Discussieartikel: Hoe slap is Nederland?

E.J. Bron

Screenshot_146

De Dokwerker in Amsterdam.

(Door: “Taljaard”)

Op diverse internetfora en ook in sommige kranten wordt nogal eens gerept over een inherente slapheid en zwakte van dit land, haar autochtone bewoners en haar inlichtingendiensten, krijgsmacht en politie. Nu valt het inderdaad niet te ontkennen dat 50 jaar marxistische en socialistische indoctrinatie in onderwijs en media een verwoestend spoor hebben getrokken voor wat betreft het kritische en onafhankelijke denkvermogen en de geestelijke weerbaarheid van veel vooral jongere autochtone Nederlanders. Maar het valt daarnaast ook niet te ontkennen dat er in Nederland de laatste 15 jaar, te beginnen met wijlen Pim Fortuyn, een breed gedragen tegenreactie tegen deze dominantie van het marxisme en het socialisme op gang is gekomen.

View original post 1.371 woorden meer