Een dodelijk verhaal verspreiden De Wereldraad van Kerken over Israël

Door Dexter Van Zile

(De auteur wijdt dit essay aan de nagedachtenis van ds. dr. Landon Tracy Archer Summers)

– De Wereldraad van Kerken, een overkoepelende organisatie voor 349 protestantse en orthodoxe kerken, opgericht in 1948, heeft zijn bezorgdheid geuit over de veiligheid en het welzijn van het Joodse volk, maar is grotendeels vijandig tegenover haar staat, in het bijzonder in tijden van conflict. Op die momenten demoniseren de instellingen van de Wereldraad van Kerken Israël en gebruiken dan een dubbele standaard om haar acties te beoordelen en in sommige gevallen de Joodse staat te delegitimeren. Ze hebben ook hardnekkig de intentie van Israëls tegenstanders ontkend om het Joodse volk haar recht op een soevereine staat te ontnemen. 

Een dodelijk verhaal verspreiden De Wereldraad van Kerken en Israël