Uit het nieuws 29-08-2016

Door: Franklin ter Horst

Elite gaat ondergronds

Jesaja 2:10 Ga in de rotskloven en verberg u in de grond voor de verschrikking des Heren en voor de luister zijner majesteit. Vers 19: Dan kruipt men in de spelonken der rotsen en in de holen van de grond voor de verschrikking des Heren en voor de luister zijner majesteit, wanneer Hij opstaat om de aarde te verschrikken.

Het is al lang geen geheim meer dat de Elite druk doende is met het bouwen van enorme onderaardse bunkers. Johannes ziet Koningen, prinsen, wereldleiders, kortom alle machtigen op aarde, wegrennen en vluchten.

Openbaring 6:15 En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en ieder slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen;

De grote steden storten in. Ze zullen in hun bunkers wegkruipen en denken daar veilig en knus de catastrofe die ze zelf wereldwijd hebben veroorzaakt, te kunnen overleven. Ze denken een soort halfgoden te zijn en geloven na hun dood te reïncarneren om vervolgens hun oude posities weer terug in te nemen. Maar ze vergissen zich want niets zal hen nog kunnen beschermen als straks Gods oordeel over hen wordt uitgesproken.

Vliegvelden zijn aangelegd in ver weg gelegen oorden zoals in Nieuw Zeeland, zodat ze zich snel naar hun bunkers kunnen begeven. Ondergrondse bunkers, wereldwijd allemaal klaar voor in gebruikname voordat de grote catastrofe begint. Een van de meest bekende bunkers is te vinden onder de luchthaven van Denver in de staat Colorado. Andere locaties zijn Weather Mountain, Site “R” Raven Rock, Iron Mountain, Area 51, Camp David en onder het Witte Huis in Washington.

De luchthaven van Denver in de staat Colorado

Amerikaanse spionagesatellieten hebben ontdekt dat de Russen ’s werelds grootste ondergrondse militaire stad hebben gebouwd in de Yamantau-bergen in de Oeral. Dit complex strekt zich uit over 650 vierkante km. Het kan 60.000 personen huisvesten en bevat voldoende voedsel en water om de gehele ondergrondse bevolking maandenlang in leven te houden. Het is een ondoordringbare vesting die bestand is tegen aanvallen met atoombommen. Dit Yamantau-complex is slechts één van 200 ondergrondse kernterreinen waarvan de meeste de laatste jaren drastisch uitgebreid zijn.

Ze staan allemaal klaar op het wereldtoneel, de landen die passen in het eindtijdscenario zoals de Bijbelse profeten hebben voorzegd. De huidige ontwikkelingen in de wereld kunnen gemakkelijk escaleren tot een groot conflict waarbij de hele wereld betrokken raakt. Wat de aanleiding ook zal worden, welke landen er ook bij betrokken zullen zijn, die oorlog zal intens en verwoestend zijn. Maar zeker is ook dat God op wonderbaarlijke wijze zal ingrijpen.

Het mag duidelijk zijn dat de macht die in werkelijkheid de aarde regeert, het huidige wereldbestel meedogenloos naar het einde voert. Ze praten zelfs over depopulatie van de wereldbevolking. Ook de VN wil het leven middels het ‘Agenda-21’ programma massaal vernietigen. Het dient het doel van de globalisten om het grootste deel van de wereldbevolking uit te roeien en de rest totaal te controleren. Men wil de bevolking van de aarde beperken tot 500 miljoen mensen zodat zeggen ze, een evenwicht met de natuur bereikt wordt. Dat betekent dat er 6.5 miljard mensen moeten verdwijnen.

Wat zullen ze schrikken wanneer ze uit hun bunkers tevoorschijn kruipen en ontdekken dat de Here Jezus (Yeshua HaMassiach) op aarde is teruggekeerd. Dan zullen ze geoordeeld worden over wat ze de mensheid hebben aangedaan. 

Israël helpt gewonde Syrische slachtoffers

Israël heeft sinds het uitbreken van de oorlog in Syrië, tot dusver maar liefst 2300 gewonde Syriërs behandelt. De gruwelijke oorlog in Syrië duurt maar voort en meer en meer onschuldige burgers zijn daar het slachtoffer van. Diverse gewonden worden naar de grens met Israël gebracht in de hoop dat ze door de Israëlische militairen worden opgepikt en naar Israëlische ziekenhuizen worden gebracht. Het maakt niet uit of het Syrische rebellen, soldaten of burgers zijn. De zwaargewonden die de grens overkomen, worden door het Israëlische leger verdeeld over alle ziekenhuizen in Noord-Israël. De ergste gevallen worden in het Rambam ziekenhuis in Haifa behandeld. De gewonden hebben soms geen idee dat ze in Israël zijn, omdat ze buiten kennis zijn bij binnenkomst. Een dokter vertelde over een zwaargewonde man die plotseling besefte waar hij was. Zijn ogen rolden bijna uit zijn kassen van angst. Veel artsen en verpleegkundigen spreken Arabisch, en dan is het contact snel gelegd. Zodra ze merken dat de ‘zionistische vijand’ hen niet naar het leven staat, slaat hun houding volledig om.

Dr Yoav Hoffman, een vooraanstaande arts bij het ziekenhuis in Nahariya, zei dat zijn afdeling 25 ernstig gewonde Syrische kinderen, in de leeftijd van een paar maanden tot 17 jaar, heeft behandeld. Gelegen op zes mijl van de grens met Libanon, heeft het West-Galilea Ziekenhuis sinds maart 2013 in totaal 230 Syriërs behandeld, velen van hen gingen naar de nieuwe afdeling neurochirurgie van het ziekenhuis. Hoffman zei dat zeker zes van de patiënten van zijn eenheid verschillende verwondingen door kogels hadden die erop duidden dat sluipschutters zich hier opzettelijke op richten. “De verwondingen zijn zeer specifiek: schotwonden van een kogel aan de lumbale wervelkolom, bij de wervels 2 en 3. Deze verwondingen zijn niet bedoeld om te doden, maar om ellende te veroorzaken. Ze leiden tot verlamming of een langzame dood in Syrische omstandigheden”. Hoffman zei dat hij nooit zulke blessures heeft gezien buiten het slagveld. Aanvankelijk geloofden zijn collega’s dat het letsel aan de ruggengraat toeval waren. Maar toen er steeds weer patiënten bleven komen met dezelfde verwondingen werd het ziekenhuispersoneel “tot tranen toe bewogen”, omdat ze zich realiseerden dat de kinderen heel bewust het doelwit waren. Tal van jonge slachtoffers die behandeld zijn in Israël zijn naar huis teruggekeerd met geschonken rolstoelen.  

De BBC die al jaren bekend staat om haar anti-Israëlische berichtgeving blijkt plotseling iets positiefs te vertellen te hebben over Israëls onbaatzuchtige zorg voor de slachtoffers van de aanhoudende burgeroorlog in Syrië, een land dat officieel nog steeds in oorlog is met Israël. BBC Midden-Oosten correspondent Kevin Connollybezocht een ziekenhuis in Safed in het noorden van Israël en deed verslag van Syriërs wier leven gered werd door hun ‘ergste vijand’.Connolly interviewde naast vele gewonden ook een twintigjarige Syrische moeder die het leven schonk aan een jongen in dit ziekenhuis nadat de kliniek in haar eigen dorp in Syrië haar doorstuurde vanwege het onvermogen haar verzorging te bieden te midden van de chaos van de oorlog. De jonge Syrische moeder beviel in november 2013 van haar eerste kind en zei: “Ik heb niet het gevoel in een vijandig land te zijn. De medewerkers helpen me allemaal geweldig en maken zich bezorgt over mij. Mijn baby wordt ook steeds prachtig, toegewijd verzorgd”.

Haar man wist dat het mogelijk was om in Israël behandeld te worden – en dus begon het echtpaar een gevaarlijke en wanhopige wedloop naar de grens met Israël in de hoop daar opgemerkt te worden door Israëlische militaire patrouilles. Kort daarna bracht een Israëlische militaire ambulance de vrouw op tijd over naar het betrokken ziekenhuis. Connolly wees erop dat de nieuwe moeder ‘de honderd zevenenzeventigste persoon was die de reis naar de eerste hulp maakte, een plek die uitgroeide tot een van de meest bijzondere deelverhalen van de barbaarse oorlog in Syrië.’ Connolly legde uit dat het fenomeen zo gemeengoed is geworden dat sommige patiënten zelfs aankomen met verwijsbrieven van Syrische artsen aan hun Israëlische collega’s. Hij schreef verder over de niet te stuiten menselijke drama’s die zich in het ziekenhuis afspelen.

Terwijl het aan de frontlijn van het terrorisme ligt, heeft Israël er geen enkele moeite mee om anderen te hulp te komen, zelfs niet waar het gaat om burgers van een bewind dat de vernietiging van Israël in haar handvest heeft staan. De artsen maken geen verschil tussen Joden, Arabieren, terroristen of christenen. De artsen kijken evenmin naar religie of wat hun politieke achtergrond ook is. Ze helpen iedereen en doen dat uit liefde voor het leven en uit liefde voor de Schepper. In Israëlische ziekenhuizen worden patiënten met een menselijke eigenschap geconfronteerd die zeldzaam is het Midden-Oosten. Hier is te zien hoe de Israëli’s het leven van anderen respecteren en hoe zij liefde voor hun vijanden opbrengen.

Vrouwen in het Israëlische leger

De grote wens van Alisa Sheldon was om naar Israël te gaan en dienst te nemen in het Israëlische leger. Toen ze 15 jaar was, bezocht ze Israël voor de eerste keer voor een academisch semester, als onderdeel van haar opleiding in Los Angeles. Het semester duurde vier maanden, maar ze bleef daarna nog drie maanden. In die tijd kreeg zij het gevoel dat Israël haar thuis was. In maart 2016 was het zover en ging zij deel uitmaken van het bataljon ‘Leeuwen van de Jordaanvallei’. De commando opleiding vond Alisa moeilijk en daarnaast was zij vijf tot zes jaar ouder dan de meeste jonge mannen en vrouwen van de gevechtseenheid waar zij werd ingedeeld. De leden van de gevechtseenheid werden in mei 2016 beëdigd. Het bataljon zal de grens met Jordanië verdedigen en zorgen voor veiligheid in de Jordaanvallei.

Alisa Sheldon

De praktijk laat zien dat ook steeds meer jonge islamitische Arabische meisjes in Israëlische militaire dienst gaan. Hun ouders zijn het daar lang niet altijd mee eens en sommigen worden het huis uit gestuurd, maar toch gaan ze. Ze worden echter door het leger goed opgevangen.

Een gelovige moslima die opgroeide in een Joodse wijk besloot bij het leger te gaan nadat ze al haar buren ook in dienst zag gaan. ‘Het leger is een belangrijk deel van het leven van iedereen in mijn buurt,’ legde ze uit. ‘Ik wilde gewoon in dienst zoals ieder ander. Ik wil iets teruggeven aan Israël, mijn land.’ Een andere moslima groeide eveneens op in een Joodse wijk. ‘Mijn hele leven ben ik met Joodse meisjes naar school gegaan, dus wilde ik de middelbare school afronden en in het leger gaan, net als mijn vriendinnen,’ vertelde ze. Ik wilde in dienst omdat het mijn plicht is mijn land te dienen en te verdedigen,’ voegde ze nog toe.

Een ander voorbeeld is de 21-jarige (2013) Monalisa Abado, een Israëlisch-Arabische vrouw die zich inlijfde bij het Israëlische leger. Zij dient in de Karakal eenheid, één van de Israëlische elite antiterrorisme eenheden. Bovendien draagt zij de legendarische rode legerlaarzen die enkel gedragen mogen worden door Israëls meest elitaire gevechtseenheden, het Israëlische equivalent van de Amerikaanse SEALS en Groene Baretten elite eenheden. Monalisa gaat voor een opleiding tot commandant van een eenheid.

Ook christenen dienen in het Israëlische leger. Zo is Yasmin Chayach de eerste vrouwelijke Arabisch sprekende christin die de officiersopleiding van het Israëlische leger heeft afgerond. Chayach volgde de familietraditie door vrijwillig in dienst te gaan bij de IDF, omdat haar broer voor haar ook een trotse Israëlische soldaat was. Het gezin Chayach is onderdeel van een groeiende beweging van jonge Arabisch-sprekende Israëlische christenen die er voor kiezen om nationale dienst te verrichten. Veel van deze jongeren zijn gaan begrijpen dat – in tegenstelling tot wat gewoonlijk in de Arabische wereld wordt geleerd – dat Israël niet hun vijand is, maar eerder hun veilige haven. Om die reden verlangen zij er steeds meer naar om te integreren in de Israëlische Joodse samenleving en sterke, loyale en productieve burgers van de Staat te worden.

Bron: http://www.franklinterhorst.nl

Allah or Elohim – Q&A on Shabbat Night Live

In this video I clarify some confusion regarding the name of God, explain the difference between Arabic and Hebrew, and touch upon how we got vowels in our Hebrew Bible.Please share your comments below.

Related Posts:
Shattering The Conspiracy of Silence – Book
Nehemia Gordon on Shabbat Night Live – List
Nehemia Gordon on Root Source – List
Open Door Series

Scripture Readings for 8-28 Through 9-3-16

THIS WEEK’S SCRIPTURE READINGS FOR STUDY AND DISCUSSION:

Parashat Re’eh — Deuteronomy 11:26 – 16:17
Haftarah — Numbers 28:9–15 | Isaiah 66:1–24**
Prophets — Hosea 12:1 – 14:9
Writings — 1 Chronicles 10:1 – 16:43
Testimony — 2 Thessalonians 1:1 – 3:18; 1 Timothy 1:1 – 4:16

Parashat Re’eh

Secular Humanism

Most of this week’s blog discussion points will be on these passages. If you have general comments or questions on the weekly Scripture readings not addressed in a blog post, here’s a place for you to post those. Just use the “leave a reply” link below.

The full “Read Through The Scriptures In A Year” schedule, broken down by each day, can be found on the right sidebar under “Helpful Links.” There are 4 sections of scripture to read each day. One each from the Torah, the Prophets, the Writings, and from the Testimony of Yeshua. Each week, the Torah and haftarah readings will follow the traditional one-year reading cycle.

** A different Haftarah is read when it is a special sabbath in Jewish tradition. This week it is Shabbat Rosh Chodesh on the traditional calendar. Otherwise, Isaiah 54:11 – 55:5 would be read.

Weekly Blog Scripture Readings for 8/28 through 9/3/16.

Abbas eist opnieuw vrijlating van Palestijnse gevangenen als pre-conditie voor heropstart vredesproces

Vlaamse Vrienden van Israël

abbas-onderhandeltMahmoud Abbas blikt tevreden terug naar de resultaten van zijn deelname aan het vredesproces in 2013. Zo heeft hij maar liefst 78 Palestijnse terroristen en massamoordenaars uit Israëlische gevangenissen gekregen zonder daar ook maar iets voor te hoeven terugdoen. Vrede met Israël is dan ook nooit een optie geweest voor Abbas. Israël heeft zich onder druk van de Amerikanen flink laten ringeloren door deze corrupte Palestijnse schurk.

Er vonden gevorderde gesprekken plaats ter voorbereiding van een bijeenkomst in Moskou waaraan zowel premier Benjamin Netanjahoe als Mahmoud Abbas zouden deelnemen die voorzien is ergens in de herfst van dit jaar, volgens het dagblad Yediot Aharonot (Ynet News).

De krant berichtte op maandag dat zowel de PA als Israëlische ambteneren bevestigd hebben dat de de bijeenkomst zal plaatsvinden in oktober of kort daarna onder de auspiciën van de Russische president Vladimir Poetin. Abbas heeft persoonlijk zijn bereidheid getoond om in principe…

View original post 705 woorden meer

Israëlisch spionagecomplot NRC bereikt politiek Den Haag

Martien Pennings

Leonie van Nierop Leonie van Nierop

(Door Uri van As)

Op 10 augustus startte journaliste Leonie van Nierop in NRC haar spannende spionagereeks rond de in Den Haag werkzame Nada Kiswanson van Hooydonk, een 31-jarige activiste in dienst van de Palestijnse organisatie Al-Haq.

Zomerse foto’s van een in oranje gehulde Van Hooydonk verluchtigden de inktzwarte pagina’s vol doodsbedreigingen, dolgedraaide computers en griezelig glimmende dreigfolders. De malle Mossad-complottheorieën van Van Hooydonk werden tot de laatste druppel uitgemolken door de redactie van de voormalige kwaliteitskrant.

In het OpinieZ-artikel “NRC fantaseert over Israëlisch spionagecomplot“ vindt u een eerste achtergrondverkenning van . . . . . . .

Lees verder op OpinieZ >>>

P. S.: Zelf heb ik ook geschreven over Van Nierop onder de titel:
Twee frisse jonge antisemietjes: Derk Stokmans (NRC) en Leonie van Nierop (NRC)

De Slijpsteen van de Geest op het graf van de NRCDe Slijpsteen van de Geest op het graf van de NRC

______________

View original post

Aanslagpoging op Merkel in Tsjechië

eunmask

Dit kreeg men helaas niet te zien op het NON-Journaal…

De Praagse politie heeft volgens mediaberichten een bewapende man gearresteerd, die met zijn zwarte SVU zich in de colonne van Merkel wilde indringen.

Volgens The Mirror negeerde de automobilist alle bevelen van agenten en stopte hij pas toen dienders dreigden te gaan schieten. De man werd opgepakt en wordt ervan verdacht een aanslag te hebben willen plegen op de Duitse oppervrouw, aldus politiewoordvoerder Josef Bocan. Volgens Bocan is, dankzij het adequaat optreden van de politie, het leven van Merkel niet in gevaar geweest.

De politie had een knuppel, traangas, betonblokken en handboeien in de auto gevonden, volgens de krant “Mirror”. De kanselier reisde donderdag naar Praag en bracht een officieel bezoek aan Premier Bohuslav Sobotka. In de Tsjechische hoofdstad, werd de kanselier ontvangen door boze demonstranten die haar uitjouwden en met “Merkel-moet-weg “-Plakaten.

Powned

Merkel uitgejouwd bij aankomst in Praag:

View original post

Boerkini-debat: Voor het beknotten van de religieuze vrijheden betalen de Joden het gelag

Vlaamse Vrienden van Israël

israel-burkini2In Israël stoort niemand zich dat moslima’s volledig gekleed of in boerkini in zee gaan

“In Israel kijken veel mensen met verbazing naar het boerkini-debat in Frankrijk, echter in de Joodse staat kijkt niemand op van een boerkini waar het volstrekt normaal is dat moslima’s gekleed zwemmen en op het strand liggen. 20 procent van de inwoners van Israël is Arabisch, de meesten van hen zijn moslim. Dat is al zo sinds de stichting van de staat in 1948. Veel Palestijnen vluchtten, maar een deel bleef. De Israëliërs zijn dus al een tijd gewend aan een fenomeen dat nieuw lijkt voor Frankrijk”, schreef redactrice Monique van Hoogstraten op 26 augustus 2016 op de site van NOS.nl.

In Israël lijkt een meerderheid van de bevolking reeds lang geleden vrede te hebben genomen met religieuze tradities en gebruiken die moslims eigen zijn. In Israël wordt dan ook de vrijheid van [beleving]…

View original post 885 woorden meer