‘Nederlanders moeten eens leren een vuist te maken’

Door: Parveen Mohan

Paroollezer Parveen Mohan is blij dat ze een Surinaams gezin heeft. ‘Moslimkinderen laten Surinamers namelijk met rust omdat ze weten dat wij niet zo’n zwak volkje als de Nederlanders zijn.’

Lelieblank’, het is tegenwoordig een favoriete term om autochtonen te omschrijven. Afgelopen weekend werd het woord bijvoorbeeld gebruikt in een brief waarin klachten van ouders in de Transvaalbuurt over de straatterreur van islamitische kinderen werden gerelativeerd.

Veel ­Nederlandse kinderen durven er niet meer buiten te spelen, maar volgens de briefschrijver en de islamitische jongerenwerkers die eerder die week over de terreur waren geïnterviewd, valt het allemaal best mee en moeten de Nederlandse kinderen hun gedrag gewoon aanpassen. ‘Allochtone kinderen spelen gewoon ruwer’, ‘Akkefietjes zijn gezond’, ‘Autochtone kinderen hebben niet geleerd een duw terug te geven en zijn niet streetwise’.

Lees verder:

http://www.parool.nl/opinie/-nederlanders-moeten-eens-leren-een-vuist-te-maken~a4498680/

View original post