Trump, Sun Tzu, zelfkennis, vijandkennis, islam

Martien Pennings

(Door Uri van As)

Het communisme werd overwonnen omdat de Westerse bevolking zich bewust was van wat er op het spel stond. Het verlies van vrijheid, welvaart, zelfontplooiing en alles wat onze Westerse beschaving zo de moeite waard maakt. We bevinden ons in de beginfase van eenzelfde strijd tegen een nog kwaadaardiger ideologie. Een middeleeuwse cultus die niet zal rusten totdat de wereld zich onderwerpt aan Allah en zijn profeet.

( . . . . . . . . . . . . . . . .)

Sun Tzu
Kennis van de vijand is niet genoeg. Om de strijd te winnen is geloof in jezelf onontbeerlijk. De beroemde Chinese krijgsheer Sun Tzu benadrukt in het standaardwerk De Kunst van het Oorlogvoeren het belang van zelfkennis:

Wie de vijand kent en zichzelf, zal in honderd veldslagen niet in gevaar zijn;
Wie de vijand niet kent maar zichzelf wel, zal soms winnen en…

View original post 132 woorden meer