Een voortreffelijke analyse van terreur en terreurbestrijding door Victor Onrust

Martien Pennings

“Terrorismebestrijding is eigenlijk alleen mogelijk door de voedingsbodem weg te nemen. En dan niet door te proberen met veel subsidie mensen te overtuigen dat ze gezellig ‘bij ons’ moeten gaan horen, maar door te verbieden en te straffen. Daarvoor zijn radicale maatregelen nodig, waarbij men evenals bij de operatie van een gezwel niet te zuinig moet snijden. Alles wat ook maar zweemt naar de gepropageerde ideologie (voor de hardnekkigen: elke godsdienst is (ook) een ideologie) moet aangepakt worden. Het georganiseerd beoefenen van de Islam zou slechts aan stromingen die ondubbelzinnig uitspreken onderdeel te willen zijn van onze cultuur kunnen worden toegestaan. Alleen versies van de Koran en andere geschriften toestaan waaruit oproepen tot geweld of achterstelling geschrapt zijn. Arabisch mag als omgangstaal alleen achter de voordeur; daarbuiten en in geschrift alleen met vergunning. Elk symbool dient uit de openbare ruimte te verdwijnen, zoals we ook hakenkruizen niet accepteren. We…

View original post 183 woorden meer