Vrouwenrechten verkwanseld voor oliedollars en salafisme

OpinieZ

De Verenigde Naties werden vlak na de Tweede Wereldoorlog opgericht om onder andere mondiale vrede, veiligheid en de borging van mensenrechten te bewerkstelligen. De VN was voor mij en vele anderen al lang niet meer geloofwaardig als min of meer neutraal platform waar ruim 190 landen een betere wereld nastreven. Maar nu Saoedi-Arabië is verkozen als lid van de Commission on the Status of Women (CSW), mogen ze van mij alle pretenties laten varen. Oliedollars, salafisme en machtspolitiek bepalen de VN-agenda. Verder niks. Van de oorspronkelijke idealen is niets meer over.

Vrouwenrechten
De CSW is het VN-orgaan waaraan de lidstaten jaarlijks in het voorjaar moeten rapporteren over de voortgang die ze hebben geboekt op het gebied van vrouwenrechten en gendergelijkheid. Het gaat zowel om (voorgenomen) beleid als de uitvoering en de concrete resultaten ervan. Naast deze rapportage is er ook inbreng van non-gouvernementele organisaties (NGO’s), die ter plekke kritische kanttekeningen…

View original post 753 woorden meer