Bepaalt het kabinet nu wat fatsoen is?

09 MEI 2017 Leon de Winter

Een aantal jaren geleden werd er in een tv-programma van de Vara door Jan Jaap van der Wal een grap gemaakt over Ayaan Hirsi Ali. Ze was die avond bij ons op bezoek en wilde dat programma zien, omdat de sociaaldemocraat Wouter Bos er te gast was. De grap ging over de genitale mutilatie die zij als kind had ondergaan.

Leon de Winter

Leon de Winter
Foto: Johannes Dalhuijsen

Bij het horen van die grap kromp Ayaan ineen van oude pijn. Op tv moest Wouter Bos grijnzen tussen de toffe jongens. Ik schreef in De Volkskrant een fel stuk over die grap en de laffe reactie van Bos. Door de toffe jongens werd ik afgezeken als wereldvreemde moraalridder. Een grap door toffe linkse jongens over de traumatische genitale besnijdenis van een echte, bestaande vrouw moest kunnen. Geen verontschuldiging door Jan Jaap of de Vara.

En dan nu GeenStijl. Dat is een curieuze website. Zeker: de toon van GeenStijl is soms ronduit beledigend. Regelmatig vliegt een verhaal uit de bocht waardoor ik me er met weerzin van afkeer. Meer dan eens ben ik er zelf door aangepakt. Maar vaker is GeenStijl bijtend geestig. Inhoudelijk is de site rechts-satirisch, en dus een doorn in het oog van linkse media.

De actie om GeenStijl te boycotten, is gestart door NRC-columniste (en interessante wetenschapster) Rosanne Hertzberger. Hoe het ontstond? Een Volkskrant-columniste vond dat GeenStijl seksistisch was, en GeenStijl, geprikkeld door dat verwijt, nodigde vervolgens zijn lezers uit seksistische teksten te maken over die Volkskrant-columniste. Dat was geen handige zet. GeenStijls ’reaguurders’ lieten hun seksuele fantasieën de vrije loop, en dat was bagger. Een ’sorry’ had veel gedoe voorkomen, maar dat deed GeenStijl niet.

Rosanne schreef vervolgens een oproep aan adverteerders om GeenStijl te boycotten. De oproep werd door honderd vrouwen in de media gesteund.

Was de bagger van de reaguurders zoveel erger dan de karaktermoorden die bijvoorbeeld Joop.nl voortbrengt? Voor wie het niet weet: Joop.nl is de linkse haatsite van de Vara geleid door de hyperventilerende demagoog Francisco van Jole, die stukken plaatst als ’Fuck Ebru Umar’ (Rosanne heeft nooit gereageerd op de bakken seksisme die Ebru al jaren uit linkse en Turkse hoek over zich heen krijgt).

Linkse moordzucht heerst al een tijdje in de media. Ik heb de indruk dat de hedendaagse traditie van de linkse mediamoord ontstond rond Wouter Buikhuisen, de criminoloog die in de jaren zeventig onderzoek deed naar de biologische kenmerken van criminelen; tegenwoordig een volstrekt aanvaardbaar onderzoeksgebied. Buikhuisen werd door Vrij Nederland en columnist Piet Grijs kapotgemaakt: hij was een charlatan en neonazi. De academische wereld beschermde Buikhuisen niet, en hij trok zich terug uit de wetenschap. Na de ’affaire Buikhuisen’ kon alles. Vrij Nederland heeft zich nooit verontschuldigd.

In de aanloop naar de moord op Pim Fortuyn schreef Jan Blokker in de Volkskrant: „Pim Fortuyn is definitief de Mussolini, de Duce, van de eenentwintigste eeuw geworden en men zal op zoek moeten naar een betrouwbaar onderduikadres. Bij de vorige Duce duurde het drieëntwintig jaar vóór hij ondersteboven werd opgehangen aan een benzinepomp aan de Zwitserse grens.” Met de vermelding „duurde het drieëntwintig jaar” vroeg Blokker om een beetje spoed. Hij kreeg zijn zin.

De Volkskrant heeft zich nooit verontschuldigd. Momenteel steunt de krant de oproep van Rosanne.

Rosanne wil dat adverteerders GeenStijl boycotten. Als ze aan het aanklagen van media begint, zal Rosanne daaraan een dagtaak hebben, tenzij ze selectief verontwaardigd is – ik ben bang dat dat zo is. Maar goed, in een vrij land mag ze oproepen tot een boycot en kunnen bedrijven haar volgen.

Maar zijn we nog wel vrij? Enkele ministers hebben zich nu uitgesproken over de oproep van Rosanne: zij steunen de GeenStijl-boycot. Ministers spreken altijd namens het kabinet, en hun uitspraken houden dus in dat het Nederlandse kabinet zonder tussenkomst van de rechter, zonder wettelijke basis, via een economische boycot een volstrekt legitiem Nederlands bedrijf wil vernietigen.

Rosanne vindt GeenStijl onfatsoenlijk. Ik vind andere media onfatsoenlijker. De overheid hoort zich buiten die discussie te houden. In landen als Iran en Saoedi-Arabië bestaan er speciale politie-eenheden die zich over overtredingen van het officiële fatsoen buigen. Ministers Bussemaker, Schultz en Asscher zijn een gevaarlijke grens overgegaan door zich solidair te verklaren met de boycot van GeenStijl. Bepaalt het kabinet nu wat fatsoen is?

De rituele moorden op de haatsite vind ik stuitender dan de seksistische pubercommentaren op GeenStijl. In de twee kranten die Rosanne nadrukkelijk steunen, de Volkskrant en NRC Handelsblad, worden al jarenlang stukken à la Joop.nl afgedrukt met de intentie karaktermoord te plegen. Niet-linkse opponenten zijn altijd racist, neonazi, seksist, islamofoob – dit is de omgeving waarin Rosanne als heldin wordt ontvangen en GeenStijls satire, tot voor kort een luidruchtig en exclusief links genre, gecastreerd moet worden.

Vals betrok Jan Blokker de fascist Mussolini in zijn aanval op Fortuyn. Ik doe het nu met reden: door zich goedkeurend uit te laten over de GeenStijl-boycot gedraagt dit demissionaire kabinet zich als een fascistisch regiem.

Bron: http://www.telegraaf.nl

 

Veiligheidsraad is niet genoeg

11 MEI 2017 Nausicaa Marbe

Er zijn urgente zaken waarvan je als burger moet kunnen uitgaan dat ze goed geregeld zijn. In tijden van oorlog met IS, van terroristische aanslagen, groeiend jihadisme en salafisme op eigen bodem en een ongekende vluchtelingenstroom, zou je hopen dat de samenwerking tussen de veiligheidsdienst, Buitenlandse Zaken, Justitie en Defensie gesmeerd loopt.

Foto: Telegraaf

Aan catastrofes op het wereldtoneel, zoals het ontstaan van IS en de volkerenmoord in de Syrische oorlog, maar ook de verandering van Turkije in een agressieve dictatuur, kan Nederland weinig veranderen. Maar waarvoor Nederland wel kan zorgen, is dat op nationaal niveau de bestrijding van terrorisme, jihadisme en inmenging van buitenlandse regeringen vlekkeloos gecoördineerd wordt. Op die kleine schaal zou dat moeten kunnen lukken, toch?

Dat blijkt helaas niet het geval. Oplettende nieuwsconsumenten herinneren zich de kapitale missers van de afgelopen jaren. Het stagnerende onderzoek naar de aanslag op vlucht MH17, waarbij de ’onderste steen’ nog lang niet naar boven is gehaald. De machteloosheid van justitie ten opzichte van de immense vluchtelingenstroom; het uitblijven van screening op een terreurverleden; het ’kwijtraken’ van ruim 8000 afgewezen asielzoekers onder wie criminelen; het achterhouden van cijfers over criminaliteit in asielcentra; het binnenlaten van ’vluchtelingen’ uit veilige landen die niet uitgezet kunnen worden; de lakse aanpak van jihadisten en de rappe infiltratie van het salafisme in Nederland. Maar ook: de bezuinigingen op de AIVD en defensie, en de bedroevende staat van het leger – dat miljarden tekort komt. Tel daarbij nog het recente plan op om een deel van de politie te ontwapenen. Juist in deze tijden. Te veel onkunde, laksheid en amateurisme bij elkaar.

Dat werd de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) kennelijk ook te gortig en daarom adviseert dit invloedrijke orgaan de regering een Nationale Veiligheidsraad in te stellen. Zo’n raad moet onder leiding van de premier de legertop, de ministers van Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking en Veiligheid en Justitie regelmatig bij elkaar brengen zodat het binnen- en buitenlandse veiligheidsbeleid geïntegreerd worden. Ook adviseert de WRR dat er meer geld naar defensie moet, omdat de regering tot nu toe van alles belooft, maar in de praktijk weinig verandert.

Zou het werken? Mocht de formatie alsnog een kabinet met GroenLinks opleveren, dan lijkt zo’n veiligheidsraad een nieuw toneel van politieke strijd tussen links en rechts binnen een moeizaam geknede regering. Dan krijg je een kabinet dat de indruk wekt overeenstemming over klimaat belangrijker te vinden dan beheersing van vluchtelingenstromen en de bestrijding van terreurdreiging en radicalisering. Er komen halfslachtige maatregelen of, nog erger, beslissingen worden uitgesteld. Alles om Jesse Klaver geen slecht nachtje te bezorgen. Dat terwijl alle compromissen met de naïevelingen van GroenLinks op dit terrein Nederland in gevaar brengen.

Maar een ongelukkige politieke coalitie is nog geen reden om af te zien van een veiligheidsraad. Laat die maar komen. Maar besef dat ook een kabinet zonder extreemlinkse tegenwerking van een streng veiligheids- en vluchtelingenbeleid, zich moet bezinnen op de mogelijkheden en beperkingen van zo’n raad. Veiligheid betekent voor burgers meer dan rustig op straat kunnen lopen en geen terrorisme of oorlog moeten vrezen – al is dat al heel wat, namelijk de basis van het veiligheidsgevoel. Maar dat gevoel raakt door meer zekerheden gevoed, die níet onder de hoede van de veiligheidsraad vallen. Veilig ben je bijvoorbeeld ook als de democratische structuren van de samenleving niet haperen. Als de rechtsstaat functioneert en zijn burgers het gevoel en de ervaring kunnen delen gelijk voor de wet te zijn. Veilig ben je ook als justitie corruptie en de georganiseerde misdaad de baas is. En als antidemocratische, ideologische of religieuze stromingen de samenleving niet zodanig ontwrichten, dat burgers steeds meer voor onbeteugelde tirannieke grillen moeten buigen, zonder dat de democratische rechtsorde overal beschermd wordt. Een overheid die veiligheid biedt, mag geen morele verwarring zaaien, maar blijft integer en betrouwbaar. Veiligheid betekent tenslotte ook dat er perspectief is op goede scholing en werk, om aan armoede en verloedering te ontsnappen. En ook dat de burger niet verzuipt in bureaucratie en dat zijn privacy beschermd wordt. Een slordige overheid die gegevens van burgers lekt of ziekenhuizen verplicht massaal dna beschikbaar te stellen, versterkt niet de veiligheid, maar boezemt angst en onzekerheid in.

Veiligheid in deze brede zin is iets dat ook buiten de taken van een veiligheidsraad valt. Hoe noodzakelijk dit nieuwe orgaan ook is, het is te hopen dat de regering de andere veiligheidsaspecten niet uit het oog verliest. Die kunnen ze tenslotte niet verbeteren door een extra bestuurlijke laag aan de top in het leven te roepen onder leiding van de premier. Die problemen vragen bestuurlijke toewijding vanuit veel departementen tot in de kleinste haarvaten van de samenleving en grote, genereuze investeringen. Die vragen een inzet die vanzelf werkt en niet gecontroleerd moet worden door een in tijden van nood ingestelde raad. Werk aan de winkel, dus.

Bron: http://www.telegraaf.nl

 

Handelswijze criminele oligarch George Soros roept overal ter wereld wrevel op

REACT

Deze week schoof George Soros in het geheim aan bij de Italiaanse minister-president Paolo Gentiloni, de Italianen mochten echter niet vernemen wat er zoal werd besproken. Dat is niet zomaar want zijn stichtingen proberen overal beleid te veranderen, vaak tegen de wil van de bevolking in. Op het moment ontstaat er in de wereld steeds vaker onrust wanneer deze oligarch verschijnt en komt er steeds meer weerstand tegen de inmenging van Soros in de besturen van soevereine landen. Recent moest Soros zelfs een bezoek aan de Filipijnen afzeggen nadat hem te verstaan werd gegeven in het land niet welkom te zijn.

De geheime ontmoeting met de Italiaanse minister-president is een normale manier van werken voor dergelijke figuren, die druk uitoefenen voor veranderingen en dit trachten aan elke democratische besluitvorming te onttrekken. Op de achtergrond tracht men de nodige beleidswijzigingen door te drukken. In Italië wordt strafrechtelijk onderzoek gedaan naar de…

View original post 283 woorden meer

Het probleem is niet Islamitische Staat, maar Islamitische Haat

OpinieZ

Leugens verbergen de waarheid. En onaangename, maar verborgen waarheden krijgen nooit de kans om te worden erkend, aangepakt en ontzenuwd. Vanwege deze simpele waarheid heeft een van de grootste leugens van onze tijd – nl. dat geweld gepleegd in naam van de islam niets te maken heeft met de islam – de intrinsiek zwakke islam tot de gesel van de moderne wereld gemaakt, zonder enig teken van verlossing aan de horizon.

Titelfoto: These were out passports, our weapons by Karl Ludwig Poggemann is licensed under CC BY 2.0

Strategie
Het is daarom nuttig om de belangrijkste strategie te onthullen die gebruikt wordt door leugenaars in de overheid, de media en de wetenschap:
1. ontken de algemene, maar chronische dagelijkse berichten van moslimgeweld tegen niet-moslims overal in de wereld;
2. richt je alleen op spectaculair moslimgeweld, dat – omdat het bijna altijd gepleegd wordt door professionele jihadigroepen –…

View original post 1.042 woorden meer

Slaapverwekkende stilte in politiek Niemandsland

OpinieZ

Sinds de verkiezingen van 15 maart jl. is een viertal partijen bezig te onderzoeken of zij een kabinet kunnen formeren. We weten het: VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Inmiddels zijn er 59 dagen verstreken en er heerst vooral radiostilte. Laat staan dat er zicht zou zijn op een nieuw kabinet.

De gesprekken worden achter gesloten deuren gevoerd – logisch, waar dienen deuren anders voor? – en er komt maar mondjesmaat iets wat lijkt op nieuws naar buiten. De meest recente mededeling is dat het CDA de VVD rechts lijkt in te halen en Buma bezwaar heeft tegen de GroenLinksemilieumaatregelen. Gezien de linksige koers die de VVD de laatste jaren onder leiding van Rutte voert, mag de houding van Buma overigens geen verrassing zijn. Kortom, als de formatie al media-aandacht krijgt, is die tot dusver vooral slaapverwekkend.

Reuring
Er is nauwelijks politieke reuring. Zo nu en dan…

View original post 625 woorden meer

Lichtgetinte ploert trapt blonde jongen op krukken in elkaar

Martien Pennings

LICHTGETINTE ROTZAK SCHOPT JONGEN OP KRUKKENLICHTGETINTE ROTZAK SCHOPT JONGEN OP KRUKKEN. 2LICHTGETINTE ROTZAK SCHOPT JONGEN OP KRUKKEN. 3Je zou denken dat het een hoax is, als die jongen op die krukken niet zulke echte trappen en klappen van die lichtgetinte zou krijgen. Nee, zo zijn ze niet allemaal, die Marokkanen, er zijn ook goeie, maar er zijn er wel véél met die mentaliteit. Op Fennix de bewegende beelden. Wat mij betreft krijgt dit soort tuig de doodstraf. Meen ik dat? Ja, dat meen ik. Honderd procent. En als je me het morgen weer vraagt, geef ik hetzelfde antwoord.
____________________

View original post

Verpleegkundige over vrouw-zijn in Saoedi-Arabië

Door: Anouk Brinkman

‘Ik dacht dat het wel mee zou vallen’

Ruim twintig jaar duurde het voordat verpleegkundige Desiree Janssen (56) haar ervaringen in Saoedi-Arabië kon opschrijven. De bizarre situaties waar ze getuige van was of ook zelf in belandde, raken haar nog steeds. Temeer omdat aan de positie van vrouwen in het streng-islamitische land sindsdien nagenoeg niets is veranderd.

Op de eerste hulp van het Saoedische ziekenhuis, waar Desiree Janssen als verpleegkundige werkt, komt een jonge student binnen met hartfalen. Janssen, destijds 32 jaar, hoort van een collega dat de vrouw niet is gereanimeerd, omdat haar vader, tevens haar voogd, niet bereikbaar was. Volgens een fatwa, een juridisch islamitisch advies, worden vrouwen niet gereanimeerd, tenzij hun voogd daarvoor toestemming geeft. Een doktersbezoek zou ertoe kunnen leiden dat een vrouw haar lichaamsdelen aan de arts laat zien en dat is alleen toegestaan in noodgevallen. Janssen is sprakeloos als de collega haar…

View original post 37 woorden meer