ZAL DONALD TRUMP FALEN OM ZIJN DOOR HEMZELF GEUITE BELOFTEN AAN ISRAËL TE HOUDEN?

20 mei 2017

 

Open brief aan de President van de Verenigde Staten:
Beste Meneer de President,
Zoals u kunt weten hebben miljoenen van die Evangelischen waarvan u zegt dat u van hen houdt en waardeert, niet alleen op u gestemd om u een kanaal van zegen te zien worden voor uw volk en uw land, maar ook voor het volk en de natie ten zeerste geliefd en gesteund door hen – het volk Israël.
Ik, als een Europese evangelische voorganger en woordvoerder, hoewel geen Amerikaan, steun deze Amerikaanse Evangelischen van u met heel mijn hart zoals, net als ik, veel Europeanen doen.
Dit wordt uw eerste bezoek aan uw meest trouwe bondgenoot, niet alleen in het Midden Oosten maar in de hele wereld, een bondgenoot, die een sterke en waarlijk moedige vriend nodig heeft, aangezien Israël zichzelf weer omringd ziet door een zee van boosaardige Moslim vijanden die proberen om haar te verwoesten, zoals Iran, Hezbollah, Hamas en ISIS, door militaire middelen of via het diplomatieke vredesproces, wat eindigt zoals zij vurig hopen in de ontmanteling van een Joodse staat in hun omvangrijke Moslim wereld. Hier  kunt u – misschien als de enige Westerse leider – definitief een eind aan maken!!
Natuurlijk hopen en bidden wij allemaal vurig dat u niet, vanwege onjuist en wereldwijs advies, weg gedreven wordt van al uw sterke woorden van steun ook uitgesproken door u, Mike Pence, Dr. Ben Carson en die geweldige VN woordvoerster van u, Ambassadeur Nikki Haley, Dr. Pat Robertson, Franklin Graham, Dr. Jelly Falwell en vele, vele anderen.
Moge deze keer onder uw moedig en rechtvaardig leiderschap Israël niet weer de prijs hoeven te betalen voor politieke correctheid, dat bid ik!!
Jan Willem van der Hoeven
Directeur ICZC