Soennitische jihadisten als nieuwe buren

Alfred Muller

Het Midden-Oosten verandert razendsnel. Een paar maand geleden leek het er nog op dat de door Iran aangevoerde milities erin zouden slagen het zuiden van Syrië over te nemen. Nu is de situatie anders.

Onder Iraanse leiding leken begin dit jaar het Syrische regeringsleger, het Libanese Hezbollahleger en andere pro-Iraanse milities genoeg kracht te hebben om de soennitische rebellen in Zuid-Syrë te verslaan, aldus twee deskundigen van het Instituut voor Nationale Veiligheidsstudies, Orit Perlov en Udi Dekel in een onlangs verschenen rapport.

In januari schoot Israël volgens de internationale media nog een raket af op militairen van het Hezbollahleger en het Iraanse leger  bij Quneitra. Zij zouden daar bezig geweest zijn een nieuw front op te richten.

Onacceptabel

Dat was voor Israël onacceptabel. Israëls premier Benjamin Netanyahu ziet Iran als aartsvijand nummer één. Iran verleende steun aan terroristen. Het is ook bezig met de ontwikkeling van nucleaire capaciteit.

Maar vandaag lijkt het pro-Iraanse front…

View original post 332 woorden meer

„Druzen in Syrië kunnen zichzelf verdedigen” 

Alfred Muller

De druzen in Zuid-Syrie kunnen zichzelf verdedigen tegen de aanvallen van IS en andere rebellengroepen. Militaire hulp  van Israël hebben ze niet nodig. Dat zegt de Israëlische viceminister voor Regionale Samenwerking en Likud Knessetlid Ayoub Kara.

De druzen in Israël zijn een hulpactie begonnen om hun in het nauw geraakte broeders aan de andere zijde van de grens te helpen. „De laatste weken hebben we ongeveer tien miljoen sjekel (2,4 miljoen euro) ingezameld”, zegt Kara. „Het geld is via Jordanië naar de leiders van de druzen in Syrië gebracht. Ze krijgen medicijnen, voedsel en andere dingen die ze nodig hebben. Daar gaan we mee door. De support is niet militair. We willen geen oorlog om ons heen. We gaan niet vechten in Syrië.”

Kara wilde zich niet uitlaten over de vraag of Israël een bufferzone aan de Syrische zijde van de grens wil oprichten voor vluchtelingen. Ook wilde hij niet…

View original post 495 woorden meer

Oorlog Syrië dichter bij grens Israël

Alfred Muller

MAJDAL SHAMS – Rebellen in Syrië hebben deze week het druzendorp Hadar aan de grens met Israël omsingeld. Het dorp is echter nog niet ingenomen.

De krant Ha’aretz meldde dat Israël de soennitische rebellen die tegen het regime van president Bashar Assad vechten, heeft gewaarschuwd het dorp niet in te nemen. Het zou gaan om rebellen van het Vrije Syrische Leger.

Premier Benjamin Netanyahu zei in de Knesset dat hij instructies heeft gegeven om „alles te doen wat noodzakelijk is” aangaande de ontwikkelingen aan de grens met Syrië. Hij weidde er niet over uit wat de mogelijke maatregelen zijn.

Luchtalarm

Israël wil niet betrokken raken bij de gevechten in Syrië. Toch ging dinsdag aan de Israëlische zijde van de grens het luchtalarm af. Veiligheidstroepen hebben echter geen sporen van granaatinslagen gevonden.

Maandag leek alles nog rustig in het grensgebied. Maar de inwoners van het Israëlische Majdal Shams wisten wel beter. Druzen trokken…

View original post 423 woorden meer

De BDS-beweging schiet zichzelf in de voet

Alfred Muller

U gaat in de komende tijd veel horen over maatregelen tegen Israël. Deze zijn nodig – zo zeggen de voorstanders – om Israël te dwingen zich terug te trekken uit de bezette gebieden. Palestijnen kunnen daar dan een eigen staat oprichten.

De meeste Europese ministers van Buitenlandse Zaken vinden dat producten die Israëliërs in de Joodse nederzettingen maken, een apart label moeten krijgen. Dat is om de klant te beschermen. Protesteert het geweten van de klant als deze een product uit een nederzetting in de winkelwagen werpt? Dan zet hij of zij dat gewoon weer terug. Het zal gaan om producten uit de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en de Golan Hoogte. Wanneer de labeling begint is onbekend.

In Israël bestaat de vrees dat de labeling zal leiden tot verwarring. De kans bestaat dat winkels straks geen producten meer willen verkopen uit de gebieden die Israël in 1967 innam. Het kan ook…

View original post 336 woorden meer

Archeologen ontdekken Byzantijnse kerk

Alfred Muller

Archeologen hebben in de buurt van Abu Gosh tussen Jeruzalem en Tel Aviv  een 1500 jaar oude kerk ontdekt.

Dat heeft de Israëlische Oudheidkundige Dienst deze week bekendgemaakt.

De kerk lag bij de Ain Naqa‘a bron aan een oude weg die Jeruzalem met de kustvlakte verbond.

Kapel

De kerk was ongeveer 16 meter lang. Aan de kant bevond zich een kapel van 6,5 meter lang en 3,5 meter breed.

De kapel had ook een doopvont in de vorm klaverblad. De muren waren beschilderd. Naast de kerk bevonden zich kamers die gebruikt werden als woonruimtes en opslagruimtes.

De plek werd blijkbaar intensief gebruikt. Bij de opgraving kwamen namelijk tal van voorwerpen aan het licht, waaronder olielampen, munten en glazen potten.

Autoweg

De vondst werd gedaan tijdens de aanleg van een nieuw gedeelte van de autoweg tussen Jeruzalem en Tel Aviv.

Bij de aanleg van nieuwe woonwijken of wegen worden er vaak voorwerpen uit de oudheid…

View original post 57 woorden meer

Vredesproces: hoe de Arabische genocidale aspiraties bevredigen zonder Israël te vernietigen

Vlaamse Vrienden van Israël

land_for_peace2Land voor vrede?” Zes miljoen Israëlische Joden overleven tussen ca. 1.600.000.000 moslims, waaronder tientallen miljoenen koppensnellers en andere genocidale mafkezen met bloeddoorlopen ogen en groen schuim op de lippen van religieus geïnspireerde afgunst naar de Jodenstaat loensen. Diezelfde moslimwereld wordt, ondanks de permanente chaos en ondergedompeld in zeeën van bloed en geweld, nog steeds geruggensteund door de rest van de vrije wereld en in het bijzonder door dat niet-zo-vrije deel ervan. Te midden die poel van ellende en van staatswege gecultiveerde Jodenhaat, oogt het bijzonder somber voor het volk van Israël…

De ijveraars van de voortzetting van het vredesproces tussen Palestijnen en Israël, met aan het hoofd de Amerikaanse president Barack Obama, lijken maar niet te willen opgeven. De reden voor het uitblijven van succes is vrij eenvoudig: zij trachten iets te bereiken dat onmogelijk is namelijk de Arabische aspiraties bevredigen zonder Israël te vernietigen.

Waarom blijven…

View original post 799 woorden meer

Kafarnaüm

Alfred Muller

Kafarnaüm was een belangrijke stad voor Jezus. Nadat de mensen in Nazareth Zijn boodschap hadden verworpen, maakte Hij Kafarnaüm tot het centrum van zijn optreden in Galilea. Hij begon daar Zijn reizen en Hij keerde er telkens naar terug.

Kafarnaüm (‘Dorp van Nahum’) telde in de eerste eeuwen van de jaartelling tussen de 1.000 en 1.500 inwoners. De stad had zijn welvaart te danken aan de visvangst, landbouw en handel. In de buurt bevinden zich de bergen, waar Jezus zich terugtrok als Hij in de stilte wilde bidden (Matteüs 6:46).

Via Maris

Het plaatsje lag aan de Via Maris, de Romeinse weg die de kuststeden verbond met het Syrische achterland. Er lag een garnizoen onder leiding van een centurio. In Lucas 7 lezen we dat Jezus zijn slaaf genas. Deze centurio onderhield goede relaties met de Joden en hij liet zelfs hun synagoge bouwen (7:5).

Synagoge. Overblijfselen van de oude synagoge…

View original post 473 woorden meer

Minder kinderbijslag vaccinatieweigeraars

Alfred Muller

Ouders in Israël die weigeren hun kinderen te laten inenten zullen straks gekort worden op hun kinderbijslag. Dat staat althans in het coalitieakkoord dat deze week is gesloten tussen Likud en het ultraorthodoxe Verenigd Thora Judaïsme (UTJ).

Bronnen bij UTJ zeggen dat Likud wilde dat de clausule werd opgenomen. De onderminister van Gezondheid, rabbijn Ya’akov Litzman van UTJ, zal echter het recht krijgen om de criteria op te stellen. Wat die voorwaarden zullen zijn, is nog niet bekend.

Een amendement van de Economische Regelingenwet bepaalt al dat ouders die hun kinderen niet laten inenten met 60 procent gekort kunnen worden op de kinderbijslag. Deze regel is in de praktijk echter niet uitgevoerd. Likud vindt dat daar nu verandering in moet komen.

„Omdat we een coalitie hebben, kon Litzman de clausule niet weigeren”, zegt een van de bronnen rond de minister. „Hij zal zeer strenge criteria hanteren. Alleen in extreme gevallen…

View original post 352 woorden meer

De Egyptische blokkade van de Gazastrook waar in het Westen iedereen over zwijgt

Vlaamse Vrienden van Israël

rafah-grenspostDe Rafah-grenspost tussen Egypte en de Gazastrook, gesloten voor Palestijnen.

Yussra al-Najjar, een 65 jaar oude vrouw uit de Gazastrook, overleed deze week terwijl zij wachtte op de mogelijkheid van Egypte terug te keren naar de Gazastrook. Zij, tezamen met honderden andere Palestijnen, waren de afgelopen maanden gestrand aan de Egyptische zijde van de Rafah-grenspost.

Al-Najjar is de tiende Palestijn die omkomt tijdens het wachten totdat Egypte de Rafah-grenspost opende. Volgens haar familie verloor zij het bewustzijn terwijl zij wachtte in de reizigershal aan de Egypte zijde, waarna zij naar een Egyptisch ziekenhuis werd gehaast, alwaar zij dood werd verklaard.

Het is onwaarschijnlijk dat dit verhaal de voorpagina’s van de grote westerse kranten haalt. Het verhaal had echter ruimschoots verslagen geworden als zij ook maar een dag gestrand had geweest aan de Israëlische zijde van de grens, laat staan als zij er overleden was.

Maar in dit geval was zij…

View original post 681 woorden meer