedachtenis van de miljoenen Joodse slachtoffers van Nazi-Duitsland. Vervolgens reisde hij naar Ramallah om daar een krans te leggen op het graf van de aartsterrorist Jasser Arafat, de schurk die verantwoordelijk was voor de dood van talloze onschuldige Israëlische burgers. Hoe hypocriet kan een mens zijn!

De door Gabriel bezochte Breaking the Silence is een groep die zich toewijdt aan het belasteren van het Israëlische leger (IDF), haar soldaten en officieren door hen voortdurend te beschuldigen van het uitvoeren van oorlogsmisdaden. Het verzamelt getuigenissen van Israëlische militairen die dienden in de zogenaamde ‘bezette gebieden’ en tijdens de oorlogen tegen het terreurbewind Hamas is Gaza. Deze militairen beschuldigen het eigen leger van wandaden tegen de Palestijnen. Volgens de Israëlische organisatie NGO Monitor gaat het echter om anonieme en oncontroleerbare getuigenissen van militairen die vervolgens als waarheid worden gepresenteerd. Het blijkt echter te gaan om een groep die door diverse internationale organisaties wordt gefinancierd en wiens doel het is het Israëlische leger (IDF) zoveel mogelijk schade te berokkenen. Men wil doorgaan voor een mensenrechtenorganisatie maar deze club blijkt niets anders dan een organisatie met een anti-Israëlische, pro-Palestijnse politieke agenda. Het bezoek van Gabriel was een duidelijke steun in de rug voor deze club en een grove schoffering aan het adres van Israël.Duitsland geeft niet alleen politieke steun aan deze organisaties maar ook financiële steun.

Ook links-liberale mensenrechtenorganisatie B’Tselem is een club met een politieke agenda die zich richt tegen de staat Israël. Aan geld geen gebrek want de gulle donoren uit het Westen zorgen ervoor dat ze kunnen beschikken over voldoende financiële middelen om hun anti-Israël activiteiten voort te zetten. 65 procent van hun budget komt van Europese regeringen. B’Tselem is één van de maar liefst 27 links-liberale bewegingen in het land die Israël vanwege het ‘veroveren van de bezette gebieden’, in het buitenland in een slecht daglicht plaatsen.  Ze krijgen niet alleen financiële ondersteuning van regeringen maar ook van christelijke kerken uit onder meer Denemarken en de Verenigde Staten. ‘Wij zijn trots op de financieringen vanuit het buitenland, waarmee we Israëls onrecht tegenover de Palestijnen aan het licht kunnen brengen, aldus een commentaar van B’Tselem. ‘Deze landen, die ons financieren, behoren tot de beste vrienden van Israël.’ Hoewel dit soort zichzelf hatende Joodse bewegingen slechts een miniem groepje aan de rand van de Israëlische maatschappij vormen, ondervinden ze veel steun van de buitenlandse Israël hatende meute.

Israël heeft jarenlang diep gebogen voor de Europese druk. Bijgevolg zag het haar internationale status ondermijnd worden en haar recht op soevereiniteit ter discussie gesteld. Maar de macht van de kliek in Brussel is wat betreft Israël tanende. Gevolg is dat het beleid van Brussel steeds giftiger wordt. Volgens de topambtenaren van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, hebben de Europese regeringen tot voor kort hun ontmoetingen met “B´Tselem” en “Breaking the Silence”, voornamelijk privé uitgevoerd, ver weg van de draaiende televisiecamera’s. Dit veranderde echter in februari 2017 toen de Belgische premier Charles Michel tijdens zijn 3-daags bezoek aan Israël en in de Palestijnse gebieden Netanyahu schoffeerde toen hij in weerwil van Netanyahu’s verzoek, persoonlijk op bezoek ging bij beide organisaties. België financiert vele binnen- en buitenlandse ngo’s en ook diegenen die in Israël zelf actief zijn, die allen hetzelfde gemeenschappelijk doel delen met name het imago van Israël te besmeuren op het internationale forum en de soevereiniteit en het bestaansrecht van de Joodse staat te ondermijnen.

De Belgische premier Charles Michel op bezoek bij Breaking the Silence

Deze diplomatieke miskleun van premier Michel zette uiteraard meteen kwaad bloed bij Israël. De Belgische overheid voert al jaren een anti-Israël, pro Palestijns beleid. Er zijn zelfs initiatieven aan de gang van de Belgische openbare aanklager die voorname Israëliërs, waaronder Tzipi Livni en IDF officieren, wil aanklagen (voor vermeende oorlogsmisdaden). De Belgische socialistische Europarlementariër Veronique De Keyser heeft gezegd dat ze de Israëlische ambassadeur zou “wurgen” als hij zou komen om te praten over Israëls veiligheid. Na “Operation Protective Edge” (in de zomer van 2014 begonnen met militaire aanval op Gaza om de terreur van Hamas te stoppen) viel Willy Claes, de socialistische voormalige secretaris-generaal van de NAVO, Israël aan. Hij zei: “Israël moet erkennen dat het enorme historische krediet, dat het Jodendom na de Tweede Wereldoorlog heeft opgebouwd, nu is opgebruikt.” Claes heeft kennelijk nooit enige moeite gedaan de reden van deze oorlog te onderzoeken.

Net als in vorige situaties had Israël ook in de zomer van 2014 geen andere keus meer dan terug te slaan om haar burgers te beschermen tegen de onophoudelijke raketbeschietingen vanuit Gaza. Diverse Europese anti-Israël goeroes beschuldigden de Joodse staat van ‘onbeheerste agressie’ ’monsterachtige moordpartijen’ ’massaslachtingen’ en ‘misdaden tegen de menselijkheid’. Een heel leger van door haat gedrogeerde antisemitische breinen kregen van de media weer volop de ruimte het publiek te trakteren op ranzige en ordinaire leugens.

Duitse prijs voor Mahmoud Abbas

In Duitsland wordt sinds 2005 de Steiger Award uitgereikt aan iemand die zich bijzonder heeft onderscheiden op het gebied van bijvoorbeeld tolerantie, liefdadigheid, muziek, film, media, sport, milieubescherming of het bevorderen van de eenheid binnen de Europese Unie. Deze keer werd de prijs uitgereikt, aan Mahmoud Abbas. De bendeleider werd onderscheiden met een speciale prijs voor ‘Hoop op Vrede’. In de toespraak werd gezegd: ‘Met deze onderscheiding wil de jury een duidelijk statement maken vanwege het stagnerende vredesproces tussen Israël en Palestina.’ Het heeft de jury niet uitgemaakt dat Mahmoud Abbas in 1982 zijn proefschrift schreef over ‘de geheime relatie tussen het nazisme en het zionisme’. Ook niet dat hij een notoire ontkenner van de Holocaust is, en betwijfelt of er ooit gaskamers zijn geweest waarin Joden werden vermoord.

Mahmoud Abbas met zijn Steiger Award

Dat hij terreur aanwakkert en verheerlijkt en gewetenloze moordenaars ‘helden en martelaren’ noemt, heeft eveneens geen rol gespeeld. De man wil geen vrede want in toespraken die hij in het Arabisch voor zijn eigen bevolking houdt, hitst hij de Palestijnen voortdurend op tegen Israël. De jury in Bochum heeft van deze prijsuitreiking een lachwekkende vertoning gemaakt een onvervalste antisemiet en Holocaustontkenner met de Steiger Award te onderscheiden is, en dat nog wel op Duitse bodem. Een schande!

 Franklin ter Horst

Bron: http://www.franklinterhorst.nl

 

The Gulf Between the Views of Nikki Haley and The New York Times on Hamas

FirstOneThrough

The US Ambassador to the United Nations Nikki Haley spoke to the United Nations Security Council on June 20, 2017. Her comments about the Palestinian group Hamas could not have been more clear about what the organization represents and how it should be treated on the world stage:

The United States reiterates its commitment to stand with Israel against these forces of terror.

Hamas is one of these forces of terror that yet again showed its true colors to the world earlier this month. It is a terrorist organization so ruthless that it will not hesitate to put the lives of innocent children on the line….

Make no mistake, Israel did not cause the problems in Gaza… we should never forget the responsibility for this humanitarian crisis rests squarely with the one group that actually controls Gaza: Hamas….

Hamas remains a terrorist organization bent on Israel’s destruction

View original post 551 woorden meer

Bevestigd op CNN: klimaatverandering is een hoax. Hoe kunnen de mainstream media zich zo vergist hebben?

eunmask

De grootste klimaat Hoax om de rijken nóg rijker te maken!

VANAF DAG 1 HEB IK AL GESCHREVEN DAT DE MSM DE GROOTSTE DOOR LINKSE KAPITALISTEN  AANGESTUURDE LEUGENMEDIA IS! Lees hier:
https://eunmask.wordpress.com/?s=LEUGEN+MEDIA

Door de documentaire An Inconvenient Truth van Al Gore en uitgebreide berichtgeving in de media zijn velen gaan geloven dat de mens de veroorzaker is van klimaatverandering.
Hoewel kinderen dit inmiddels leren op school, moet worden opgemerkt dat er duizenden gerenommeerde wetenschappers zijn die niet geloven dat de mens de boosdoener is.
Oprichter van The Weather Channel John Coleman zei enige tijd geleden in een interview met CNN dat er geen wetenschappelijke consensus is als het gaat om klimaatverandering.
Onzin

“Er is nu geen significante door mensen veroorzaakte global warming,” benadrukte hij. “Dat is in het verleden niet anders geweest en er is geen reden om aan te nemen dat het in de toekomst zo zal zijn.”
“Dat…

View original post 332 woorden meer

Nederland zit klem nu EU-integratieturbo aanstaat

eunmask

Nederland zit klem nu EU-integratieturbo aanstaat

Nederland heeft zich in een onmogelijke positie gemanoeuvreerd. Door deelname aan de euro en Schengen zit het vast aan Duitsland en Frankrijk.

‘We zijn het altijd eens met de Britten, maar doen wat de Duitsers willen,’ zei een Nederlandse diplomaat al eens tegen Elsevier Weekblad.
Nederland heeft van zichzelf vooral een provincie van Duitsland gemaakt.

De balans der machten in Europa staat onder druk. In plaats dat de Europese Unie de Duitse macht insnoert, is de Unie een vehikel geworden waarmee Duitsland zijn macht in heel Europa kan doen gelden. De euro- en Schengenlanden hebben al ervaring met wat die Duitse macht betekent: Duitsland besluit voor Europa. Het zette de grenzen tegen de afspraken in open, brak als eerste het eurostabiliteitspact en schond de afspraak dat eurolanden elkaar niet zouden redden.

Volksverraad?

(EJ Bron: Nog nooit in de modernere Duitse geschiedenis heeft een Duitse…

View original post 138 woorden meer

Errant Syrian crossfire into Israeli Golan for second time in two days

Behind The News

Fire exchanges between the Syrian army and opposition forces spilled over into the Israeli Golan Heights again on Sunday, even after the IDF’s aggressive retaliation the previous day to 10 errant projectiles that fell inside Israel.

No one was hurt in Sunday’s incident and no damage has been reported.

Sunday’s projectiles fell near Quneitra, in the same area as the projectiles on Saturday. According to initial estimates, there were only a handful of projectiles that fell inside Israeli territory.

In a similar instruction to Saturday, the IDF has asked farmers not work at plantations near the border in the Quneitra area. Despite that, all roads remain open and there have been no other special instruction for the civilian population in the…

View original post 89 woorden meer