NEDERLAND WIL MEER DIVERSITEIT!

eunmask

Meer Diversiteit is niet alleen schadelijk maar zelfs dodelijk voor een land!
De consequenties van massa-emigratie uit de islamitische, ongeciviliseerde wereld zijn desastreus voor land én volk!

Als conflicterende culturen met ieder een eigen gedragscode en eigen, sterk onderscheiden, opvattingen over wat goed gedrag is, samen in één land zitten opgesloten, loopt het meestal slecht af.
Dit staat in een onderzoek van Robert Putnam (Harvard), ‘Diversity and Community in the Twenty-first Century’. Een analyse van de paper staat bv. in ‘We Are Doomed’ van John Derbyshire, in 2009.

En niet alleen het cultuurverschil is een groot probleem. Bij een groep migranten met een sterk afwijkende, religieus onderbouwde gedragscode is er dus veel wrijving met de ontvangende maatschappij te verwachten. Door toelating van zo’n groep migranten verslechtert het toelatende land.
Het is een ernstig en immoreel verzuim van media en politiek om te verzwijgen hoe de beroepsgelovigen die de migranten met…

View original post 111 woorden meer