Het verhaal van de uittocht

Alfred Muller

Elk jaar aan begint het Pesachfeest met de seideravond. De seider, of seder, is een feestelijke maaltijd voor het hele gezin (en vaak ook gasten!) aan het begin van het feest van de ongezuurde broden. Joden lezen daarbij uit een boekje, de Hagada geheten.

Het vieren van een Pesach maaltijd is ook populair geworden onder christenen. Geen wonder. Op deze wijze maken ze kennis met een oud Joods gebruik. Bovendien leren ze op deze wijze over de Joodse wortels van het christelijk geloof. En dat is noodzakelijk. Zonder kennis van het Jodendom is het niet mogelijk de Bijbel goed te begrijpen.

Jezus en Zijn discipelen vierden het feest ook. We lezen in de Bijbel dat Hij deze maaltijd met Zijn discipelen vierde aan de vooravond van het Joodse Pesachfeest. Jezus zei bij het breken van het brood en het doorgeven van de beker met wijn: “Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken.”…

View original post 223 woorden meer

Dankzij Israël gaat de kennis van de kerkgeschiedenis met sprongen vooruit

Alfred Muller

Dankzij Israël neemt de kennis van de tijd van de Bijbel en de kerk in de eerste zeven eeuwen razendsnel toe. En natuurlijk geldt dat ook voor andere tijden. De oorzaak: de bevolkingsgroei.

U denkt misschien: wat hebben beide met elkaar te maken? Door de snelle bevolkingsgroei heeft Israël behoefte aan meer woonwijken en meer wegen.

Maar zodra aannemers op overblijfselen stuiten van bouwwerken, dienen ze de graafmachines stop te zetten. Archeologen van de Israëlische Oudheidkundige Dienst gaan de grond inspecteren.

Universiteiten

Zo ontdekken ze geregeld voorwerpen uit de tijd van de Tenach, het Nieuwe Testament of de Vroege Kerk.

Verder worden er opgravingen verricht door archeologen en studenten van universiteiten uit Israël en andere landen. Dat gebeurt op plaatsen waarvan het al bekend is dat er zich interessante ruïnes bevinden.

Archeologen vinden elk jaar ongeveer 35.000 voorwerpen bij 300 opgravingen in Israël. De objecten zijn eigendom van de staat…

View original post 346 woorden meer

Lange rijen pelgrims voor grafkapel

Alfred Muller

JERUZALEM – Negen maanden duurde de restauratie van de grafkapel in de Heilige Grafkerk in Jeruzalem. De werkzaamheden vonden vooral ’s nachts plaats, om het publiek de kans te geven de kapel te blijven bezoeken.

Pilgrims visiting the renovated tomb in Holy SepulcherTekst en beeld: © Alfred Muller

Duizenden toeristen en pelgrims bezochten de afgelopen dagen de gerestaureerde grafkapel. Het bouwwerk staat op de plaats waar zich volgens overlevering het graf van de Heere Jezus bevond.

Drie kerken

De heropening van de kapel werd woensdag bijgewoond door de Grieks-orthodoxe patriarch Theophilos III, de rooms-katholieke custos van het Heilige Land pater Francesco Patton, en de Armeens-orthodoxe patriarch Nourhan Manougian. Zij zijn de leiders van de drie kerken met de belangrijkste rechten in de Heilige Grafkerk.

Een interdisciplinair team onder leiding van prof. Antonia Moropoulou van de Nationale Technische Universiteit van Athene heeft de restauratie uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden werd tevens wetenschappelijk onderzoek verricht. De kosten bedroegen ruim 3,5 miljoen…

View original post 225 woorden meer

Archeologen vinden munten van Byzantijnse keizers

Alfred Muller

Een archeologisch team van de Israëlische Oudheidkundige Dienst heeft negen munten gevonden uit het einde van de Byzantijnse periode. Dat heeft de dienst zondag bekend gemaakt.

Het archeologisch onderzoek werd afgelopen juni verricht. Op deze plaats wordt de autoweg tussen Jeruzalem en Tel Aviv verbreed.

Archeologen vonden een gebouw van twee verdiepingen met een daaraan verbonden wijnpers. Volgens de directeur van de opgraving, Annette Landes-Nagar, bevond zich de muntvoorraad zich in een stenen muur die is ingestort.

Belangrijke keizers

De geldstukken dragen de afbeeldingen van drie belangrijke Byzantijnse keizers: Justinianus (483-565), Mauricius (539-602) and Phocas (547-610). Ze werden geslagen in munthuizen in Constantinopel, Antiochië en Nicomedia in Turkije. Ze droegen aan de ene zijde de afbeelding van de keizer in een militair tenue. De andere zijde meldt de waarde van de munt.

Volgens Landes-Nagar verborg de eigenaar de muntstukken waarschijnlijk vlak voor de inval van de Sassanidische Perzen in het…

View original post 150 woorden meer

ZAL DONALD TRUMP ZIJN BELOFTE AAN ISRAËL HOUDEN? 

26 Maart 2017

Caroline Glick, een van de senior uitgevers bij de Jerusalem Post, schreef op Dinsdag, de 14e Maart het volgende artikel: 

Onze Wereld: Trump omhelst de PLO fantasie

Door CAROLINE GLICK

03/13/2017

De PLO is de Sirene die de VS regering verdrinkt.

VS President Donald Trump verliest zijn focus. Als hij die niet vlug terug krijgt, zal hij falen om Amerika weer groot of weer veilig te maken in het Midden Oosten.

Nadat hij een maand had volgehouden, gaf Trump afgelopen week aan dat hij de obsessie van zijn voorgangers van bekrachtiging van de PLO, adopteert.

Deze strategie is een vergissing.

Er zijn veel spelers en conflicten in het Midden Oosten die het nationale belang van de VS en de nationale veiligheid van de VS bedreigen. Iran’s opkomst als een nucleaire macht en regionale hegemonie; de oorlog in Syrië; Turkije’s verlaten van het Westen; en Rusland’s regionale machtsspel vormen allemaal enorme bedreigingen voor de macht, de veiligheid en de belangen van de VS. De Moslim Brotherhood, Islamitische Staat, Hamas en andere Sunni jihadisten bewegingen bedreigen allemaal de VS, Europa en de Sunni bondgenoten van de VS in de regio op een manier die strategisch belangrijk is voor Amerika.

Geen van deze kwesties, geen van deze spelers en geen van deze bedreigingen hebben op de een of andere manier betrekking op of worden veroorzaakt door de PLO en haar eindeloze, door Europa ondersteunde hybride terreur en politieke oorlog tegen Israël. Geen van deze dringende belangen zal bevorderd worden door een omarming door de VS van de PLO of een hernieuwde obsessie voor het bekrachtigen van de PLO en haar maffia – terroristische bazen.

In tegendeel, al deze dringende belangen zullen aan de kant gezet worden – en zo nog dringender en gevaarlijker gemaakt worden – door een door de VS hernieuwde verbintenis met de PLO.

En toch, in de afgelopen week, heeft Trump te kennen gegeven dat de PLO nu zijn focus is.

Afgelopen vrijdag, sprak Trump aan de telefoon met Mahmoud Abbas. Abbas is hoofd van de PLO en de ongekozen dictator van de corrupte, terrorisme – sponsorende, door de PLO – gecontroleerde Palestijnse Autoriteit in Judea en Samaria.

Volgens media berichten, vertelde Trump Abbas – wiens wettelijke ambtstermijn acht jaar geleden eindigde – dat hij hem ziet als een legitieme leider. Volgens het officiële verslag van het Witte Huis van het gesprek, vertelde Trump Abbas ook van horen zeggen dat hij het ondersteunt om een overeenkomst te bereiken tussen Israël en de Palestijnen. Zo’n deal, voor zover die ooit bereikt wordt, houdt in, toenemende PLO controle over Judea en Samaria en delen van Jeruzalem ten koste van Israël.

Trump nodigde Abbas ook uit voor een officieel bezoek aan Washington. En de dag nadat ze elkaar spraken, maakte de Trump regering $250 miljoen in belasting betaler dollars over aan de politiestaat van Abbas waar de afgelopen 25 jaar, Abbas en zijn maatjes zich verrijkt hebben terwijl ze een vast dieet van antisemitische en anti – Amerikaanse jihadisten gal voerden aan hun verarmde onderdanen.

Om zijn geloofwaardigheid met de PLO op te bouwen, heeft Trump zijn verkiezingsbelofte om de VS ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen in de ijskast gestopt. De vastgoed mogol beval Premier Benjamin Netanyahu om Joden het recht op hun eigendom en hun wettelijke recht om staats landen te gebruiken in Judea en Samaria te ontzeggen.

En onmiddellijk na dat gesprek met Abbas, werd Trump’s hoofd onderhandelaar Jason Greenblatt naar Jeruzalem gezonden om te beginnen met het bekrachtigen van de PLO ten koste van Israël.

Volgens media berichten, was Greenblatt van plan om zijn ontmoeting Maandag met Netanyahu te gebruiken om Netanyahu’s verbintenis om een nieuwe Israëlische stad te bouwen in Samaria te verwerpen. Greenblatt was ook van horen zeggen van plan om de parameters te dicteren voor nog een onderhandelingsronde met de PLO.

Nadat hij Netanyahu had ontmoet, ging Greenblatt door naar Ramallah om Abbas te omhelzen.

Ook staat er tijdens zijn verblijf, op het programma, dat Greenblatt IDF generaals zal ontmoeten die verantwoordelijk zijn voor het geven van geld en het verlenen van diensten aan de PLO.

En Greenblatt heeft de Palestijnen niet voor zichzelf.

Volgend op Trumps gesprek met Abbas, waren er plotseling plannen in volle gang voor Trumps schoonzoon en senior adviseur Jared Kushner en Trumps dochter Ivanka Trump om Israël te bezoeken en een middag door te brengen met Abbas in Ramallah.

Als de dingen zich ontwikkelen zoals gerapporteerd, dan is Trump serieus over het omarmen van de PLO en is heeft hij het plan dat zijn top adviseurs zich gaan toewijden aan Abbas en zijn handlangers. Als dit het geval is, dan stelt Trump zichzelf, zijn adviseurs, zijn dochter en de VS op om te falen en vernederd te worden.

De PLO is de Sirene die de VS regeringen verdrinkt. Amerika’s top afgezanten zijn heel graag naar de PLO gevlogen, en werden aan de haak geslagen door de aandacht van het krankzinnige, anti-Israël pers korps, en zijn hun doel vergeten: om de nationale belangen van de VS te bevorderen.

Als Trump serieus is over het herhalen van deze praktijk, dan zal de 45e president eerder de fouten van zijn twee voorgangers herhalen, dan de enorme schade herstellen, die de VS en het Midden Oosten is aangedaan. Zoals zij, zal hij zijn ambt verlaten in een gloed van mislukking.

Om te begrijpen waarom dit het geval is, moeten er drie dingen duidelijk zijn.

Ten eerste, de PLO zal nooit vrede sluiten met Israël. Er zal nooit een Palestijnse staat zijn.

Er zal nooit een vrede zijn of een Palestijnse staat omdat de PLO geen van beide wil. Dit is de les van de afgelopen 25 jaar. Zowel Abbas als zijn voorganger Arafat verwierpen vrede en een positie als staat veelvuldig en kozen ervoor om in plaats daarvan hun terroristische en politieke oorlog tegen Israël uit te breiden.

Waarom deden zij dat? Omdat ze geïnteresseerd zijn in twee dingen: persoonlijke verrijking – die ze bereiken door donor fondsen te bestelen en de zakken van hun eigen volk te legen; en Israël verzwakken, met het doel om haar te vernietigen – wat ze bereiken door hun hybride oorlog van terrorisme en politieke oorlogsvoering.

Het tweede punt dat duidelijk moet zijn is dat de Palestijnen irrelevant zijn voor de rest van de problemen – de werkelijke problemen die impact hebben op de VS belangen- in de regio. Als ze al iets zijn, dan zijn de Palestijnen pionnen op het grotere schaakbord. Amerika’s vijanden gebruiken hen om de Amerikanen af te leiden van de grotere feiten zodat de VS geen aandacht zal schenken aan het werkelijke spel.

Iran zal niet gekalmeerd of verslagen worden als Trump de PLO bekrachtigt in zijn oorlog tegen Israël en doorgaat met het voeden van de onverzadelijke begeerte van de PLO leiders naar het geld van andere mensen.

De Sunni Jihadisten zullen hun zwaarden niet omsmeden tot ploegscharen als de VS Israël dwingt om land op te geven aan de PLO. In tegendeel, ze zullen aangemoedigd worden.

De Russische President Vladimir Poetin zal zijn strijdkrachten niet uit Syrië verplaatsen of stoppen met het geven van nucleaire technologieën aan Iran als de VS de duimschroeven aandraait voor Israël. Poetin zal tot de conclusie komen dat Trump ofwel zwak is of dom om Israël, de meest serieuze bondgenoot van de VS, schade toe te brengen.

En natuurlijk, zal Israël niet beter af zijn als Trump besluit om het terug te duwen op de vredestrein die haar niets dan schade heeft berokkend in de afgelopen kwart eeuw.

Trumps verkiezing legde de mogelijkheid open, voor het eerst in tientallen jaren, dat de VS haar destructieve obsessie voor de PLO zou beëindigen. Drie maanden lang zijn Israëli’s voor het eerst vrij geweest om serieus de mogelijkheden te bespreken om de Israëlische wet toe te passen op heel Judea en Samaria of delen ervan. En een massale meerderheid van Israëli’s steunt het om juist dat te doen.

Ook aan de Palestijnse kant, stelde de verkiezing van Trump de mensen die hebben geleefd onder de kaplaars van Abbas en zijn maatjes in staat om te denken aan de mogelijkheid om in vrede te leven met Israël in een post – PLO tijdperk. Onderzoeksresultaten geven aan dat zij ook heel graag voorbij de hersenschim van de Palestijnse positie als staat willen bewegen.

Maar nu, blijkt het dat Trump overtuigd is om de PLO obsessie te omarmen. Dezelfde verscholen bureaucraten bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en hetzelfde buitenlandse beleid establishment in Washington dat de VS een generatie lang niets dan mislukking bracht in het Midden Oosten, blijken Trump’s buitenlandse politiek te hebben betoverd. Ze hebben hem overtuigd dat het beter is om zijn top adviseurs in te zetten om de fouten van hun voorgangers te herhalen dan om zijn energie en die van hen in te zetten om de rommel, waarmee Obama en George W. Bush hem nalieten, op te knappen. Ze hebben hem laten geloven dat het beter is om de PLO te bekrachtigen dan coherente strategieën en plannen te ontwikkelen om af te rekenen met de problemen van de regio, die feitelijk de VS belangen bedreigen en de zekerheid en de veiligheid van het Amerikaanse volk in gevaar brengen. 

Zal nu de President van de vrije wereld de erkenning van positie als staat geven aan juist die mensen die, zoals Arafat en Abu Mazen deden, de eerste vaders werden van alle volgende terroristische organisaties zoals Hamas, Hezbollah en zelfs in zekere mate ISIS die nu de Midden Oosten regio terroriseren?

Terwijl de door Trump geleide VS regering zich erop mag beroemen om hard achter Iran aan te gaan, is juist die staat, die vandaag al dit kwaad gebruikt en manipuleert – die is blijkbaar gewillig om Iran toch haar grootste voordeel te geven om haar sinistere doel te bereiken: een Midden Oosten zonder een soevereine Joodse Staat door middel van het toestaan aan een zeker ten gunste van Iran Palestijnse Staat op de drempel van haar grootste bondgenoot Israël, dat, zoals zelfs premier Rabin zei, zou leiden tot “de vernietiging” van wat over zou zijn van Israël. Per slot van rekening was het Abu Mazen’s vroegere baas, Yasser Arafat, die een van de allereerste was om Khomeini in Teheran te begroeten en te omhelzen toen hij net de Sjah had afgezet, en te omhelzen wat Arafat toentertijd zei, was “voor de bevrijding van Jeruzalem”. Dus daar gaan we, door Iran nog een, zeker voor haar sympathieke staat te geven, over wat er ook moge komen een enorme stap dichter bij haar kwade doel!

Jan Willem Van der Hoeven

Directeur ICZC

Uit het nieuws 27-03-2017

Door: Franklin ter Horst

Zal de derde Tempel in Jeruzalem spoedig worden herbouwd? (deel 5) 

Het is zeer opvallend dat de religieuze Joden al eeuwenlang in meerderheid Jezus niet als Messias erkennen, terwijl zij daarentegen uitgerekend de tegenovergestelde daarvan, de valse-messias straks wel als zodanig zullen aannemen en vereren, hetgeen reeds voorspeld is door Jezus zelf. Johannes 5:43 Ik ben gekomen in de naam mijns Vaders en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. Jezus, sprak deze woorden weliswaar tegen de toenmalige religieuze leiders van Israël, maar met het verwijt dat zij in plaats van Hem iemand anders zullen accepteren, bedoelde Hij uiteraard niet hen persoonlijk, maar hun toekomstige ambtsgenoten met het oog op hun aanvaarding van de valse-messias. Het lijkt er dus op dat hij zowel door de religieuze alsook door de politieke leiders van Israël verwelkomd zal worden als hun langverwachte Messias, want zij zijn op dat moment kennelijk verblind en zullen deze figuur zeer zeker niet in verband brengen met: Daniël 9:27 En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden… 

Het is zeer opmerkelijk dat Daniël visies geeft op een voor hem verre toekomst. Al lezende in het boek komt men wonderbaarlijke verhalen tegen, alsof een fantast bezig is geweest. Geen wonder dat het boek een dankbaar middel in de hand van critici is om de waarheid en de betrouwbaarheid van de Bijbel aan te vallen. Het boek Daniël is geschreven om het Joodse volk in ballingschap te bemoedigen en het feit dat er nog een toekomst is. Zoals de engel tot Daniël zei; Ik ben gekomen om u te verstaan te geven wat uw volk in het laatst der dagen overkomen zal. 

Het boek Daniël wordt gekenmerkt door een voortdurende strijd tussen de goden van Babylon en de God van Israël, die tenslotte zal resulteren in een geweldige doorbraak van het Koninkrijk van God. Beroemde feiten uit Daniëls boek zijn de droomverklaringen aan het adres van de Babylonische koning Nebukadnezar (Daniël 2). Uit dit deel van Daniëls boek blijkt dat de wereldheerschappij der heidenen begint en eindigt met een beeld.

Nebukadnezar is voorgesteld door een gouden hoofd op een prachtig beeld en de Bijbel zegt ons dat ook de komende antichrist een beeld van zichzelf zal oprichten en van alle mensen eisen zal om dat beeld te aanbidden. Tussen deze twee beelden strekt zich de gehele loop van de heidense wereldgeschiedenis uit. Na het tweede beeld zal het Koninkrijk van de Here Jezus worden opgericht, voor eeuwig! Nebukadnezar bleek uiteindelijk door de uitleg van het beeld geïnspireerd want hij liet er zelf een maken van goud en deze opstellen op de vlakte van Dura in het gewest Babel. 

Het beeld was 60 el hoog en 6 el breed. De genoemde el is ongeveer 52 cm. Het beeld zou dus iets meer dan 30 meter hoog en ruim 3 meter breed zijn geweest. Toen het beeld was opgesteld werden alle hoogwaardigheidsbekleders uitgenodigd om de inwijding bij te wonen. Iedereen diende het beeld te aanbidden en zij die weigerden werden in een gloeiende vuuroven geworpen. De zessen in de maten van het beeld verwijzen naar de antichrist wiens getal 666 is. Een van de zessen mist, waarschijnlijk vanwege het feit dat het opstandige systeem nog niet geheel tot volledige ontwikkeling was gekomen.

Op het moment dat de valse-messias het zevenjarig verdrag met Israël en de wereldleiders zal ondertekenen, moet hij zich wel in een geweldige machtspositie bevinden en een enorme politieke invloed uitoefenen om dat te kunnen doen en dan zou hij zowel de vertegenwoordigers van Israël, de Wereldleiders, de Wereldkerk alsook de leiders van alle Arabische staten in de Organisatie van de Islamitische Conferentie (OIC) op zijn hand moeten hebben.

Vanaf het moment dat het verdrag bekrachtigd wordt, begint de klok te tikken, want zodra dit gebeurt, kunnen we de herbouw van de Tempel spoedig verwachten. De Tempel zal worden herbouwd en de offerdienst worden hervat. God heeft daar echter geen welgevallen in omdat Israël letterlijk een pakt met de duivel heeft gesloten. Daarom laat Hij het ook toe, dat de valse-messias daar al gauw weer een einde aan zal maken, want net zo gemakkelijk als hij het verbond zal bekrachtigen, zal hij het 3½ jaar later ook weer nietig verklaren en de offerdienst stopzetten.

Hij zal de nieuw gebouwde tempel van God gebruiken als zijn eigen uitvalsbasis. Gezien het feit dat het initiatief voor de herbouw van de Tempel niet van God, maar van de valse-messias uitgaat, is deze in Gods ogen al vanaf het begin ontwijd. Hij zal de Tempel ‘ontheiligen’ door er een heiligschennend object in te plaatsen. Hij zal een gruwelijk afgodsbeeld van zichzelf op de heilige plaats opstellen. Het zal niet een dood voorwerp zijn zoals we dit uit de oude culturen kennen, maar het zal zelfs kunnen spreken: “Hem werd zelfs toegestaan levensadem te geven aan het beeld van het beest, zodat het kon spreken en kon bewerken dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden, ter dood werden gebracht!” 

De komende valse-messias zal zich dus net als Nebukadnezar laten aanbidden. Het oprichten van de “gruwel der verwoesting” houdt in dat het dagelijks offer voor Israëls God in de tempel wordt gestaakt en door afschuwelijke afgoderij vervangen. Het huis van God veranderd daardoor in een afgodstempel. Die afgoderij zal zo afschuwelijk zijn, dat ze verwoesting brengt. 

Het beeld zal dus worden opgericht met de bedoeling, het te aanbidden en wie dat niet doet wordt gedood, net zoals dat bij Nebukadnezar het geval was. De valse-messias zal van zichzelf verklaren dat hij een god is en als zodanig in de Tempel gaan zitten. Paulus schrijft hierover: Thessalonicenzen 2:3-4 ….want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien dat hij een god is.

Dit is geheel in overeenstemming met wat Daniël ook profeteerde: Daniël 11:38 Maar in hun plaats zal hij de god der vestingen vereren: de god die zijn vaderen niet gekend hebben, zal hij vereren met goud en zilver en edelgesteenten en kostbaarheden. En de koning zal doen wat hem goeddunkt; hij zal zich verhovaardigen en zich verheffen tegen elke god, zelfs tegen de God der goden zal hij ongehoorde woorden spreken, en hij zal voorspoedig zijn, totdat de maat van de gramschap vol is; want wat vastbesloten is, geschiedt (Daniël 11:36).

In Matthéüs 24:15 geeft Jezus met betrekking tot deze heiligschennis de volgende indringende waarschuwing: Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan -wie het leest, geve er acht op -laten dan wie in Judéa zijn, vluchten naar de bergen!” Jezus doelde hiermee op Daniël  9:27. Vanaf dat moment zal de valse-messias  “Gods naam lasteren en Zijn tent en hen die in de hemel wonen:” Openbaring 13:5  En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen.

Hij zal terreur, onderdrukking, wreedheid, oorlogen en ellende over de mensheid uitstorten. De gehele aarde zal in zijn macht gegeven worden. Hij zal zijn eigen wetten aan de wereld opleggen. Zijn wereldtirannie zal zo verschrikkelijk zijn, dat Daniël er onvoorstelbaar van geschrokken is (Daniël 7:15-28). Hij zal zijn macht ontlenen aan de satan.

God liet dit in een visioen aan Daniël zien. “Hij zal grote kracht bezitten, maar het  zal niet zijn eigen kracht zijn. Hij zal ongehoorde verwoestingen aanrichten en wat hij ook doet, het lukt hem allemaal! Meester-misleider als hij is, zal hij op drieste wijze velen ombrengen. Hij zal het zelfs wagen de strijd aan te binden met de Vorst der vorsten, maar bezegelt daarmee zijn ondergang! Hij zal omkomen, maar niet door toedoen van mensen! We weten inmiddels hoe het afloopt dat hij de Tempel uiteindelijk zal ontwijden en onbruikbaar maken voor de dienst aan God.

De god, die door de Antichrist vereerd zal worden kan natuurlijk niemand anders dan alleen maar Satan zelf zijn. Toch  zullen alle betrokkenen hem alle macht en autoriteit geven die hij nodig zal hebben om de hele wereld te overheersen. Door zichzelf op de troon van God in de Tempel te zetten, zal Satan trachten letterlijk Gods plaats in te nemen, want een grotere gruwel is er op deze heilige plaats niet denkbaar. Niemand zou het durven om hem tegen te spreken of hem ook maar iets te weigeren.

De tijd kan niet ver meer zijn dat de wereld geconfronteerd zal worden met destabilisatie, ontbinding en ontwrichting. De Bijbel maakt duidelijk dat een “Beest” de aarde zal overspoelen met misdaden en goddeloosheid maar uiteindelijk door de echte Verlosser worden overwonnen. Het is de laatste poging van de mens om buiten God om tot vrede en welstand te komen. Het Beest zal de steun genieten van de wereldleiders en van de Wereldkerk.

Velen geloven dat de valse-messias zal voortkomen uit het Babylon zoals in het boek Openbaring beschreven. Het gaat om de laatste grote gebeurtenissen op aarde voordat Jezus als Redder en Rechter op aarde terugkeert. In dit boek eindigen alle grote eindtijdprofetieën zoals ze door Gods dienstknechten de hele Bijbel door, zijn aangekondigd. De Bijbelse God maakt d.m.v. van zijn Woord bekend dat alles wat voorzegd is, ook vervuld zal worden. In dit boek toont de Here Jezus aan Johannes wat er allemaal nog moet geschieden, waarbij de oordelen die worden beschreven voor de mensen als een ware verschrikking moeten overkomen. Johannes moet op zijn minst overdonderd zijn geweest van de beelden die hem verschenen.

Openbaring meldt dat Babylon in de laatste fase van het huidige wereldbestel, opnieuw een wereldmacht zal zijn waarbij zowel het beest uit de zee als het beest uit de aarde zich nadrukkelijk zullen manifesteren (Openbaring 13). Opmerkelijk is dat de toren van Babel terug te zien op een poster door de Europese Unie uitgegeven om de Europese eenheid bij het volk te promoten. Deze poster is afgeleid van Pieter Bruegels schilderij de Toren van Babel.

Satans symbolen, sterren met twee punten omhoog, bekend als de horens van Lucifer, zweven rond de Europese “Toren van Babel” met daarop de tekst: vele tongen (talen), één stem.

Het Europese Parlement bezit sinds 1999 een gebouw waarbij de ontwerpers zich eveneens hebben laten inspireren door Bruegels schilderij. Het is volkomen duidelijk dat Europa een poging aan het doen is om dát te herstellen wat de Bijbelse God heeft vernietigd, namelijk het oude Babel van Nimrod. De buitenkant van het gebouw in Straatsburg symboliseert de Toren van Babel en de binnenkant het Colosseum. Babylon en Rome dus als een eenheid terug te zien in de Europese Unie. Europa en de Kerk van Rome maken derhalve samen onderdeel uit van het Babylon zoals in Openbaring genoemd.

Het Colosseum in Rome werd gebouwd om de vernietiging van de 2e Tempel in Jeruzalem door Titus in 70 na. Chr., te vieren. Het werd in 80 n. Chr., geopend met spelen die honderd dagen duurden. De meeste van de tienduizend mensen die hieraan deelnamen, werden gedood en vijfduizend dieren werden afgeslacht. Christenen werden daar later gemarteld en voor de wilde dieren gegooid.

De valse-messias is het symbool voor de opstand tegen God, voor afgoderij en de daarmee verbonden occulte zaken. Babylon zal wereldheerschappij ontvangen alvorens de macht overgaat op Jeruzalem als de grote Koning Zich zal openbaren. Er zal een satanisch religieus systeem heersen over alle rassen, volken, stammen en talen en vol zal zijn van gruwelen en onreine dingen. Het grote Babylon is zo verdorven dat “heiligen, apostelen en profeten” van vreugde jubelen wanneer God er een eind aan maakt en haar uiteindelijk berecht. Niet alleen het boek Openbaring spreekt over de ondergang van dit rijk maar ook de profeet Jesaja.

Jesaja 47:10-11 Uw wijsheid en uw kennis zijn het, die u verleid hebben, zodat gij bij uzelf zeidet: Ik ben het en niemand anders. Maar u overkomt een onheil, dat gij niet weet te bezweren; u overvalt een verderf, dat gij niet vermoogt te verzoenen; u overkomt plotseling een verwoesting, waarvan gij geen vermoeden had.

Babylon is de macht van de Boze en is niet alleen een religieus systeem, maar bezit ook economische en politieke autoriteit. Babylon is niet een bepaalde plaats en beperkt zich ook niet tot de grenzen van Europa. Het lijkt er dus op dat  de beide beesten vanuit dit Babylon zullen voortkomen.

Hoewel de persoonlijke macht van de valse-messias groot zal zijn, zal hij een assistent nodig hebben om de heerschappij over de hele wereld te winnen. Openbaring noemt dit beest de “Valse profeet” (16:13 en 19:20). Deze duivelse figuur is net als het eerste-beest bovenmenselijk, bezeten en gedreven door satans macht. Hij zal zelfs vuur uit de hemel laten neerdalen ten aanschouwen van de mensen. Dit beest doet zich in eerste instantie voor als een onschuldig lam maar zal uiteindelijk minstens zo gevaarlijk blijken te zijn als zijn ‘baas’.

Dit tweede-beest handelt voornamelijk met religieuze activiteiten ten dienste van het eerste-beest. Hiertoe dienen misleidingen, met tekenen en wonderen. De geschiedenis heeft geleerd dat elke machthebber die eenheid in zijn rijk wil, zal trachten de godsdienst aan zijn kant te krijgen. Hoewel hij zich als een geweldig goed en geestelijk persoon zal voordoen is zijn innerlijk net zo bandeloos als dat van de draak.

Hij zal zich uitgeven als degene die het voor de christenen opneemt en hun eenheid wil bewaren, maar het feit dat hij spreekt als een draak betekend dat hij liegt en misleidt. Hij zal de zielen van de ware christenen naar de valse christus voeren. Hij zal de propagandaleider van het eerste-beest zijn. In alle Schriftplaatsen die op de twee beesten betrekking hebben worden ze zonder enige uitzondering als menselijke individuen afgeschilderd en er is daarom geen reden hier een andere opvatting over te hebben.

De valse profeet is een wezen uit de wereld der boze geesten maar voor het oog van de wereld zal hij er uitzien als een mens maar rechtstreeks geleid, beïnvloed en bekrachtigd worden door de draak. Vandaag doen beide-beesten al hun verwoestende werk. Leringen van demonen worden overal aanvaard.

De antichrist zal met zijn compagnon de mensheid voorgaan in het dienen en aanbidden van Satan. De valse profeet zal hen er van overtuigen dat Christenen en Moslims dezelfde God aanbidden. De Bijbel zegt dat het God Zelf is die hen in de leugens van de antichrist en de valse profeet laat geloven, omdat zij ,,de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij behouden hadden kunnen worden,” (2 Tess. 2:10). Net als vele Christenen de antichrist zullen volgen, zullen ze ook de valse profeet gaan geloven, mede omdat zij in hun kerken/gemeenten veelal gericht zijn op ‘tekenen en wonderen’ en verzuimen de volgelingen te wijzen op de Bijbelse profetieën en het Boek Openbaring.

 

Franklin ter Horst (wordt vervolgd)

Bron: http://www.franklinterhorst.nl