Steeds meer migratieprofessoren, maar oplossingen, ho maar!

OpinieZ

In mijn zoektocht naar redenen voor het gebrek aan feitelijkheid in de migratiediscussie, herinnerde ik mij een uitspraak van mijn promotor Berkhout: “Let the data speak“. Hij bedoelde daarmee dat op momenten dat ik informatie uit een ander vakgebied in mijn proefschrift probeerde te fietsen ik bewust moest zijn van drie lagen: data, informatie en – bovenaan – kennis.

Data, informatie
Data betreffen het niveau van de waarneming, oftewel het keiharde feit. Hier kan je lang en breed over willen discussieren, maar een feit is echt hard. Bijvoorbeeld de temperatuur op een bepaalde dag, op een bepaalde plaats, gemeten met een geijkte thermometer. Informatie – één niveau hoger – krijg je als je logische verbanden tussen data aanbrengt, bijvoorbeeld het koppelen van verschillende meetpunten. In dit voorbeeld kan dit zijn door de temperatuur van de afgelopen meivakantie met de meivakantie van 2016 met elkaar te vergelijken en op basis daarvan te concluderen dat het…

View original post 789 woorden meer