PVV: geen speciale voorzieningen in ziekenhuizen tijdens de ramadan

E.J. Bron

PVV nieuw

Vragen van de leden Gerbrands (PVV), de Graaf (PVV) en Wilders (PVV) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over speciale voorzieningen in ziekenhuizen tijdens de ramadan.

  1. Bent u bekend met het feit dat het Haaglanden Medisch Centrum speciale voorzieningen treft voor de ramadan en het Suikerfeest? (*)
  2. Vindt u het de taak van ziekenhuizen om zich bezig te houden met islamitische feestdagen en eetgewoontes?
  3. Deelt u onze mening dat de ramadan juist extra risico’s met zich meebrengt voor patiënten en het HMC zich beter kan bezighouden met patiënten hierop te wijzen dan ze zoete hapjes voor te houden?
  4. Wat zijn de kosten voor deze speciale voorzieningen en wie gaat die kosten ophoesten?
  5. Deelt u de mening dat deze inbreuk op de eed van Hippocrates een volgende buiging is voor de islam? Zo nee, waarom niet?
  6. Bent u bereid het ziekenhuis te wijzen op zijn plicht en daarmee deze…

View original post 34 woorden meer