Kinderen in acute nood

Foto: Telegraaf

Opinie Nausicaa Marbe

Stel: uw kind behoeft medicijnen tegen jeugddiabetes, gips rond het gebroken been of een behandeling bij de fysiotherapeut. Dan schrijft de huisarts een recept of een verwijsbriefje en voor de botbreuk belt u het noodnummer. Goed geregeld.

Het zou ook zomaar anders kunnen. Stel dat de huisarts eerst met de gemeente moet overleggen. En doordat gemeenten niet met landelijke richtlijnen werken, maar conform de eigen bezuinigingsplannen, kan het gebeuren dat de ene gemeente meteen ’ja’ zegt tegen de nodige behandelingen, terwijl de andere een wachtlijst hanteert voor de gipskamer, de diabetesmedicijnen niet vergoedt of de familie vraagt de geblesseerde een tijdje rond te dragen voordat hij naar de fysiotherapeut kan.

Een ramp. We zouden het krankzinnig vinden indien het recht op zorg zou vervallen tot een recht op deelname aan een lokale besluitvormingstombola. Het zou van de zotte zijn als een kind in Venray aan zijn medicijnen komt, maar een ander kind met dezelfde ziekte in Venlo niet. En toch bestaat die willekeur. Niet bij de reguliere medische zorg, maar bij de psychiatrische zorg voor de jeugd. Die valt sinds de decentralisatie in 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Alle waarschuwingen ten spijt, is die verandering doorgevoerd. Een jaar na de decentralisatie rapporteerde de Kinderombudsman al over problemen rond gebrek aan expertise, communicatie, zorgelijke wachttijden en onveilige situaties voor kinderen die acute zorg nodig hebben. Uit zijn rapport: ’De kinderombudsman constateert in oktober dat gemeenten uit besparingszin steeds vaker invloed uitoefenen op de zorg die kinderen ontvangen en dat daarmee de toegang en de kwaliteit van de jeugdzorg wordt bedreigd.’

Feit: kinderen krijgen niet altijd de zorg die specialisten voorschrijven, maar dat wat de gemeente in de aanbieding heeft. Alsof die zorgbehoefte geen gerespecteerd medisch gegeven is, maar onderwerp van discussie in ambtenarenkringen mag worden. Alsof het hier niet om objectief vastgestelde ziektes gaat, maar om onderdelen van een zorg- en bezuinigingsplan waarmee volgens de laatste politieke mode gepuzzeld mag worden. Daarmee is de jeugdpsychiatrie een politieke kwestie geworden en valt ook elke diagnose ten prooi aan politieke besluitvorming door onbevoegden.

Deze week maakten 240 kinder- en jeugdpsychiaters (bijna de helft van het gilde) de verontrustende resultaten van een enquête openbaar. Er is sprake van een rampzalige situatie voor kinderen, ten gevolge van bezuinigingen; ontslagen personeel; sluiting van afdelingen; enorme wachtlijsten; verdwijning van opnameplekken; bestuurlijke willekeur; een bureaucratische jungle. Kinderen in acute nood krijgen geen hulp op tijd, soms belanden suïcidale jongeren pas na lang leuren in instellingen ver van huis. Ronduit kwalijk is de bemoeienis van de gemeente met keuze of verloop van therapieën.

De term ’ontwikkelingsland’ valt. De nachtmerries zijn werkelijkheid geworden. Terwijl de decentralisatie als zo’n nobel plan werd gebracht. Door het slechte functioneren van jeugdzorg en de dramatisch falende, verbrokkelde hulpverlening aan probleemgezinnen, wilde de overheid alle jeugdzorg onder een koepel hebben. Alles zou sneller, directer, goedkoper en met minder regeldruk kunnen. Waarschuwingen dat het precies andersom kon uitpakken, werden afgedaan als vrees voor verandering.

Die vrees bleek meer dan gegrond.

In een eerste reactie op de enquête wijkt staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA) niet af van de decentralisatie. Hij opperde niet meer geld te willen uittrekken om de bezuinigingen ongedaan te maken. De gemeenten moeten zelf maar uitdokteren hoe ze extra geld vrijmaken. Alsof er reden is om daarop te vertrouwen. Wel zei Van Rijn dat gekeken moet worden naar wat gezinnen en scholen kunnen betekenen. Maar dat is precies het probleem dat tot misstanden heeft geleid: de politisering van de psychiatrische aandoeningen en de kijk erop als iets waarover een netwerk van psychiatrisch ondeskundigen onder leiding van de overheid moet beslissen. Natuurlijk spelen familie en leraren een cruciale rol in de ontwikkeling van het kind. Maar ziektes zijn geen voorspelbare misstanden die in sociale kringen voorkomen of genezen kunnen worden. Gezinnen kunnen juist gehavend raken door geesteszieke kinderen. Van scholen kan niet worden verwacht dat ze crisissituaties het hoofd bieden.

In Van Rijns brein manifesteren psychische ziektes zich kennelijk logisch en stapsgewijs, volgens een traject dat zo in een beleidsnota past. Iets komt klein op, kan mogelijk thuis of op school worden opgelost en zo niet, dan pas komt de dure psychiater in zicht. Een vervorming van de werkelijkheid, door de schraalhans die vooral op de centjes let.

Van alle medisch specialismen is alleen de kinderpsychiatrie onderworpen aan de decentralisatie: alsof men dacht dat daarmee zonder schade geëxperimenteerd kon worden. Wat een misvatting. Zou de demissionair staatssecretaris op de valreep het roer durven omgooien? Welnee. Gisteren debatteerde Van Rijn met de vaste Kamercommissie voor gezondheidszorg. De problemen worden vooral doorgeschoven naar het volgende kabinet. Rest de vraag welke partij op dit punt bij de formatie dwars gaat liggen: opdat alle zieken in Nederland gelijke kans op (goede) behandelingen hebben, opdat deze schending van kinderrechten verdwijnt.

Bron: http://www.telegraaf.nl

De jacht op subsidie: Apotheken willen ook een graantje meepikken!

The Logic Free Zone

Overtollig

Wat blijkt? Niet alle gemeenten betalen de rekening voor het inzamelen van overtollige medicijnen:

Gemeenten zijn al verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van het afval, maar 40 procent van de gemeentes laat de apothekers zelf hiervoor opdraaien.

Apothekers willen daarom dat gemeenten bij gaan dragen aan de kosten van de verwerking van medicijnafval.

Tja. En dus?

De vervuiler betaalt?

Dit is weer een mooi voorbeeldje van gezellig met z’n allen aan de subsidietiet lurken. D’r wordt even in een ruk door maar voor vast aangenomen dat de gemeente -en dus de gewone belastingbetaler- de rekening van het innemen van overtollige medicijnen mag betalen. Want ‘er zijn al kamervragen gesteld’.

Het tegenovergestelde is natuurlijk waar. Iedere burger mag ook betalen voor z’n vuilnis. Als je auto naar de sloop gaat heb je bij de aanschaf daar ook 250 euro voor neergeteld. Wie z’n huis gaat verbouwen huurt ook een…

View original post 210 woorden meer

Terrorist Fouad Belkacem wil uit de gevangenis, Tom Van Grieken wil Belkacem uit het land

REACT

Fouad Belkacem zit een straf uit in de gevangenis van Hasselt. Hij wil nu halftijds thuis kunnen zijn om voor vrouw en kinderen te zorgen. Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken heeft een andere suggestie voor Belkacem, eentje waar al onze kinderen beter van worden.

Voor wie 4 jaar lang in een grot heeft geleefd: Fouad is een opperhaatbaard die ervoor zorgde dat vele jongerentienerskapoentjeskansenparelsingenieurs islamitische vreemdelingen uit Vlaanderen met de bidmat onder de arm het vliegtuig richting Turkije namen om vervolgens verder te reizen richting Syrië.

fdm

Fouad was één van de leidende en meest bezielende Sharia4Belgium-idioten en werd daarom door la justice voor 12 jaar tot muntthee en Turks brood veroordeeld in het penitentiaire hoteletablissement van Hasselt. Daar zit hij op de afdeling van ‘veroordeelde terroristen’. Eenderde van zijn straf zit er op en dat betekent: een gesprekje met de strafuitvoeringsrechtbank voor het bekomen van ditjes…

View original post 215 woorden meer

Waarom nog tolerant zijn voor extremisten?

OpinieZ

Na de recente terreuraanslagen in Engeland nam premier May geen blad voor de mond: “Genoeg is genoeg (…. ) we zijn veel te tolerant geweest voor het extremisme”; eindelijk benoemde ze het ‘islamitisch extremisme expliciet. Nog opmerkelijker was haar aankondiging dat ze bereid is om de bewegingsvrijheid van verdachten in te perken van wie voldoende bewijs is dat ze een bedreiging vormen voor de samenleving. “Als de mensenrechten ons verhinderen om dit aan te pakken, dan zullen we de wetten veranderen”.

Titelfoto: Screenshot door redactie OpinieZ van video Blighty TV


Onmacht
Het linkse haatblog Joop haalde er meteen een verwijzing naar Guantánamo Bay bij
Het is so wie so opmerkelijk dat de commentaren in de media zich meer richten op de onmacht en het optreden van May en haar beleid in het verleden dan op de religieus geïnspireerde drijfveren van de moslimterroristen.

View original post 700 woorden meer