Fake News: Dusty Boy

The Logic Free Zone

Fotootje

Het fotootje hierboven is van een 10 jarig jongetje dat uit een gebombardeerd gebouw in Aleppo is gehaald. De ‘narrative’ is glashelder: Assad is een kindermoordenaar die burgers bombardeert en de fotograaf -ene Mahmoud Raslan- die deze foto heeft genomen voor het ‘Aleppo Media Centre’ heeft dit leed op de kaart gezet.

Echt?

Wie is de terrorist

Laten we het eerst maar eens over die fotograaf hebben. Wat blijkt? Een 12 jarig jongetje van de kant van Assad wordt door een van de zogenaamde ‘gematigde’ groepen in Aleppo onthoofd. En diezelfde fotograaf filmt dat lachend want Assad.

Tweede punt is dat deze Omran met zijn vader en de rest van de familie gevlucht is. Naar het gebied dat door Assad gecontroleerd wordt, niet naar de ‘bevrijde’ gebieden. En niet alleen dat, dat kind was ook niet gewond. Dat bloed was van zijn vader, niet van hem zelf.

Moslims…

View original post 163 woorden meer

Zonder het Christendom zou Europa vandaag niet bestaan zoals het nu is!

The Balkans Chronicles

1-the-crusades-gerry-embletonVeel westerlingen zijn vreemdelingen in hun eigen cultuur.Voor hun is het christendom een onbekend fenomeen geworden.Velen denken dat Griekenland en Rome model staan voor de antieke beschaving, die vernietigd is door christelijke barbaren, die de wereld in de donkere middeleeuwen stortten, en dat de beschaving gered is door de Renaissance, en pas de Verlichting ons de ogen opende voor de moderne wetenschap, het marktstelsel en de moderne democratie.Maar,het is simpelweg niet waar, dat het Christendom een hoog ontwikkelde beschaving onder de voet liep en verwoestte…De Romeinen of Grieken zijn in werkelijkheid een overblijfsel van Christelijke wortels in Europese aarde.Christelijke waarden vormen de basis voor de Europese beschaving.Als we naar de geschiedenis kijken, zien we dat het Christendom meer dan 1700 jaar een belangrijke rol speelde in Europa. Het Christendom heeft in Europa enorme invloed op de samenleving als geheel, kunst, taal, politiek, recht, het gezinsleven, onze tijdsrekening, muziek, en zelfs…

View original post 1.203 woorden meer

BENT U DORSTIG NAAR DE UITSTORTING VAN DE VROEGE EN LATE REGEN IN DEZELFDE MAAND – TIJDENS HET LOOFHUTTENFEEST?

12 Juni 2017

 

“Indien iemand dorst heeft” – dat lijkt het enige vereiste te zijn dat Jezus onze Heer naar voren brengt tijdens die laatste dag van het Loofhuttenfeest voor gelovigen om tot Hem te komen en die geweldige en kracht inboezemende Geest in te drinken die nog niet was uitgestort omdat, zoals er geschreven stond Jezus nog niet was verheerlijkt.
Het is echter zo veelbetekenend dat Jezus deze uitnodiging niet deed tijdens het Pinksterfeest, maar tijdens het Loofhuttenfeest!!
Na Zijn opstanding herhaalde Hij dit, Zijn belofte aan hen en vertelde Zijn discipelen om in Jeruzalem te wachten totdat zij bekleed zouden worden met kracht van omhoog wanneer de Heilige Geest op hen zou worden uitgestort.
We zijn nu gekomen aan deze klimaatsverandering waarvan de uitstorting van Gods Heilige Geest tijdens het Pinksterfeest nog maar het begin was en de eerste vervulling van de belofte van de Heer. Het Loofhuttenfeest zal, na bijna tweeduizend jaar van genade en prediking aan de volkeren, de tijd van grotere vervulling worden – het dubbele deel van Gods Geest – waarin de vroege en de late regen uitgestort worden “in dezelfde maand” ( Hosea 6:3; Joël 2:23). Dit is de reden waarom van de drie Feesten des Heren: Paas -, Pinkster – en Loofhuttenfeest – het Loofhuttenfeest het enige Bijbelse Feest is wat vooralsnog geen parallel vervulling heeft van het Nieuwe Verbond, zoals Pasen toen de Heer voor ons het Paaslam werd en Pinksteren, toen de Heilige Geest werd gegeven. Maar het Loofhuttenfeest wacht nog op zo’n definitieve vervulling.
Dus is de enige vraag, die onze Heer ons hier voorlegt vandaag: “Indien iemand dorst heeft”, laat hem of haar tot Mij komen. Als u daarom dus dorst – is dit uw aangewezen Feest!
Dat is wat wij speciaal gedurende de tijd van de viering van het Feest dit jaar willen doen, tot de Heer komen in lofprijs en gebed om vervuld te worden met de kracht en de glorie van Zijn Geest en Zijn tegenwoordigheid.
Dus wanneer u zo dorst naar een grotere werkelijkheid en kracht van Zijn Geest, moge de Heer u dan vullen met Zijn Kracht en Zijn Geest tijdens dit Feest!
Jan Willem van der Hoeven
Directeur ICZC
P.s.
Om dit werk vanuit Nederland te ondersteunen maak uw offerande over aan de ANBI (Belasting-technische aftrekbare)
Rekening:
Stichting Kom Tot Het Doel, Barendrecht o.v.v. Werk des Heren, ((alleen dit met)) uw POSTCODE en HUISNUMMER
NL82 ABNA 0 468 1525 12.
Bij voorbaat onze hartelijke dank!!

Uit het nieuws 12-06-2017

Door: Franklin ter Horst

Is Donald Trump net zo onbetrouwbaar als zijn voorgangers?

Hij had het allemaal zo plechtig beloofd maar Donald Trump gaat de Amerikaanse Ambassade voorlopig niet naar Jeruzalem verplaatsen. Hij presenteerd zich als een ware vriend van Israël maar blijkt in werkelijkheid politiek incorrect en onvoorspelbaar. Het optimisme in Israël over Trumps overwinning was in eerste instantie niet zonder reden want op 25 september 2015 zei hij in New York dat de Verenigde Staten onder zijn presidentschap zullen instemmen met het op 24 april 1990 overeengekomen mandaat van het Amerikaanse Congres Jeruzalem te erkennen als de ongedeelde hoofdstad van Israël. Daarnaast werd naar aanleiding van de“Jeruzalem Embassy Relocation Act (S.2737) in 1995 besloten, de ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verplaatsen. Trump beloofde vervolgens dit mandaat uit te zullen voeren. Ook zijn voorgangers Bill Clinton, George W.Bush en Barack Hussein Obama beloofden dat te zullen doen, maar zijn hun belofte nooit  nagekomen. Zij hebben deze wet steeds omzeild omdat verplaatsing van de ambassade in strijd zou zijn met de nationale veiligheid. George W.Bush maakte de verplaatsing van de Amerikaanse Ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem, zelfs tot onderdeel van zijn verkiezingscampagne.

Op 27 oktober 2016 herhaalde Trump zijn belofte tijdens zijn toespraak tot AIPACWe zullen de Amerikaanse ambassade verplaatsen naar Jeruzalem, de eeuwige hoofdstad van het Joodse volk.“ In maart van dit jaar zei ook Vice-president Mike Pence in zijn toespraak tijdens de AIPAC conference dat Trump serieus overwoog de ambassade te verplaatsen maar het lijkt er op dat hij in de praktijk net zo onbetrouwbaar is als zijn voorgangers.

Is Trump werkelijk een vriend van Israël?

Nauwelijks op de troon in Washington was er van Trumps belofte weinig meer over. Door het ondertekenen van een decreet heeft hij de aangekondige verhuizing van de Amerikaanse Ambassade met een half jaar uitgesteld. Daarna wil hij de zaak opnieuw bezien. Hij kan dit net zo vaak uitstellen wanneer hem dat zo uitkomt. Zijn belofte de ambassade te zullen verplaatsen was blijkbaar, net als bij zijn voorgangers, enkel verkiezingspraat. Miljoenen Christenen en Joden hebben op hem gestemd na zijn uitspraak de ambassade te zullen verplaatsen naar Jeruzalem.

Israëls minister van Defensie Avigdor Lieberman waarschuwde al op 17 februari 2017 in een interview op Channel 2 News de Israëliërs hun hooggespannen verwachtingen en hoop in president Donald Trump en de VS te temperen. Trump maakte de Israëlische premier Netanyahu aanvankelijk duidelijk dat een tweestatenoplossing niet zijn prioriteit heeft. Hij heeft herhaaldelijk gezegd dat de Joodse nederzettingen wat hem betreft geen obstakel voor vrede in het Midden-Oosten zijn. Wel waarschuwde hij Israël geen eenzijdige stappen te nemen (of die althans in de wereld rond te bazuinen). Kort na zijn verkiezingsoverwinning vertelde Trumps juridisch adviseur, Jason Greenblatt, aan Israëls Army Radio, dat Trump ‘de nederzettingen niet als een obstakel voor de vrede beschouwt.’ Eerder in zijn campagne vertelde hij aan de Britse Daily Mail over de nederzettingen, dat Israël ‘door moet gaan’. Israël zou onbeperkte goedkeuring hebben van de regering-Trump om in alle gebieden van hun Bijbelse hartland te bouwen. Maar vervolgens is hij het eens met het Arabische standpunt dat Israël zich moet terugtrekken naar de grenzen van 1967 en aals zodanig Samaria en Judea zou moeten ontruimen. Ook zei hij dat alle andere regionale problemen zouden afnemen, of zelfs worden opgelost, wanneer Israël en de Palestijnen een akkoord bereiken.

De officiële mededeling van het Witte huis luidde: “Hoewel wij niet geloven dat het bestaan van de nederzettingen een obstakel is voor vrede, kan de bouw van nieuwe nederzettingen en de uitbreiding van bestaande nederzettingen buiten hun huidige grenzen niet nuttig zijn bij het bereiken van dat doel.” Opmerkelijk is dat de Trump-administratie zich vervolgens onthield van commentaar op Israëls aankondiging 2600 nieuwe huizen te willen bouwen in Samaria en Judea.

Ook haalt hij de inmiddels de al lang gestorven Oslo-akkoorden weer uit de kast terwijl een diplomatieke oplossing van meet af aan al door het bewind in Ramallah bij het oud vuil is gezet. Mahmoud Abbas en trawanten hebben de olijftak uit Israëls hand geslagen door hun dodelijke ideologie van een wereld zonder de Joodse staat. Israëls vrijgevigheid werd afgewezen en gezien als zwakte. Zij hebben kun kansen gehad en ze hebben het verknoeid.Trump heeft het Oslo-lijk weer opgegraven

De verwachtingen waren hooggespannen in Israël toen Netanyahu door Trump werd uitgenodigd voor een bezoek aan het Witte Huis maar van een triomfantelijke terugkeer was geen sprake. Trump houdt voorlopig de boot af en wil dat Israël hem volgt en wacht tot “Hij” zijn “grootse plannen” zal ontvouwen omtrent een vredesplan voor Israëls conflict met de Arabieren en de Palestijnen in het bijzonder. Samenvattend kan gesteld worden dat Netanyahu met lege handen naar huis is vertrokken. Trumps kennis van de problemen tussen Israël en de Palestijnen is of beschamend beperkt of hij speeld hetzelfde misleidende spel als zijn voorgangers.

 Een hoop blabla ,vriendelijke woorden weinig concrete zaken en later druk op de ketel om Israël te verplichten delen van aloude thuisland af te staan aan een bende landrovers. Precies zoals zijn voorgangers dat ook gedaan hebben. Dit is de huidige leider van de vrije wereld. Na acht jaar anti-Israël beleid van Obama, denkt Israël een vriend in het Witte Huis te hebben, maar dat is in dit stadium nog zeer twijfelachtig. Ook vragen de Israëlische leiders zich af hoe veilig hun informatie bij Trump is, omdat hij nogal loslippig is richting de Russen.

 Een belofte die hij wel is nagekomen is dat hij een pro-Israël vriend als ambassadeur bij de Israël hatende Verenigde Naties heeft aangesteld. Het gaat om Nikki Haley, gouverneur van de staat Zuid-Carolina die door hem op 23 november 2016 is benoemd tot de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties. Haley is ook een uitgesproken tegenstander van de BDS (Boycot, Desinvestering en Sancties) beweging. In Israël is zeer enthousiast op haar benoeming gereageerd.

 Nikky Haley, gouverneur van de staat Zuid-Carolina.

 Half februari 2017 nam Nikki Haley deel aan de eerste vergadering van de Veiligheidsraad over het Midden-Oosten. Na afloop sprak ze in een verklaring scherpe kritiek uit op de Verenigde Naties en hun houding ten opzichte van de Staat Israël. Klik hier voor haar toespraak.Onder het applaus van de duizenden deelnemers aan de jaarlijkse conferentie van AIPAC zei Nikki Haley in een interview, dat de VS de Verenigde Naties nu duidelijk maken waarmee ze het niet eens zijn, en dat ze elke keer, als er iets mis is, zullen reageren: ‘De dagen waarop Israël bij de Verenigde Naties in elkaar geslagen wordt, zijn voorbij. Er zijn veel onderwerpen waarover moet worden gesproken,’ aldus Haley. ‘Er zijn veel bedreigingen van de veiligheid en de vrede. Dan ga je niet inslaan op de enige democratische vriend in het Midden-Oosten. Het gaat erom, dat zolang de Palestijnen niet naar de onderhandelingstafel gaan, zolang de VN zich niet gedraagt zoals het behoort, zullen er geen cadeautjes meer zijn voor de Palestijnen.’

Nikki Haley. De Amerikaanse gezant bij de Verenigde Naties. ‘Veel te lang hebben de Verenigde Naties de Palestijnse Autoriteit oneerlijk bevoorrecht ten koste van onze bondgenoten in Israël.’

Volgens Nikki Haley is Trump nog steeds van plan  de ambassade te verplaatsen. Zij vertelde dat Trumps beslissing was ingecalculeerd en dat hij dat had gedaan om de besprekingen tussen Israël en de Palestijnen een kans te geven. Zij vertelde dat Trump zijn positie niet heeft veranderd en dat het verplaatsen een kwestie is van “wanneeren niet van of”.

 De Amerikaanse Senaat heeft op maandag 5 juni met 90 tegen 0 stemmen een resolutie aangenomen, die bevestigt dat een verenigd Jeruzalem de hoofdstad van Israël is en voor altijd blijft. De resolutie was ingediend ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de hereniging van Jeruzalem na de Zesdaagse Oorlog in 1967. De resolutie riep Trump op, om zich te houden aan de eerder genoemde Jeruzalem Embassy Relocation Act (S.2737) uit 1995.

Trumps bezoek aan Jeruzalem

De website van dit Consulaat doet voorkomen alsof Samaria en Judea al reeds Palestijns-grondgebied is en Jeruzalem de hoofdstad van ‘Palestina’. Het negeert brutaalweg de Joods/Israëlische connectie met Jeruzalem en negeert zelfs het bestaan van Israël. Het functioneert als een ambassade voor de staat ‘Palestina’, terwijl deze nog niet bestaat. De website van dit Consulaat geeft geen enkele indicatie van samenwerking of overleg met Israël. De Joodse staat wordt volledig doodgezwegen. Het gaat hier niet om de een of andere anti-Israëlische NGO (Niet Gouvermentele Organisaties) maar om een doelbewust beleid van Washington. De website geeft informatie in het Engels en Arabisch, niet in het Hebreeuws. Het nieuws en de aangeboden diensten zijn hoofdzakelijk gericht aan het bewind in Ramallah. Een woordvoerder  noemde de medewerkers van het Consulaat vertegenwoordigers voor het PA-bewind. Een van hun taken is de Joodse bouwactiviteiten in het oostelijk deel van Jeruzalem en in Samaria/Judea nauwgezet in de gaten te houden. Ook blijkt dat medewerkers van het Consulaat consequent weigeren zich bij Israëlische controleposten te legitimeren of zelfs maar de ramen of deuren te openen.

Op 14 januari 2015 bleek dat het Amerikaanse consulaat in Jeruzalem 35 bewapende terroristen van het bewind in Ramallah in dienst heeft genomen. Deze figuren hebben eerder aan een geheime wapentraining in Jericho en in de Verenigde Staten deelgenomen. Dat bericht het Israëlische nieuwsportaal Ynetnews, dat het een schandaal noemt. Het gaat om een illegale handeling tegen de van kracht zijnde overeenkomsten.De beslissing om deze figuren aan te stellen en hen te bewapenen zou naar verluidt zijn genomen door Dan Cronin, de veiligheidsverantwoordelijke van het consulaat. De beveiligers zouden voornamelijk Amerikaanse diplomaten moeten beschermen op reizen naar de, en door de “Bende van Ramallah” bezette Bijbelse gebieden. Zij zijn gestationeerd in het Amerikaanse consulaatsgebouw in Jeruzalem.

Het beschikbaar stellen van wapens aan deze figuren is een flagrante schending van de in 2011 gesloten overeenkomst tussen het consulaat en de Israëlische regering. Deze bepaalt dat het uitsluitend aan voormalige Israëlische soldaten is toegestaan wapens in en ten behoeve van het consulaat te dragen. Weliswaar heeft Israël het consulaat toestemming gegeven om hun wapenarsenaal met 100 geweren uit te breiden – maar niet voor medewerkers van het bewind in Ramallah , doch alleen voor Amerikaanse diplomaten of Israëliërs die eerder in het leger hebben gediend. Volgens anonieme bronnen is de instelling van het consulaat ten opzichte van de Israëliërs verder verslechterd sinds het begin van de ambtstermijn van veiligheidschef Cronin. Enkele ex-medewerkers van het consulaat verwijten Cronin dat zijn houding tegenover Israëliërs kil en meedogenloos was. ‘Cronin doet wat hij wil. Hij wil de Israëliërs niet in het consulaat,’ aldus enkele bronnen die ynetnews citeert.

Verder wordt beweerd dat Cronin PA-medewerkers als bewakers inhuurt die voorheen als stenengooiers gearresteerd zijn geweest. Sterker nog: enkelen van hen zouden zelfs familieleden hebben die wegens terroristische activiteiten veroordeeld zijn. ‘Dat is onverantwoord. Wie garandeert dat de wapens die deze mensen in handen krijgen, niet voor terreuractiviteiten worden gebruikt?’ zo uiten deze bronnen hun angst. Als verzwarende omstandigheid komt daar nog bij dat de hoogste adviseur van de consul-generaal een Arabier is die wegens lidmaatschap van de terreurorganisatie PLO een tijd in een Israëlische gevangenis heeft gezeten. Een andere consulaatsmedewerker blijkt familie te zijn van een van de leiders van de terreurbeweging Hamas in Jeruzalem, Mohammed Hassan Abu Tir, ook een bekende van de Israëlische justitie.

Velen geloven nog steeds dat The Donald een gave van God is aan de Joden en Israël. Maar als je kijkt naar zijn retoriek en die van zijn naaste entourage is dat allesbehalve duidelijk.

Franklin ter Horst

Bron: http://www.franklinterhorst.nl

 

Europa is voor IS het beste doelwit!

eunmask

IS wordt verdrukt in Mosul en Raqqa, maar aanslagen in Europa zijn voor IS een redding uit het moeras. Met aanslagen in Europa stelt IS de achterban gerust: ‘kijk, wij kunnen nog toeslaan.’ Dus hoe slechter het met IS gaat in het Midden-Oosten, hoe meer aanslagen IS in Europa wil plegen? ‘Ja. IS wil zo veel mogelijk leed, pijn en polarisatie veroorzaken en gaat daarin steeds verder. Zelfs een gifgasaanval hoort tot de mogelijkheden.

Jihadisten in Nederland
De Nederlandse jihadistische beweging lijkt qua omvang geen grote veranderingen door te maken, aldus de NCTV. De beweging kent in Nederland enkele honderden aanhangers en enkele duizenden sympathisanten.
RP: alsof dit niet genoeg is om hier een aanslag te plegen!

ISIS IN NEDERLAND

NL.DOELWIT

LIJST AANSLAGEN:

http://www.volkskrant.nl/binnenland/van-geradicaliseerde-jongere-tot-best-ingevoerde-jihadexpert~a4500060/

Lees ook dit: Doelwit: Frankrijk, België, Duitsland, Groot-Britannië, Nederland
http://tpo.nl/2016/12/02/isis-lijdt-verlies-islamitische-terreurdreiging-europa-groter-plannen-aanslagen-nabije-toekomst/

View original post

Klimaatgelovigen: hoogmoed komt voor de val!

eunmask

Wanneer warmt de aarde eindelijk op?

De nieuwe scheidslijn in de wereld ligt tussen klimaatsceptici en klimaatgelovigen. De klimaatsceptici (inmiddels een scheldwoord) heb je in soorten en maten. Van de Amerikaanse president Donald Trump, die het Parijse Klimaatakkoord weigert te steunen, tot optimisten, die geloven dat voortschrijdende techniek en de planeet zelf tijdig een oplossing zullen bieden. (RP: Eindelijk een president, die zijn hersens gebruikt!)

RP: dit heeft niets te maken men “Voortschrijdende techniek” maar met “Zakkenvullen van de kapitalisten”!

http://www.elsevierweekblad.nl/opinie/opinie/2017/06/klimaatgelovigen-hoogmoed-komt-voor-de-val-510987/

View original post

Woningcorporatie Stadgenoot wil Nederlanders deporteren!

eunmask

De strikte Nederlandse huurbescherming moet worden versoepeld in de strijd tegen de lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen in Amsterdam en andere populaire woningmarkten. Daarvoor pleit de Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot.

Woningcorporatie dringt aan op etnische zuivering (?) van Amsterdam
Stadgenoot is zelf de oorzaak van die lange wachtlijsten, want Stadgenoot geeft een derde van hun woningbestand aan geïmporteerde mohammedanen die helemaal nooit op een wachtlijst hebben gestaan.

Eenderde van de vrijgekomen huizen gaat naar huurders met een urgentieverklaring (vluchtelingen of mensen met medische nood). Reguliere huurders komen gemiddeld pas na 14 jaar op de wachtlijst aan een woning.
En daarnaast verkoopt Stadgenoot ook nog eens de vrijgekomen (voornamelijk sociale) huurwoningen ( jaarverslag 2015, PDF, pag. 15):

Doorn in het oog van de demonstranten is dat Stadgenoot een fel pleitbezorger is van flexibele en tijdelijke huurcontracten. Precies één jaar later doet Stadgenoot een hernieuwde poging.

https://fubar.mobi/2017/06/12/woningcorporatie-stadgenoot-wil-nederlanders-deporteren/

View original post

Het foefje van Justitie om criminele asielzoekers niet uit te zetten!

eunmask

Lees hier een voorbeeld:

De Somaliër Mohammed M. wordt verdacht van het aanranden van een 28-jarige vrouw uit Hoorn vorig jaar oktober. Terwijl de zaak al liep, kreeg hij een verblijfsvergunning in Nederland.
De manier waarop de politie met de zaak is omgegaan, kan bovendien rekenen op veel kritiek. In oktober werd een vrouw na een avond stappen mishandeld, aangerand en beroofd door Mohammed M. Het 28-jarige slachtoffer wilde aangifte doen, maar kon pas twee weken later terecht. In de tussentijd wist ze de Somaliër zelf op te sporen.

Hij had haar telefoon gestolen en die wist ze via de app Find my iPhone te traceren. Zo kwam ze erachter dat hij in Hoogwoud woonde en dat hij Mohammed M. heet. Met die informatie stapte ze naar de politie. Die liet de zaak echter liggen, en Mohammed M. werd niet gearresteerd.

De vrouw besloot toen contact met hem te zoeken…

View original post 232 woorden meer