Hevel migratiebeleid over van EU naar nationale zuil

OpinieZ

Afgelopen maandag betoogde ik op OpinieZ dat een hervormde, meer decentrale EU alleen mogelijk is in combinatie met enige vorm van monetaire flexibiliteit, vooral waar het wisselkoersen en rentebeleid betreft. Maar er is nog een ander, zo mogelijk nog belangrijker dossier: migratie.

Titelfoto: Screenshot door redactie OpinieZ van YouTube video, kanaal Goveto

Een dossier dat niet alleen een cruciale rol speelt bij de huidige formatieperikelen in Nederland maar dat ook dreigt de EU te splitsen in West en Oost, terwijl er al een Noord – Zuid breukvlak is ontstaan door toedoen van de euro.

Ingepikt door de EU
Hoe zit het nu precies met het migratiebeleid? In het Verdrag van Maastricht was dat nog een onderdeel van de “nationale zuil”, d.w.z. een beleidsterrein waarmee de EU zich niet moest bemoeien. In dit verhelderende artikel uit 2014 van topambtenaar H. Roodenburg wordt uiteengezet hoe één en ander in zijn…

View original post 739 woorden meer