‘Moslims krijgen hier meer begrip dan orthodoxe christenen’

E.J. Bron

Screenshot_34

(Door: Sander van Walsum)

Historica Amanda Kluveld (foto) vindt dat orthodoxe christenen in het nauw gedreven worden, zowel door de overheid als door burgers.

Orthodoxe christenen maken langer deel uit van onze samenleving dan moslims. Ik begrijp niet waarom ze op één hoop worden gegooid.’ Historicus Amanda Kluveld (1968) schreef in opdracht van de Guido de Brès-Stichting, het wetenschappelijk bureau van de SGP, een boek over de ongeveer 450 duizend orthodoxe christenen in Nederland, wier gewetensvrijheid vaak op gespannen voet staat met de eisen die de seculiere meerderheid aan hen stelt. ‘Zij worden niet alleen geacht de diversiteit te accepteren, zij moeten haar ook víeren. Zij worden niet alleen geacht het homohuwelijk te accepteren, zij moeten het ook appreciëren. Appreciatie wordt gezien als de volgende, logische stap in een proces van emancipatie.’

Kluveld studeerde maatschappijgeschiedenis, promoveerde met een proefschrift over de anti-vivisectiebeweging in Nederland en is thans hoofddocent aan…

View original post 12 woorden meer