De verzorgingsstaat gaat kapot door de import van levenslange uitkeringstrekkers (Jan van de Beek) die oorlog en chaos meebrengen (Arnold Karskens)

Martien Pennings

Jan van de Beek

Veel doorbrekend inzicht over de kwestie die ik al in 1993 heel precies benoemde, zeggende:

“Neem bij voorbeeld Hans Entzinger, adviseur van D66, die de talenten van allochtonen wil ‘aanboren’. Welke boor hij denkt te gebruiken, vertelt de hooggeleerde goudzoeker er ook bij: een stringenter voorkeursbeleid voor allochtonen op de arbeidsmarkt. Beleidsadviseurs als hij zijn zich er klaarblijkelijk niet van bewust dat zich in onze postindustriële maatschappij een schaarbeweging voordoet:het soort werk dat verse immigranten in steeds grotere mate nodig hebben, komt steeds minder beschikbaar. In die omstandigheden is tegen de tegenwoordige instroom conservatief geschat 60 000 per jaar en aanwas van immigranten geen enkel voorkeursbeleid of banenscheppingsplan opgewassen. Een simpel feit dat door de cijfers jaar na jaar bevestigd wordt.”

Het belangrijkste in dit kader is het interview met Jan van de Beek in het AD, die vertelt hoe immorele pc-gemakzucht…

View original post 88 woorden meer