Amerikaanse afgezanten in Israël voor overleg

Alfred Muller

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft deze week besprekingen gevoerd met Amerikaanse afgezanten over de hervatting van de vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen.

De speciale afgezant voor internationale onderhandelingen, Jason Greenblatt arriveerde maandag in Israël. Woensdag kwam ook de topadviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, Jared Kushner. Ze spraken ook met de Palestijnse president Mahmud Abbas.

Sinds 1993 voeren Israël en de Palestijnen van tijd tot tijd rechtstreeks overleg om hun honderdjarige conflict bij te leggen. Ze braken de laatste onderhandelingsronde in 2014 af.

Voor Trump heeft een Israëlisch-Palestijns vredesverdrag topprioriteit. Hij heeft Netanyahu en Abbas al ontvangen in Washington. Bovendien bracht hij vorige maand een bezoek aan Israël en de Palestijnse Autoriteit.

Hangijzers

Greenblatt en Kushner voeren voorbereidend overleg om de kans te
verkleinen dat het vredesproces in korte tijd vastloopt. Hete hangijzers zijn
de steun van Abbas aan Palestijnse terroristen en hun families, de bouw in
de Joodse nederzettingen op de…

View original post 170 woorden meer

Israël start bouw nieuwe nederzetting

Alfred Muller

Israël is dinsdag begonnen met de bouw van een nieuwe nederzetting op de Westelijke Jordaanoever, Amihai.

De nederzetting is volgens premier Benjamin Netanyahu bestemd voor de bewoners van de buitenpost Amona, die eerder dit jaar op last van het Hooggerechtshof werd ontruimd omdat deze op particulier Palestijns land was gebouwd.

„Na 20 jaar heb ik de eer de premier te zijn die een nieuwe nederzetting in
Judea en Samaria bouwt”, zei Netanyahu.

De woordvoerder van de Palestijnse president Mahmud Abbas, Nabil Abu
Rudeineh, noemde de aankondiging een poging om de plannen van de
Amerikaanse president Trump te dwarsbomen.

Hij riep de Amerikaanse regering op onmiddellijk in actie te komen om de goede sfeer te bewaren die Trump vorige maand heeft gecreëerd tijdens zijn ontmoeting met president Abbas in Washington.

Foto: in de buitenpost Migron bij Ramallah. © GPO, 2012.

View original post

Vergeet het klassieke slagveld: welkom in de hybride oorlog

Martien Pennings

Kindercarnaval in Gaza

(Door Teun Voeten)

Europese leiders kloppen zich op de borst en beweren dat het dankzij de Europese Unie is dat we hier al zeven decennia geen oorlog meer hebben. Klassieke oorlogen tussen natiestaten zijn inderdaad ook een uitstervend verschijnsel. Maar het is bizar dat ze de oorlog niet zien die nu recht onder onze neus plaatsvindt: de oorlog met de radicale islam. Ondubbelzinnig, met woord en daad heeft IS al een paar keer de oorlog verklaard aan ‘het Westen’.

Dat veel mensen de huidige oorlog erkennen noch herkennen, komt waarschijnlijk doordat we in een nieuw soort oorlog verzeild zijn geraakt, een nieuw fenomeen dat niet eerder in Europa is vertoond: de hybride oorlog. Het is een ongrijpbaar conflict, soms verborgen, ver van ons bed, etterend in de achtergrond, soms recht in ons gezicht, hard, bloederig, wreed en expliciet, soms . . . . . . lees verder…

View original post 16 woorden meer

Bedrijven uitroeien voor gevorderden: FNV

The Logic Free Zone

Met Zang en Dans bewijzen de vakbonden maar weer eens dat hun leden een speciaal soort mensen zijn

Mag niet, is foei!

Niks doorstarten meer:

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft bepaald dat oud-medewerkers van het failliete kinderopvangbedrijf Estro wel aanspraak kunnen maken op hun arbeidsrechten na het bankroet en de snelle doorstart van het bedrijf.

En dus?

De zaken gaan voor het meisje

Er is maar één oorzaak dat een bedrijf in de problemen komt en dat is omdat de kosten hoger zijn dan de inkomsten. Als dat het geval is dan moet er gesnoeid worden anders is het einde onherroepelijk in zicht.

In een kenniseconomie als Nederland -en zeker bij een dienstverlener als een kinderdagverblijf- bestaan de kosten voor het overgrote gedeelte uit lonen. Snoeien wil dus zeggen dat de werknemers een lager loon moeten accepteren. Direct via lagere salarissen en indirect via inleveren van…

View original post 162 woorden meer

Nederland stevent af op een regering van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie

REACT

Deze vrijdag leerden we dat informateur Herman Tjeenk Willink grote stappen voorruit heeft gezet met fractievoorzitters Mark Rutte (VVD), Sybrand van Haersma Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie). Er is inmiddels vastgesteld dat er geen onoverkomelijke bezwaren zijn en dat er aldus over het samenstellen van een regering en bijhorend akkoord kan worden gesproken. In een eerdere gesprekken tussen D’66 en de CU leken de verschillen met name op ethisch vlak niet te overbruggen, maar die hindernis is nu wel genomen. Deze samenstelling sluit aan bij de wensen van Tjeenk Willink om een stabiel meerderheidskabinet te vormen, wat de grote vraagstukken aan kan pakken.

De door de informateur geduide stand van zaken werd ook door VVD-leider Mark Rutte bevestigd. Zijn partij gaat samen met de CDA, D66 en de CU onderhandelen over de vorming van een kabinet. Rutte zei er vertrouwen in te hebben dat het met…

View original post 273 woorden meer

Hevel migratiebeleid over van EU naar nationale zuil

OpinieZ

Afgelopen maandag betoogde ik op OpinieZ dat een hervormde, meer decentrale EU alleen mogelijk is in combinatie met enige vorm van monetaire flexibiliteit, vooral waar het wisselkoersen en rentebeleid betreft. Maar er is nog een ander, zo mogelijk nog belangrijker dossier: migratie.

Titelfoto: Screenshot door redactie OpinieZ van YouTube video, kanaal Goveto

Een dossier dat niet alleen een cruciale rol speelt bij de huidige formatieperikelen in Nederland maar dat ook dreigt de EU te splitsen in West en Oost, terwijl er al een Noord – Zuid breukvlak is ontstaan door toedoen van de euro.

Ingepikt door de EU
Hoe zit het nu precies met het migratiebeleid? In het Verdrag van Maastricht was dat nog een onderdeel van de “nationale zuil”, d.w.z. een beleidsterrein waarmee de EU zich niet moest bemoeien. In dit verhelderende artikel uit 2014 van topambtenaar H. Roodenburg wordt uiteengezet hoe één en ander in zijn…

View original post 739 woorden meer

Voorbij het politieke feminisme (2)

OpinieZ

In het eerste deel van dit tweeluik richtte ik me vooral op de politieke situatie van het feminisme. De stroming blijft maar vasthouden aan haar politieke wortels omdat ze bang is om anders irrelevant te worden.

Omdat de politieke strijd al zo ver gevorderd is, kan het feminisme niet anders dan irrelevante thema’s belangrijk maken, omdat ze nu eenmaal vanuit haar aard wil politiseren. Maar juist als ze dat los durft te laten en de vraag naar het vormgeven van het leven van de vrouw in de postmoderne wereld centraal durft te stellen, kan ze weer opnieuw relevant worden.

Seksualiteit
Naomi Wolf schrijft in haar werk Promiscuity dat de moderne westerse vrouw geen overgangsriten heeft om haar te begeleiden van meisje tot vrouw in haar seksualiteit. Tot aan de jaren ’60 was de vrouw niet zozeer een seksueel wezen, maar een liefhebbende moeder die thuis met de scepter zwaaide, natuurlijk…

View original post 770 woorden meer

Melanie Phillips voorziet een gevecht op leven en dood om de ziel van het westen

Martien Pennings

Het gaat niet goed met het westen, zegt Melanie Phillips en vooral niet met de “Anglosphere”. Nee, zeg, vertel mij wat! In een stuk in de Jerusalem Post heeft ze het over hetzelfde thema: “As I see it: the fight to the death in Britain and America”

Ik citeer het begin van dat stuk:

“Earlier this week, a white man drove a van into Muslims outside a mosque in Finsbury Park, north London, injuring nine. One man who collapsed before the attack died at the scene.

Islamist attacks are habitually said to be either random acts of terrorism or the fault of the West. Muslims disclaim communal responsibility and talk instead about promoting harmony.

Yet after Finsbury Park the media, Muslims and political establishment rushed to denounce the real villains: those who had incited the perpetrator through their “Islamophobic” views.

Instead of communal harmony, hatred was unleashed – against those…

View original post 524 woorden meer

Ibn Warraq aan Pechtold en Roemer en de iftar-politie en de collaboratie-media en . . . . nou ja, aan al die levensgevaarlijke halve garen die de islam best mooi vinden

Martien Pennings

Ibn Warraq is een pseudoniem. Mij heeft hij ooit geïnspireerd tot een fundamenteel opstel over de islam en Israël, waarin ik aantoonde dat de islam een nazisme avant, pendant et après la lettre is. Dat was in 2010 en toen was dat nog controversieel om te beweren zelfs onder islamcritici. Dat is inmiddels anders en alleen de totale mafklappers van het links-regressieve zelfverheffingsneuroten-machtsconglomeraat wandelen nog in diepe duisternis.

Warraq heeft al een aantal mooie boeken geschreven en Bruce Bawer (While Europe Slept, Surrender, The Victims’ Revolution, The Alhambra) somt ze op in de eerste alinea van zijn bespreking van Warraqs nieuwste.  Ook “Fjordman” (Peder Are Nøstvold Jensen) heeft er een recensie aan gewijd.

En nu maar hopen dat er ooit ergens een lichtje aangaat in de hazebreintjes.
Maar ik ben bang dat voor die tijd nog heel veel onploffinkjes zullen plaats vinden en moordjes zullen…

View original post 82 woorden meer